Zlatoš Family Podcast: Ako vám genetika pomôže spoznať samého seba?

Zlatoš Family Podcast: Ako vám genetika pomôže spoznať samého seba?

Čo vás môže naučiť o sebe genetická analýza? Dnešné 60
minútové interview bude extra výživné a informatívne. Na základe mojej
osobnej genetickej analýzy a zverejnenia podrobných informácií zistíte,
ako veľmi môžu poznatky o vašej genetike zasahovať do vašej
životosprávy. Na základe tohto poznania môžete robiť kvalifikovanejšie
rozhodnutia a proaktívne zakročiť aj voči svojim slabým stránkam v
genetickej konštitúcii. Zhovárali sme sa s expertkou na genetiku: RNDr.
Zdena Bartošovou, CSc., ktorá v tejto oblasti pôsobí cez 30 rokov. Moju
osobnú genetickú analýzu spracovala do 128-mich strán na základe dát zo
služby: https://www.23andme.com. V interview postupne preberáme mnohé
aspekty mojich silných i slabých genetických predispozícií ale aj to, čo
s tým môžem urobiť. Viac informácií o genetickej analýze, okruhu
interpretácií alebo Zdeninej odborno – vedeckej práci, sa dozviete z
nasledovného linku:
http://bartos-delta.sk/g-slovakia.html