Zlatoš Family Podcast: Ako vedú lepšie vedomosti k lepšiemu životu

Zlatoš Family Podcast: Ako vedú lepšie vedomosti k lepšiemu životu

Ako posudzovať informácie a ako sa v nich vyznať? Prečo
zdroje z ktorých čerpáme musia byť najprv transparentné, aby sa mohli
stať dôveryhodné? Prečo potrebujeme budovať informačnú architektúru a
pyramídy poznania? Ako mnohé problémy môže vyriešiť štát tým, že založí
Ministerstvo Dát a Faktov alebo aj Ministerstvo Budúcností (prognóz)?
Kvalitné znalosti pomáhajú žiť lepší život aj preto, lebo znižujú
informačnú asymetriu, ktorá v základe zhoršuje kvalitu nášho života a
zvyšuje transakčné náklady na život (čas dohľadania, dôverovania,
dohadovania = kognitívna kapacita). Je načase, aby sme do práce s
informáciami spoločne zaviedli poriadok a systém.