Zlatoš Family Podcast: Ako zostať ZDRAVÝ v sedavom zamestnaní?

Zlatoš Family Podcast: Ako zostať ZDRAVÝ v sedavom zamestnaní?

Ako INOVOVAŤ kultúru prostredia, v ktorom pracujeme tak,
aby sme ostali ZDRAVÍ aj v SEDAVOM zamestnaní? V prostredí chudobnom na
POHYB a bohatom na NEVÝŽIVNÉ kalórie sa naše telo prispôsobuje týmto
podnetom. VÝSLEDOK sa nám však nepáči ani v ZDRKADLE či ZDRAVOTNEJ
karte. Zapojte sa spolu s nami do ZMENY firemnej kultúry, kde aj MALÉ
kroky môžu viesť k veľkým VÝSLEDKOM. Na túto tému vediem diskusiu s
moderátorom Marianom Fillom.