Zlatoš Family Podcast: Anatómia vedomého myslenia

Má zmysel zamýšľať sa nad tým, ako uvažujeme? Ako vyzerá
náš vnútorný dialóg? Dominuje v ňom chaos či poriadok a usporiadanie?
Prečo uznávať Murphyho zákony alebo zákony neporiadku je to najhoršie,
čo môžeme akceptovať? Prečo usporiadané myslenie je nástroj, ktorý treba
na niečo použiť (napríklad vedomé podnikanie)? Zistite, čo vám do života
môže priniesť zavedenie poriadku do myslenia. Ak vám to bude dávať
zmysel, po vypočutí podcastu odporúčam pozrieť si aj toto video: