Zlatoš Family Podcast: Budujme spoločne lepšiu verziu sveta na spoločných hodnotách

Zlatoš Family Podcast: Budujme spoločne lepšiu verziu sveta na spoločných hodnotách

Ako ťa tvoje hodnoty, ich poradie, okruhy záujmov a
presvedčenia ovplyvňujú nie len na nový rok, ale po celý rok? Ako
definovať lásku, domov či priateľstvo? Aké minimálne podmienky pocitu
spokojnosti si nastaviť vo vzťahoch, práci, zdraví, pohybe, oddychu,
vzdelávaní a iných oblastiach, aby sme cítili naplnenosť a vnútorné
bohatstvo? V akej životnej oblasti máme vekom tendenciu poľavovať a
doplácame na to? Ako pristupovať k času a jeho neúprosnosti? Ako čeliť
pravde alebo realite, ktorej úplný obraz nevidí nikto z nás? Alebo ako
rozlíšiť pravdu od presvedčenia a ktorým presvedčeniam treba prestať
veriť? Poďte sa spolu so mnou hlbšie zamyslieť nad týmito a ďalšími
provokujúcimi myšlienkami, ktoré nás spoločne aj v novom roku posunú o
kúsok bližšie ku komplexnejším bytostiam, ktoré pozitívne ovplyvňujú
svet okolo seba.