Zlatoš Family Podcast: Čo je výživný pohyb (definícia pojmu)

Zlatoš Family Podcast: Čo je výživný pohyb (definícia pojmu)

Už dlho sme sa zamýšľali nad tým, čo výživný pohyb môže
v širšom slova zmysle znamenať. Prečo by ste sa mali o výživný pohyb
zaujímať? Ako vám pomôže zlepšiť kvalitu života? V tomto nezvyčajne
krátkom článku vám vysvetlíme, čo si pod pojmom výživný pohyb
predstavujeme my. Budete súhlasiť a stretneme sa na
tréningu?