Zlatoš Family Podcast: Kam smeruje budúcnosť Zlatoš Family projektov?

Zlatoš Family Podcast: Kam smeruje budúcnosť Zlatoš Family projektov?

Inteligentní ľudia by mali tvoriť nové veci a najmä
také, ktoré sa nedajú ignorovať. Patríte medzi nich? V tom prípade s
vami chceme spolupracovať. Ak ste vždy chceli vedieť aké projekty
plánujeme zrealizovať v blízkej i ďalekej budúcnosti, tento podcast vám
to prezradí. Poodhalíme vám proces nášho tvorivého myslenia a spôsob,
ako vznikajú naše projekty. Pochopíte ako uvažujeme nad budúcnosťou a
ukážeme vám, ako z myšlienok tvoríme niečo nové. So stúpajúcimi
skúsenosťami sa každým rokom zlepšuje naša schopnosť riešiť čoraz
náročnejšie problémy týkajúce sa zdravia, pohybu či životosprávy, ktoré
pred nami nik nevyriešil. A my tieto výzvy s radosťou prijímame. Ak sa
vám naše smerovanie páči, rezonuje s vami a vidíte v ňom zmysel i
hodnotu, začnite s nami spolupracovať ako partner, kolega alebo
investor.