Zlatoš Family Podcast: Môže produktivita a ciele aj tak viesť k depresii?

Zlatoš Family Podcast: Môže produktivita a ciele aj tak viesť k depresii?

Tento podcast je venovaný podnikaniu a spovedá ma Peter
Chodelka z Podnicastu. Otváram provokačné myšlienky o workoholizme,
produktivita, či zmysle práce ako takej. Položíme si zopár kľúčových
otázok a je na tebe, ako na ne odpovedáš. Za mňa je podnikanie o tom,
kým sa človek stane (osobnosť) vďaka odvážnym cieľom, ktoré si sám
slobodne vytýči (odvaha), aké myšlienky dokončí (nie začne), ako zmení
niečo okolo seba k lepšiemu (spolupráca), aký okruh vplyvu prirodzene
vytvorí (zmena) a hlavne, či jeho úspech stojí na kvalitných
medziľudských vzťahoch (dobro / láska), alebo stojí na bahne utrpenia
tých druhých (zlo). Podľa toho vyzerá aj kvalita života či osobnosti a
celý zmysel ľudského života…