Zlatoš Family Podcast: Nepodliehajte ilúziám vo výžive a životospráve

Zlatoš Family Podcast: Nepodliehajte ilúziám vo výžive a životospráve

Zbierať o sebe rôzne dôležité informácie, je nekonečne
dôležitý proces v optimalizácii zdravia i životosprávy. Slovo
“optimálne” by však nemalo byť len nejaký ďalší abstraktný pojem. Ak
nechceme podliehať tradičným ilúziám, musíme mať istotu, že náš životný
štýl nám prospieva a nie naopak. Ako to urobiť?