Zlatoš Family Podcast: Prečo je dôležité mať kultúru pohybu?

Zlatoš Family Podcast: Prečo je dôležité mať kultúru pohybu?

V štvrtom a zatiaľ poslednom interview v rádiu Slobodný
vysielač preberáme naozaj dôležitú tému kultúry pohybu a jej aktuálne
vôbec nie ideálny stav. Zaoberáme sa touto témou už roky a snažíme sa
problémy v nej aj aktívne riešiť. Cieľ našich projektov Skill LAB, Beach
volejbal tréningy alebo aktuálne prelomový projekt stoličky Neseda je
jasný – máme záujem pomôcť ľuďom byť silnejšími a schopnejšími aj vďaka
lepšej kultúre pohybu. V tomto podcaste vás nebudú zdržovať prestávkové
pesničky, technické problémy a podobné prestoje ako v živom vysielaní
alebo oficiálnom archíve. Vysielanie moderuje a pozval nás do neho náš
priateľ Marián Fillo. Rozhovor bol nahraný 1.3.2016.