Zlatoš Family Podcast: Prečo robíme to, čo robíme (filozofia a komunita)

Zlatoš Family Podcast: Prečo robíme to, čo robíme (filozofia a komunita)

Podcast na tému vnútorného myšlienkového sveta, spôsobov
ako žiť, rozmýšľať, správať sa k sebe či druhým (filozofia). V podcaste
rozoberám dôvody prečo si klásť nepríjemné otázky, prečo chceme spolu s
vami šíriť kultúru výživného pohybu a funkčného stravovania, prečo je
dôležité veci pomenovať také, aké sú (superúprimnosť) a mnohé ďalšie
myšlienky na zamyslenie. Možno aj na základe tohto podcastu s nami
budete chcieť v nejakej konkrétnej oblasti spolupracovať, aby sme
spoločne tvorili krajšie miesto pre život (trvalo skvelú
krajinu).