Zlatoš Family Podcast: Prečo to talentovaní ľudia majú v živote ťažké?

Zlatoš Family Podcast: Prečo to talentovaní ľudia majú v živote ťažké?

V tomto podcaste rozoberám problematiku talentu z dobrej
i zlej stránky. Každý máme oblasti, v ktorých prirodzene vynikáme a
dostali sme ich do vienka. Rozvíjať svoj talent a objavovať čoho sme
schopní je dôležitejšie, ako rozvíjať svoje slabé stránky. Ale talent sa
dá rozvíjať aj zlým spôsobom a najlepšie vám to v podcaste vysvetlím na
príklade športovcov. Aké z toho plynie ponaučenie pre celý náš život i
nastavenie mysle, sa dozviete tiež.