Zlatoš Family Podcast: Sebapoznanie a duševné zdravie

Ako spoznať samého seba? Má zmysel dávať si sebavýchovné
ciele a formovať svoju osobnosť? Ako nám spoznanie jadra svojej
osobnosti môže zlepšiť úsudok, ale aj vzťah s druhými ľuďmi? Toto sú
otázky, ktoré rozoberáme v podcaste spolu s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom,
PhD., AFIAP. Z rozhovoru sa okrem iného dozviete, ako nepatriť medzi
ľudí, ktorých pohlcuje konzum či sebeklam a ako vám psychohygiena
prinesie viac duševného poriadku do života v spoločnosti, ktorá v nás
neporiadok prirodzene podnecuje. Viac informácií o práci doktora
Ďurdiaka nájdete TU: www.psychotrend.sk