Zlatoš Family Podcast: Spoznajte Zlatoš Family – Podcast rozhovor s Lenkou Perželovou

Zlatoš Family Podcast: Spoznajte Zlatoš Family – Podcast rozhovor s Lenkou Perželovou

Toto je úvodný podcast Zlatoš Family. Tinu a Vlada
Zlatošových vyspovedá moderátorka Lenka Perželová, vďaka čomu spoznáte
ich osobný či pracovný život alebo ich názory a osobné skúsenosti v
oblasti životosprávy. Taktiež vás oboznámia s ich aktuálnymi projektami.
Tu je zoznam otázok: OSOBNÉ Vlado a Tina, vy ste už v podstate verejné
osobnosti, ktoré vplývajú na svoje okolie a pokúšate sa ísť mnohým ľuďom
príkladom. Čo vás motivuje robiť to, čo robíte? Ako ste sa vy dvaja
spoznali? Kým ste boli pred tým, ako ste sa spolu spoznali? Ako vyzeral
váš život pred tým? Odkiaľ beriete toľko motivácie každý deň robiť to,
čo robíte a ako to robíte? Prečo ste na niektoré dôležité otázky vo
výžive zmenili tak zásadne názor? Narážam najmä na tému neraňajkovania
či nejedenia 5 a viac krát za deň. Prečo už neraňajkujete? Aké sú vaše
najobľúbenejšie jedlá ktoré jedávate najčastejšie? Aký je váš postoj k
prehreškom? Má podľa vás osobnostný rast súvis so stravovaním a fyzickou
kondíciou? Ako vyzerá váš bežný deň, v ktorom aplikujete všetky poznatky
z oblasti zvykov, výživy či pohybu? RODINNÉ Ako si dokážete rozvrhnúť
deň, kedy ste v práci a kedy ste s rodinou, resp. ako pri toľkej práci a
aktivite zvládate ešte tráviť toľko času s rodinou? TRÉNINGOVÉ Aký je
váš postoj k pohybu a fyzickému tréningu? Aj v pohybe máte niektoré
kontroverzné názory ako v oblasti výživy a životosprávy? PRACOVNÉ
Pracujete tvrdo, ste workoholici? Čo považujete za najlepšiu investíciu
doteraz vo vašom živote? (či už v zdraví, čo vám pomohlo vo vzdelaní, v
podnikaní, v dennodennom živote) Kam si myslíte že smeruje budúcnosť vo
výžive, životospráve či v pohybe? Aké trendy sa na nás valia a ako pri
týchto trendoch vidíte svoju budúcnosti vy? Na aké projekty sa môžeme od
vás v blízkej i ďalekej budúcnosti tešiť?