Zlatoš Family Podcast: Tri základné platformy pre sebapoznanie?

Ústredná otázka znie: “Z čoho v živote chceš mať
pravidelnú RADOSŤ”? Sebapoznávanie je zdroj silných PREŽITKOV, ktoré nás
môžu napĺňať a to dokonca aj vtedy, ak zažívame negatívne skúsenosti,
vďaka ktorým RASTIEME. Zaslúžený pokoj = VYBOJOVANÝ pokoj je zdravý, nie
ten ľahostajný, ktorý je dnes bežný a ľudia si myslia, že pokoj
prichádza bez boja a z PASIVITY. V podcaste rozoberám ako nám k vyššiemu
stupňu sebapoznania pomáhajú tri základné PLATFORMY: (1) udržateľná
ŽIVOTOSPRÁVA, (2) všestranný POHYB, (3) vedomé PODNIKANIE. Vysvetľujem
prečo práve tieto platformy sú veľmi UŽITOČNÉ a môžu prinášať nie len
nekonečne sebapoznanie, ale aj naplnenie a osoh pre tých druhých
(UŽITOČNOSŤ). Dôležité je však aj pochopenie, že sebazlepšovanie nie je
nekonečný proces. Od istého bodu bude dôležité, aby si nadobudnuté
bohatstvá (vnútorné i vonkajšie) nezačal STRÁCAŤ ale si ich dlhodobo
UDRŽAL. Prečo? Pretože s vekom máme tendenciu POĽAVOVAŤ a doplácať na
vlastné ILÚZIE. Príjemné zamyslenie sa a ešte zručnejšiu APLIKÁCIU
poznatkov ti želám hneď po vypočutí podcastu. Životná zmena začína
ROZHODNUTÍM ale sny sa plnia až tým, ktorí sú odhodlaní
KONAŤ.