Zlatoš Family Podcast: Všetko o liečebnom hladovaní s Dr. Valuchom

Zlatoš Family Podcast: Všetko o liečebnom hladovaní s Dr. Valuchom

Nasledovný rozhovor realizujeme spolu s Tinou a spovedáme doktora Jozefa Valuchu. Ten už dlhé roky pomáha ľuďom s liečebným hladovaním a regeneračnou diétou, ktorá po hladovaní nasleduje. Ide o úplné prerušenie príjmu potravy bez ohraničenia príjmu čistej vody, ktoré sa realizujú po dobu jedného dňa, 3, 11, 20, 30, 40 a niekedy aj viac dní. Cieľ? Podporiť v tele uzdravovacie procesy, zbaviť sa mnohých prebytočných liekov a v niektorých prípadoch aj odstrániť mnohoročné zdravotné komplikácie. V rozhovore s doktorom otvárame rôzne dôležité otázky, na ktoré by ste mali mať odpovede skôr, ako sa do liečebného hladovania či regeneračnej diéty sami pustíte. Ako vo všetkom, aj v tejto oblasti je priestor pre mnoho zbytočných chýb, ktorých sa chcete vyvarovať. Viac informácií si môžete preštudovať na webstránke: www.liecebnehladovanie.sk