Zlatoš Family Podcast: Vytvorme si zručnosti pre vedenie kultúrneho sporu

Zlatoš Family Podcast: Vytvorme si zručnosti pre vedenie kultúrneho sporu

Určite ste sa aj vy neraz pristihli v situácii, kedy ste
si uvedomili, že nedokážete s druhou stranou viesť spor tak, aby ste sa
navzájom nie len rešpektovali, konštruktívne kritizovali, ale aj
posunuli a zlepšili navzájom. Prečo v našej krajine nevieme kultúrne
viesť spor a kto nám v tom bráni? Aké riešenia navrhujeme my, to sa
dozviete v tomto podcaste.