Zlatoš Family Podcast: Základné princípy výživy za rok 2015

Zlatoš Family Podcast: Základné princípy výživy za rok 2015

Pokračujeme ďalším rozhovorom z rádia Slobodný vysielač.
V prvom dieli sme sa venovali 3 veľkým oblastiam a to výživa, pohyb a
psychika. Tentokrát sa zameriame prevažne na výživu a vďaka tomu ju
preberieme viac do hĺbky. Zároveň vás nebudú zdržovať prestávkové
pesničky, technické problémy a podobné prestoje ako v živom vysielaní
alebo oficiálnom archíve. Vysielanie moderuje a pozval nás do neho náš
priateľ Marian Fillo. Rozhovor bol nahraný 15.9.2015.