Zlatoš Family Podcast: Základné výživové pojmy – druhý diel

Zlatoš Family Podcast: Základné výživové pojmy – druhý diel

Pokračujeme v základnej terminológii a dnes vám
porozprávame význam nasledovných metabolických pojmov: metabolická
flexibilita, metabolická kondícia, metabolická mašinéria, metabolická
negramotnosť, metabolická realita, metabolická terapia, metabolická
zóna, metabolické spektrum (50 odtieňov sivej), metabolické zdravie,
metabolický stres a skóre metabolickej efektivity. Namiesto čítačky ich
pre vás aj tentokrát nahovoril náš kolega Filip.