Zlatoš Family Podcast: Zdravé stravovanie detí v praxi a 10 podmienok úspechu

Zlatoš Family Podcast: Zdravé stravovanie detí v praxi a 10 podmienok úspechu

Ako sa postarať o svoje ratolesti vo veku od 0 do 5
rokov? Akých 10 podmienok úspechu je potrebné dodržiavať, ak sa chceme o
svoje deti starať zodpovednejšie, ak ide o ich stravovanie? Ponúkame vám
náš pohľad na stravovanie dcérky Amelie a skúsenosti, ktoré sme
nadobudli. V tomto podcaste prezrádzame niektoré informácie, ktoré sú
podrobne spracované v našej 40 stranovej publikácii: ZDRAVÉ STRAVOVANIE
PRE DETI DOMA AJ MIMO DOMOVA + 10 PODMIENOK ÚSPECHU, ktorú si môžete
zakúpiť na našej webovej stránke.