Zlatoš Family Podcast: Životný štýl budúcnosti? (s Jurajom Bednárom)

Zlatoš Family Podcast: Životný štýl budúcnosti? (s Jurajom Bednárom)

Životný štýl je ako základný operačný systém. Cez neho
filtrujeme seba, svoje okolie, aj vlastný život. Vyberáme si také
životné štýly, ktoré nás prirodzene viac fascinujú a inšpirujú. Kto však
určuje, aký životný štýl si nakoniec vyberieme? Ako ovplyvňujeme týmto
výberom životného štýlu svoju rodinu (dnešnú či budúcu), svoje okolie,
ale aj vývoj kultúry v našej krajine? A ako do svojho životného štýlu
zakomponovať mentálne či fyzické zručnosti, ktoré budú vždy užitočné? O
tom všetkom a mnohých ďalších zaujímavých myšlienkach sa zhováram s
Jurajom Bednárom v inšpiratívnej Paralelnej Polis
Bratislava.