Zlatoš Family Podcast: Zlepší sa život diabetika na LOWCARB strave?

Zlatoš Family Podcast: Zlepší sa život diabetika na LOWCARB strave?

Mať celoživotné ochorenie, ktoré si vyžaduje pozornosť
takmer každú hodinu vášho života, nie je jednoduchý údel. A práve
diabetickí pacienti sú presne tí ľudia, ktorí musia svoju výživu, pohyb
a celkovú životosprávu neustále optimalizovať, kontrolovať, merať,
hodnotiť, financovať. Čo ak ale existuje metóda stravovania, ktorá vám
zjednoduší život, prinesie viac slobody (aj od jedla aj manažmentu
glukózy), menej inzulínových jednotiek, stabilnejšiu psychiku a v
konečnom dôsledku lepšiu kvalitu života? V nasledovnom podcaste sa
zhováram s Janet a Igorom, diabetikmi I. stupňa. Obaja sa stravujú
nízkosacharidovo a bilancujú svoj zdravotný stav dnes aj pred tým.
Zaujímavé počúvanie, z ktorého plynú ponaučenia aj pre zdravých
ľudí.