Zlatoš Family Podcast: Zlepšite spoluprácu vďaka 55 superúprimným pravidlám

Zlatoš Family Podcast: Zlepšite spoluprácu vďaka 55 superúprimným pravidlám

Vzťahy môžu byť najkrajšia, ale aj najodpornejšia vec na
svete. Bez spolupráce a tvorenia hodnoty pre druhých nie sme takmer
nikým a náš život má menší zmysel. Aké pravidlá môžu znížiť straty
kognitívnej energie, ktorú by sme inak museli míňať na nezmyselné
urážanie, hnevanie sa, ohováranie a iné emočne negramotné aktivity?
Týchto 55 superúprimných pravidiel vám uľahčí pracovný život (spoluprácu
na projektoch) a možno aj osobný život. Čo keby sme si aj my pred tým,
ako začneme na niečom spolupracovať, dali ruku na to, že ich budeme
dodržiavať?