Zlatoš Family Podcast: Zmeníme spoločne našu krajinu?

Správna VÍZIA inšpiruje a mobilizuje ľudí k činu. Je to
TÚŽBA po zmene, ktorú chceme vidieť v reálnom svete. Dáva nám DÔVODY
ráno skoro vstať, tvrdo pracovať a tvoriť viac pre kolektívne DOBRO, ako
len “hrabať” pre seba. Prečo? Pretože zdravý celok je DÔLEŽITEJŠÍ ako
jednotlivec. Akú víziu tvoríme my a prečo by ste sa o ňu mali zaujímať?
Prečo je podľa nás dôležité opäť urobiť z ľudí silné, zdravé a užitočné
BYTOSTI? Pretože len SILNÝ človek si môže vybrať MIER, pravdu, lásku,
slobodu a ŠŤASTIE. Slabý fyzicky či mentálne toho veľa nezmôže. Užitočná
bytosť je DOBRÁ bytosť, pretože má silu TVORIŤ dobro. Vypočujte si tento
podcast a napíšte nám (vlado@vladozlatos.com), čo si o tom myslíte.
Pridáte sa k nám? Krátka prezentácia TU:
https://bit.ly/2LKXxpH