Series: Biblický sbor křesťanů Kladno

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ospravedlnění: Neměnná, neotřesitelná, skálopevná realita křesťana (Římanům 3,21–24)

Možná si myslíte, že Bůh Vás miluje více, když hřešíte méně, a miluje Vás méně, když hřešíte více. Tento text však ukazuje, proč je Boží láska k vám neměnná a proč je Vaše naděje vždy a navždy v Kristu a jeho kříži. Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 11. 9. 2022 Text: Římanům 3,21–24…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nezapomeňte! Každodenní pravda pro každodenní život (Titovi 3,1–7)

Máme dneska různé druhy připomínek: připomínky na schůzky v mobilu, světla na vyměnu oleje v autě, prsteny na pouto manželství, státní svátky na významné události v minulosti, atd. Pokud je ale něco, co si potřebujeme stále připomínat, je to biblická pravda. To, co Pavel napsal Titovi nebylo pro něho nic nového – už dlouho to…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Doufej v Hospodina! (Žalm 4)

Jak máme reagovat, když čelíme těžkostem i zkouškám? Je jediná možnost, která nám může pomáhat: Doufat v Hospodina. Kazatel: Pavel Borovanský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 28. 8. 2022 Text: Žalm 4 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pod tíhou Božího káznění (Žalm 39)

Žalm 39 nás učí, že lidský život je krátký a pomíjivý a hřích jej jen ničí. Proto je potřeba hříchy vyznávat. A když nás Bůh začne káznit spolehněme na Kristovu oběť na kříži a prosme u Boha o úlevu. Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 21. 8. 2022 Text: Žalm 39 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Poslušné děti a znamenití rodiče (Efezským 6,1–4)

Pavel nám v našem textu na jednu stranu předkládá zodpovědnost dětí poslouchat a ctít své rodiče. Na druhou stranu ukazuje na zodpovědnost rodičů nedráždit děti ke hněvu, ale vychovávat je v kázni a napomenutí podle Božího slova. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Nedělní shromáždění Datum: 14. 8. 2022 Text: Efezským 6,1–4 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak smíme růst v komunikaci s Bohem modlitbou (Žalm 116)

Počet lidí, kteří mají mobilní telefony, je velký důkaz na to, jak důležíté je komunikace. Bůh nás stvořil, abychom komunikovali. Bez komunikace bychom nemohli mít zdravé a rostoucí vztahy s lidmi. To znamená, že překážky v komunikaci můžou škodit nejen vztahy mezi přátely nebo v rodinách, ale i v našem vztahu s Bohem. V 116….

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: U Boha je vždycky naděje! (Žalm 42)

Jak můžeme žít s nadějí, když se kolem nás dějou špatné věci? Živý a mocný Bůh nám v 42. žalmu dává úžasnou odpověď. Kazatel: Peter Smith Událost: Nedělní shromáždění Datum: 31. 7. 2022 Text: Žalm 42 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Dvě cesty: Vyberte si tu správnou (Žalm 1)

V prvním žalmu vidíme dvě cesty, kterými můžeme jít. Jakou si vybereme má věčné dopady na našich životech. Kazatel: Peter Smith Událost: Nedělní shromáždění Datum: 24. 7. 2022 Text: Žalm 1 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Všechno nové (Zjevení 21,1–8)

Žijte ve světle věčnosti upřeni svým pohledem na nebe. Kazatel: Alex Rappé Překladatel: Daniel Adamovský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 17. 7. 2022 Text: Zjevení 21,1–8 http://www.bskk.cz/

Více