Series: Biblický sbor křesťanů Kladno

Biblický sbor křesťanů Kladno: Každodenní pokoj v bázni před Bohem (Kazatel 3,1–15)

Hlavní téma třetí kapitoly knihy Kazatel můžeme shrnutit takhle: Bázeň před Bohem prináší každodenní pokoj v našich životech, i když zažíváme těžkosti. V předchozích kapitolách vidíme, že máme mít radost a bázeň před Bohem, ale může být těžký vědět, jak můžeme mít radost, když život je těžký, a je těžký mít bázeň před Bohem, když…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Radost, pomíjivost a bázeň před Bohem (Kazatel 1–2)

Tento úvod biblické knihy Kazatel provede třemi hlavními body, které nám pomáhají rozumět poselství této knihy a jak se to týká našich život: 1. Bůh chce, abychom měli radostný život. 2. Pokud budeme Boha ignorujovat ve svých životě, život nebude mít smysl. 3. To, jak vedeme své životy, jednoho dne bude souzeno Bohem. Kazatel: Jared…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Radost, pomíjivost a bázeň před Bohem (Kazatel 1–2)

Tento úvod biblické knihy Kazatel provede třemi hlavními body, které nám pomáhají rozumět poselství této knihy a jak se to týká našich život: 1. Bůh chce, abychom měli radostný život. 2. Pokud budeme Boha ignorujovat ve svých životě, život nebude mít smysl. 3. To, jak vedeme své životy, jednoho dne bude souzeno Bohem. Kazatel: Jared…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží předsevzetí (Různé texty)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 2. 1. 2022 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží předsevzetí (Různé texty)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 2. 1. 2022 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Uctívej Spasitele, který odpouští (Lukáš 7,36–50)

Pokud za mě Ježíš Kristus, který je Bohem, zemřel, tak by pro mě nemělo být příliš těžké přínest mu jakoukoliv oběť. Ježíš má moc odpouštět hříchy. Jeho odpuštění nás vede k tomu, že ho uctíváme a ukazujeme ho vděčnost. Lukáš 7,36–50 se soustředí na to, kým Ježíš je a jak by na Něj tudiž lidé…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Příchod Vysvoboditele (Matouš 1,18–25)

Text první kapitoly evangelia podle Matouše nás učí, že tím hlavním důvodem, proč slavíme Vánoce nejsou dárky. Byť děti se mnou možná nesouhlasí. Ani čas trávený sblízkými. Vánoce jsou připomínka příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho příchod nebyl bezdůvodný, ale přišel, jak píše jiný evangelista: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby…

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vánoční bohoslužba 2021 (Celá)

Vánoční bohoslužba Biblického sboru křesťanů Kladno. Událost: Vánoční bohoslužba Datum: 18. 12. 2021 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Zrozen, aby zemřel (Matouš 1,18)

Bible obsahuje 66 knih, které napsalo 40 různých autorů v průběhu patnácti set let. Přesto lze cíl každé knihy a každého autora shrnout do jediného verše – Matouš 1,18. Tento verš vysvětluje jednoduchým způsobem nejvyšší potřeba každého člověka na planetě Zemi. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vánoční shromáždění Datum: 19. 12. 2021 Text: Matouš 1,18 http://www.bskk.cz/

Více

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu (Efezským 5,22–24)

Pavel v dnešním textu nabádá ženy k podřízenosti svým mužům. Proč? Protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. To je důvod, proč se mají ženy ve všem (kromě hříchu) podřizovat svým mužům. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Nedělní shromáždění Datum: 12. 12. 2021 Text: Efezským 5,22–24 http://www.bskk.cz/

Více