Series: Do slova zaľúbení

Do slova zaľúbení: Miloš Krekovič

Miloš Krekovič je novinár v Denníku N. Píše prevažne o kultúre. Je manželom Timey Beck, ktorá v minulosti tiež čítala v Do slova zaľúbení. Čítal z knihy Technologie dubnového večera, ktorú napísal Václav Kahuda. Taktiež spomínal súčasného českého spisovateľa Emila Hakla.

Více

Do slova zaľúbení: Mira Keratová

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka. Zaoberá sa súčasným umením a performatívnym umením 60. a 70. rokov 20. storočia. Čítala časť Nočná mora z knihy Sedem večerov, ktorú napísal Jorge Luis Borges.

Více

Do slova zaľúbení: Zuzana Mojžišová

Zuzana Mojžišová vyučuje na VŠMU a je spisovateľka. Napísala napríklad knihy Modus vivendi, Genius loci alebo Bon voyage. Čítala z knihy Aimee Benderovej Tvrdohlavá stvoření.

Více

Do slova zaľúbení: Patrik Garaj

Patrik Garaj je novinár, píšuci (aj) o knihách. Čítal z knihy Rozbitý pohár, ktorú napísal Alain Mabanckou, z knihy Jedenie, ktorú napísal Ivan Medeši, z knihy Starí majstri, ktorú napísal Thomas Bernhard, a z knihy Deň modrých medveďov, ktorú napísal Velimir Chlebnikov.

Více

Do slova zaľúbení: Katarína Sido

Katka je výtvarníčka (maľuje obrazy) a kníhkupkyňa v Ex libris v SNG. ​Katka čítala z knihy Amerikánka, ktorú napísala Chimamanda Ngozi, z knihy Izmael, ktorú napísal Daniel Quinn a z knihy The year of magical thinking, ktorú napísala Joan Didion.

Více

Do slova zaľúbení: Magdaléna Vášáryová

Magdaléna Vášáryová čítala z kníh, ktoré má rada. Čítala po nemecky, poľsky aj po slovensky. ​Pani Vášáryová čítala v poľštine báseň, ktorú napísala poetka Wisława Szymborska. Báseň Marína v starej slovenčine od Andreja Sládkoviča. Kúsok z knihy, ktorú napísala Božena Slančíková-Timrava. Knihu Prírodopis komunizmu, ktorú napísal Ladislav Kováč, a knihu Majster a Margaréta, ktorú napísal…

Více

Do slova zaľúbení: Samuel Kovalčík

Samo Kovalčík je hudobník (Zabiť Františka).​ Čítal Epos o Gilgamešovi ‒ úryvok z II. tabuľky, báseň Stará z knihy Ahoj krv, ktorú napísal Vlado Janček, báseň Pieseň v krvi, ktorú napísal Jacques Prévert, báseň Odkaz v topánke, ktorú napísal Ivan Štrpka, báseň Ja, ktorú napísal Ivan Krasko, a báseň Na samém konci, ktorú napísal J….

Více

Do slova zaľúbení: Robert Roth

Robert Roth je herec a čítal z knihy Literární poklesky poviedku Ideálne interview, ktorú napísal Stephen Leacock.

Více

Do slova zaľúbení: Palo Čejka

Palo Čejka je výtvarník, grafik a dídžej.​ Čítal z knihy Uspávanky pre partizánov od Zvonka Lakčeviča, knihu Ľubomíra Závadu Nech nežerem, knihu Praha a Brno od Jiřího Sádla, Otravu krve od Karla Halouna a Lubomíra Martínka a časť knihy Warrena Millera Prezident Krokadýlu v preklade Jana Zábranu.

Více

Do slova zaľúbení: Monika Bočková

Monika Bočková je architektka.​ Čítala z kníh Neviditeľné mestá od Itala Calvina, Vrby od Algernon Blackwooda a Atlas odlehlých ostrovů od Judith Schalansky.

Více