Series: Manažérska Akadémia Martina Prodaja

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA #18: 6 princípov mentoringu

Mentoring, spolu s koučingom patria medzi veľmi silné, individuálne rozvojové nástroje. Ak chcete aby váš mentoring bol úspešný, je potrebné dodržať niekoľko krokov. 6 z nich  vám predstavíme v našom manažérskom podcaste.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA 17: Ako pracovať s chybami

Chyby v biznise alebo pri riadení ľudí sú zväčša niečím nepríjemný. Hľadá sa vynník, trestá sa, lietajú sankcie. Zdalo by sa, že to bude stačiť, a chyba sa nezopakuje. Ale aké je naše prekvapenie, keď sa po nejakej dobe všetko zopakuje.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA #16: Ako viesť motivačný rozhovor

Motivácia patrí medzi klasické evergreen v manažérskom svete. Avšak niekedy to,čo sa nám javí ako nedostatok motivácie, može byť niečo celkom iné. Veľký význam to má práve pri vedení motivačného rozhovoru.  A ako k takému rozhovoru pristupovať,

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA#15: Kompetenčné modely

Kompetenčné modely patria medzi pomerne sofistikované nástroje rozvoja ľudských zdrojov. Vedia vám pomôcť pri výbere, hodnotení, rozvoji zamestnancov aj pri ich odmeňovaní. Je však potrebné to urobiť dobre. A aj o tom je 15.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #14: Manažérske štýly riadenia

Manažérske štýly riadenia určujú súbor nástrojov, techník a metód, ktoré manažér využíva za účelom dosiahnutia cieľov na úrovni jednotlivca alebo na úrovni tímu. Nedá sa povedať, že existuje štýl, ktorý je lepší alebo horší než iný štýl riadenia.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #13: Prekliatie mikromanagementu

Mikro management je nešvár, ktorý manažérovi navodzuje pocit produktivity, riadenia a rozvoja. Ale je to len ilúzia po ktorej často krát príde trpké vytriezvenie v podobe nestihnutých termínov, frustrovaných zamestnancov a vyčerpania,

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA #12: Spätná väzba

Spätná väzba patrí medzi  ďalšie kľúčové nástroje dobrého manažéra. V 12.časti podcastu Manažérskej Akadémie sa pozrieme na to prečo je spätná väzba taká dôležitá a na základe akých zásad by mala byť spätná väzba poskytnutá.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #11: Hodnotiaci rozhovor

Ak máte nastavený systém hodnotenia, tak logickým zavŕšením celého procesu je realizácia hodnotiaceho rozhovoru. V 11.časti podcastu sa preto zameriavam na to, akým spôsobom viesť hodnotiaci rozhovor a čo všetko by dobrý hodnotiaci rozhovor mal obsahovať.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #10: Ako vytvoriť systém hodnotenia zamestnancov

Systém hodnotenia zamestnancov je sytémom, ktorého hlavným účelom je posúvať človeka, oddelenie alebo celú firmu niekam dopredu. Ak zo systému hodnotenia nevytiahnete progres a inovácie, potom je otázka, či je to  to vôbec pre vás potrebné.

Více

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #9: Ako viesť porady

Vedenie porád porád patrí medzi základné manažérske nástroje. Avšak napriek tomu je to stále vec, ktorá sa moc veľkej obľube medzi zamestnancami neteší. Ak sa porada správne uchopí, tak môže byť benefitom pre manažéra aj pre zamestnancov.

Více