Series: O rozvoji

O rozvoji: 33: Eva Höschlová: Testy by se neměly používat v situacích, kdy jich není třeba

Eva Höschlová je psycholožka a mj. se dlouhodobě se zabývá vývojem diagnostických metod či převodem zahraničních metod do českého prostředí. Svou odbornost uplatňuje jednak při práci pro firmy, ale také v akademickém prostředí – od roku 2010 vyučuje na Univerzitě Karlově.

Více

O rozvoji: 32: Petr Kazík: Hledejte svou výjimečnost a tu naučte ostatní

Petr Kazík úspěšně působil na mnoha manažerských pozicích v oblasti marketingu a obchodu. V roce 2014 byl finalistou soutěže Manažer roku a dnes je v čele hodnotitelské komise této prestižní soutěže. V loňském roce byl také zvolen prezidentem České manažerské asociace. Zároveň je špičkovým lektorem a konzultantem s bohatými zkušenostmi a management vyučuje i na…

Více

O rozvoji: 31: Pavel Kučera: Mnoha zásadních životních zlomů si ani nevšimneme

Pavel „Kůča“ Kučera se ve své práci věnuje mnoha věcem. Působí jako firemní lektor a kouč, zároveň je průvodcem a facilitátorem mužských kruhů a také připravuje velmi zajímavé programy pro rodiče společně s jejich dětmi. Duší je ale stále především skaut a indián. Jak to jde všechno dohromady?

Více

O rozvoji: 30: Tomáš Křižánek: Každý dobrý lektor je tak trochu herec

Tomáš Křižánek je vedoucím útvaru řízení kvalifikací ve společnosti ČEZ a.s. Zároveň je vystudovaným učitelem a také aktivním hercem. Během svého mnohaletého působení u společnosti ČEZ se věnoval mnoha věcem – od manažerského vzdělávání, přes koučování, digitalizaci rozvojových programů, až po oblast mandatorního vzdělávání.

Více

O rozvoji: 29: Roman Neubauer: Potřeba, aby se lidé potkali a pobavili, stále zůstává

Pozvání k rozhovoru přijal (již podruhé) majitel společnosti Outdoor Solutions Roman Neubauer. Více jak 20 let se Roman věnuje přípravě outdoorových kurzů a firemních eventů, poslední rok pro něj ale přinesl mnoho nového.

Více

O rozvoji: 28: Tomáš Langer: Jen ten, kdo se rychle adaptuje, přežije

Tomáš Langer je vystudovaným andragogem, tedy specialistou na vzdělávání dospělých. Tomuto oboru se věnuje v roli lektora, konzultanta pro firmy, učitele na vysoké škole, metodika a také šéfredaktora časopisu Firemní vzdělávání. Působí rovněž jako expert evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Více

O rozvoji: 27: Daniela Kolomazníková: Chceme kontrolu, kterou nemáme

Daniela Kolomazníková je vzděláním psycholožka, zároveň má zkušenosti z manažerské práce, učí na vysoké škole, je spolumajitelkou společnosti Expertní Board 21 a pro své klienty pracuje v roli lektorky, koučky, ale i psychoterapeutky.

Více

O rozvoji: 26: Petra Šimková: Na on-line semináři jsou lektorovi obrovskou konkurencí maily a sociální sítě

Petra Šimková je úspěšnou lektorkou, facilitátorkou a koučkou. Má zkušenosti i ze zaměstnanecké pozice v prostředí velké banky, ale především je již od roku 2007 nezávislou lektorkou, pracující na volné noze, bez zázemí nějaké velké vzdělávací firmy.

Více

O rozvoji: 25: Marek Beránek: Jsme první česká vysoká škola s akreditací pro čistě online výuku

Marek Beránek je ředitelem soukromé vysoké školy Unicorn University, která vychovává odborníky v oblasti ekonomie a IT. Už od roku 2007 se při vedení této školy snaží, aby se v maximální míře potřeby praxe překrývaly s obsahem studia, a to pro vysokoškoláky nebylo v žádném případě ztrátou času. Jak se studuje na vysoké škole, kde…

Více

O rozvoji: 24: Iveta Clarke: Strach nelze odstranit, pouze transformovat

Iveta Clarke je uznávanou koučkou a mentorkou s mezinárodními zkušenostmi. Je mj. odbornicí na téma odvahy a zranitelnosti a zároveň je certifikovanou supervizorkou, která pomáhá koučům při reflexi jejich vlastní práce.

Více