Series: O rozvoji

O rozvoji: 36: Petr Hovorka: Employer Branding není raketová věda

Petr Hovorka je partnerem poradenské společnosti BrandBakers a již téměř deset let se věnuje tématu Employer Brandingu (posilování značky zaměstnavatele), který transformoval do leadership konceptu “Úspěšnější díky lidem”.

Více

O rozvoji: 35: David Vrba: Ne každý, kdo je starší, je zároveň moudrý

David vrba více jak 20 let úspěšně působil v exekutivních pozicích jak v rámci ČR, tak i na mezinárodní úrovni. Bývalý CEO společnosti 3M Česko dnes v roli konzultanta, kouče a mentora pomáhá lidem ve firmách s budováním a řízením firemní kultury, nastavováním strategií či rozvojem odpovědného leadershipu.

Více

O rozvoji: 34: Jan Ženatý: Bojové umění je dobrou metaforou života

Jan Ženatý sám sebe představuje jako „bojovníka s psychologickým vzděláním“. Záběr jeho aktivit je zároveň velmi široký – od tréninku bojových umění, přes firewalking a trénink čtení emocí z výrazu tváře až k psychologii, koučování či lektorování ve firmách.

Více

O rozvoji: 33: Eva Höschlová: Testy by se neměly používat v situacích, kdy jich není třeba

Eva Höschlová je psycholožka a mj. se dlouhodobě se zabývá vývojem diagnostických metod či převodem zahraničních metod do českého prostředí. Svou odbornost uplatňuje jednak při práci pro firmy, ale také v akademickém prostředí – od roku 2010 vyučuje na Univerzitě Karlově.

Více

O rozvoji: 32: Petr Kazík: Hledejte svou výjimečnost a tu naučte ostatní

Petr Kazík úspěšně působil na mnoha manažerských pozicích v oblasti marketingu a obchodu. V roce 2014 byl finalistou soutěže Manažer roku a dnes je v čele hodnotitelské komise této prestižní soutěže. V loňském roce byl také zvolen prezidentem České manažerské asociace. Zároveň je špičkovým lektorem a konzultantem s bohatými zkušenostmi a management vyučuje i na…

Více

O rozvoji: 31: Pavel Kučera: Mnoha zásadních životních zlomů si ani nevšimneme

Pavel „Kůča“ Kučera se ve své práci věnuje mnoha věcem. Působí jako firemní lektor a kouč, zároveň je průvodcem a facilitátorem mužských kruhů a také připravuje velmi zajímavé programy pro rodiče společně s jejich dětmi. Duší je ale stále především skaut a indián. Jak to jde všechno dohromady?

Více

O rozvoji: 30: Tomáš Křižánek: Každý dobrý lektor je tak trochu herec

Tomáš Křižánek je vedoucím útvaru řízení kvalifikací ve společnosti ČEZ a.s. Zároveň je vystudovaným učitelem a také aktivním hercem. Během svého mnohaletého působení u společnosti ČEZ se věnoval mnoha věcem – od manažerského vzdělávání, přes koučování, digitalizaci rozvojových programů, až po oblast mandatorního vzdělávání.

Více

O rozvoji: 29: Roman Neubauer: Potřeba, aby se lidé potkali a pobavili, stále zůstává

Pozvání k rozhovoru přijal (již podruhé) majitel společnosti Outdoor Solutions Roman Neubauer. Více jak 20 let se Roman věnuje přípravě outdoorových kurzů a firemních eventů, poslední rok pro něj ale přinesl mnoho nového.

Více

O rozvoji: 28: Tomáš Langer: Jen ten, kdo se rychle adaptuje, přežije

Tomáš Langer je vystudovaným andragogem, tedy specialistou na vzdělávání dospělých. Tomuto oboru se věnuje v roli lektora, konzultanta pro firmy, učitele na vysoké škole, metodika a také šéfredaktora časopisu Firemní vzdělávání. Působí rovněž jako expert evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Více