Series: Okolo češtiny

Okolo češtiny: Home office aneb práce z domova. Jak tento pojem chápou Angličané?

Angličtina se v českých zemích zabydlela tak, jako žádný cizí jazyk předtím. Tentokrát se podíváme na slovní spojení, které v posledních necelých dvou letech zaznamenalo raketový vzestup. Je to původně anglické slovní spojení home office. Věděli jste ale, že Angličané nebo Američané jej vnímají úplně jinak?

Více

Okolo češtiny: Slunovrat jako neznámá pro starou češtinu

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 

Více

Okolo češtiny: Slunovrat jako neznámá pro starou češtinu

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 

Více

Okolo češtiny: Advent, příštie, příští

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 

Více

Okolo češtiny: Svatý Václav a jeho jméno

Jméno, které člověk po celý život nosí, si většinou nemohl vybrat sám – týká se to jistě i svatého Václava, jehož svátek si připomínáme. Náš národní světec a patron si snad ani nemohl přát lepší jméno. U svatého Václava totiž opravdu platí ona stará latinská průpovídka: nomen omen, tedy doslova jméno a znamení. Tím se myslí, že jméno člověka už samo o sobě něco charakteristického říká o svém nositeli. 

Více

Okolo češtiny: Ševče, drž se svého kopyta

Co má společného švec, kopyto a malíř ze starého Řecka? Po stopách známého rčení se vydal bohemista Ondřej Bláha. A co vypátral, to se teď dozvíte v pravidelném jazykovém okénku. 

Více

Okolo češtiny: Otazník a vykřičník

Jak otazník, tak vykřičník fungují v evropském písemnictví skoro od nepaměti. O původu a vývoji pojmenování těchto znamének je další jazykové okénko. 

Více

Okolo češtiny: Jan Hus lingvista

Jan Hus patří k nejvýznamnějším osobnostem naší historie. Většinou se ve spojitosti s ním bavíme o církvi a její reformě. Výraznou stopu ale zanechal i v našem jazyce. Tentokrát jsme se vydali po stopách Jana Husa coby lingvisty.

Více

Okolo češtiny: Pták a puťka. Běžná slova s prastarým původem

O nás Češích je známo, že jsme ptákům věnovali vždycky velkou pozornost. Svědčí o tom ostatně i vysoká frekvence různých ptačích příjmení – spousta Čechů se jmenuje Holub, Vrána, Stehlík nebo Drozd. Jak se ale do češtiny slovo “pták” vůbec dostalo a co s ním má společného slovo puťka?

Více

Okolo češtiny: Kde se vzalo šumafuk

Slovo šumafuk je samozřejmě slovem nespisovným, ale zároveň je i celkem frekventované. V Českém národním korpusu, tedy v elektronické databázi českých textů, se vyskytuje více než tisíckrát. Kde se slovo vzalo a jak dlouho už ho v češtině používáme?

Více