Series: Pluska

Pluska: Opravdová srdcovka

O úžasu nad nádherou největšího srdce, které kdy pro nás bilo na téhle zemi, srdce Ježíše Krista Ing. Rostislav Navrátil záznam nedělního setkání 20. 11. 2022, Pluska Brno www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Bůh s námi

Bůh je s námi v každé situaci. Mgr. Zdeněk Blažek záznam nedělního setkání 21. 8. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Proč nemusím panikařit?

Jaký dopad na náš život má vědomí Boží lásky, která zachraňuje? Jak se mění naše reakce, když důvěřujeme v Krista, kterému patří veškerá moc? Mgr. Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání 16. 10. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Skutečný domov

Dnešní svět je velice nejistý. V posledních letech nás postihlo mnoho otřesů. Koronavirus, válka na Ukrajině, rostoucí ceny, inflace. Všechny tyto věci otřásají světem a také našimi životy. Hledáme místo, které se neotřásá, kde jsme v bezpečí. Takové místo skutečné existuje. Místo, kde otřesy tohoto světa nemají žádnou sílu ani moc. Toto místo je připravené…

Více

Pluska: Jistota v nejistotě

Jistota v nejistotě – zní to jako protimluv. Je možné prožívat jistotu uprostřed situací, kdy není nic jisté? Jak s jistotou a nejistotou souvisí Boží charakter? Ing. Martin Kantor záznam nedělního setkání 18. 9. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Jak stát v utrpení? (1. list Petrův, 4. část)

Jak se vypořádat s vnitřní bolestí a jak porozumět těžším obdobím našeho života? Mgr. Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání 15. 5. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Život v Boží vůli (1. list Petrův, 6. část)

Mnoho lidí touží zjistit, co je Boží vůle pro jejich život. Co o tom říká Petr ve svém listu a jakou roli hraje při rozpoznávání Boží vůle osobní vztah s Bohem? Mgr. Kateřina Blabolová live stream, nedělní setkání 29. 5. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Mysl a co s ní?

Jak naše myšlení ovlivňuje naše prožívání? Co se děje s myslí, když jsem v negativních emocích? A jak kultivovat mysl ve spojení s Bohem? Mgr. Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání 10. 7. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více

Pluska: Láska, která ví

Mnoho lidí touží znát Boha. Jak poznáme, že ho skutečně známe? Ježíš vyučoval, že pravé poznání Boha se vždy vyznačuje láskou. Jak spolu souvisí láska, blízké poznání a následování Boha? Přijďte si poslechnout zamyšlení z Bible a sdílení životních zkušeností na toto téma. Mgr. Kateřina Tolarová live stream, nedělní setkání 4. 9. 2022, Pluska Praha…

Více

Pluska: Víra a umývání nádobí?

Jde to vůbec dohromady? Dá se víra spojit s tak běžnou činností, jako je např. umývání nádobí? Na základě Bible budeme přemýšlet nad tím, že Pán Bůh není oddělený od obyčejných věcí našeho života. Ing. Daniel Pavliňák live stream, nedělní setkání 28. 8. 2022, Pluska Brno www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Více