Series: Pochoden Praha

Pochoden Praha: Prosit bez pochybností

“Boží zaslíbení nám jsou přístupná, modlitbami za ně prosíme a vírou si je přivlastňujeme. Bůh nám chce dát svého Ducha a moudrost pro život, ke kterému nás volá. Chce oslavit Ježíše tím, že dá Církvi všechno, zač v jednotě prosí v jeho jménu, ve shodě s jeho vůlí a v důvěře v Boha. A chce…

Více

Pochoden Praha: Dotknout se a věřit

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Jak to vypadalo s učedníky, když byli schovaní v místnosti za zamčenými dveřmi a Ježíš přišel? Ježíš překonává bariéry, dává se poznat, naplňuje Duchem a posílá své učedníky pokračovat v jeho poslání. Nechme jej tak rozptýlit naše pochyby, naplnit nás radostí a obdařit nás svou přítomností! — Více…

Více

Pochoden Praha: Klanět se a pochybovat

Pochybnosti jsou klínem, který štípe naší víru; jsou hlasem nevíry, který nás nahlodává aodvádí do izolace od Boha aod druhých lidí. Víra nás vede do společenství, kde najdeme oporu apomoc. Víra vede kpokoji, naději alásce. Dovolme Ježíši vstoupit do našich pochybností. #bohosluzba #online #pochodenpraha #pochybnosti #otazkycopali #pochyby #vira — Více informací o nás a další…

Více

Pochoden Praha: Meč Ducha

Závěrečné zastavení nad Biblí se podívá na důležitý rozměr Božího slova. To je ostré jako meč a dokáže se zaříznout pěkně hluboko. Tak hluboko, že dokáže rozdělit pravé od falešného, čisté od nečistého a upřímné od přetvářky. Necháme Ducha svatého promluvit i k nám? #bohosluzba #online #pochodenpraha #bible #otazkycopali #mec #duch #zivot #zivakniha #bozislovo —…

Více

Pochoden Praha: Chléb Ducha

Nejen chlebem je člověk živ. Jenže abychom tomu mohli věřit, nemůže nám to říkat sytý člověk. Ježíš tento výrok pronáší po čtyřicetidenním půstu na pokraji svých sil. Co pro nás znamená? Sledujte naší další on-line bohoslužbu ze série Otázky, co pálí: Bible. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na…

Více

Pochoden Praha: Světlo na cestu

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Druhé téma k Bibli – co o ní píše nejdelší Žalm ze všech? S pomocí Žalmu 119 můžeme vidět, jak dodržování Hospodinova Zákona vede k požehnání; jak celý Zákon ukazuje na Ježíše a jak nás volá k následování. S vírou při pohledu na Písmo můžeme zaslechnout Boží hlas,…

Více

Pochoden Praha: K čemu je dobrá Bible?

Apoštol Pavel napsal Timoteovi, mladému vedoucímu Církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible (a především její zvěsti o Ježíši Kristu) a dává mu k tomu čtyři důvody: (1) protože tak odolá falešným učením, (2) protože mu může dát moudrost ke spasení, (3) protože mu bude ukazovat na Ježíše a (4) protože ho může…

Více

Pochoden Praha: Proč Ježíš přišel zemřít?

Martinovo kázání o tom, jak Ježíšova smrt zlomila moc strachu, hříchu i smrti nad našimi životy a jak nám jeho vzkříšení dává naději pro život. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha Tweets by PochodenPraha

Více

Pochoden Praha: Dobrá zpráva prázdného hrobu

Víra dělá rozdíl. Zásadní rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Životopis končí smrtí a pohřbem. Evangelium je radostnou zprávou o vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých a chce se setkat se svými učedníky, přijmeme jeho pozvání? Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního…

Více

Pochoden Praha: Ježíš přijíždí do města

Jak to vypadá, když Ježíš přijede do města? Co mají společného prorok, král a osel? Závěrečnou před-velikonoční bohoslužbou se podíváme na hlavní téma Květné neděle. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha

Více