Series: Pochoden Praha

Pochoden Praha: Výroky proti národům

Druhé kázání ze série Sofonjáš o výrocích proti národům (a znovu proti Jeruzalému). Lze najít naději v těchto tvrdých slovech? David se o to pokusil. „Naděje nás vede nás k rozpoznání závažnosti hříchu a krásy vykoupení, opuštění svých snah o spásu a nasměrování svých snah ve prospěch Božího poslání.“ — Více informací o nás a…

Více

Pochoden Praha: Výroky proti domácím

První kázání z nové mini-série Sofonjáš. “Ti, kdo hledají Hospodina se mohou skrýt v den jeho hněvu. Mohou se skrýt v něm, protože se stane jejich útočištěm, jak o tom zpívají žalmisté. Mimochodem jméno Sofonjáš znamená „Ukryl (někoho) Hospodin.“ Jako Hospodin ukryl Sofonjáše v bezpečí v dobách, kdy vyrůstal; stejně tak může ukrýt v bezpečí…

Více

Pochoden Praha: Ježíš, dobrý pastýř

Ježíš řekl svým učedníkům, že je dobrý pastýř. Co to ale znamená a jaké poselství tato metafora skrývá? Poslechněte si kázání Daniela Foremana, ve kterém nám to přiblíží! — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha

Více

Pochoden Praha: Kristův zákon

Poslední bohoslužba ze série Dopis Galatským nám ukázal první pozitivní použití slova zákon z pera apoštola Pavla. Co Kristův zákon znamená a jak jej naplníme? Nápověda: souvisí to s našimi břemeny a s křesťanským způsobem, jak si od nich ulehčit. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu:…

Více

Pochoden Praha: Žijte Duchem

Apoštol Pavel povzbuzuje Galatské k životu pod vedením Ducha svatého. — Kázal Gareth Morris — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha

Více

Pochoden Praha: Žijte Duchem

Apoštol Pavel povzbuzuje Galatské k životu pod vedením Ducha svatého. — Kázal Gareth Morris — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha

Více

Pochoden Praha: Dva synové

Apoštol Pavel obrací proti judaistů jejich vlastní zbraně. Na základě zákona, kterým se tak ohánějí, jim ukazuje, kdo je pravým potomkem Abrahama; kdo je potomkem Izáka a kdo Izrmaele. Text z dopisu gallským nás volá ke svobodě, kterou nám vydobyl Kristus; nenechme si jí vzít ničím, co se nás snaží pohltit, zotročit a vysát z…

Více

Pochoden Praha: Bojím se o Vás!

Bojím se o Vás! To je Pavlův vzkaz církvím v Galacii, když se podíval na to, jak se rozpadá jejich víra. Vidí, jak se jako oběti stockholmského syndromu navracejí ke svým otrokářům, jimiž byly modly a pohanské zvyky, tradice a které se staly i ze Zákona, jež přinášeli falešní učitelé. Jak je povzbudí k návratu…

Více

Pochoden Praha: Boží dědicové

Sedmé kázání ze série Dopis Galatským nás zavedlo k tématu Božích dědiců. Co znamená být Božím dítětem, dědicem a co znamená být nedospělým a nesvobodným otrokem? Jakou roli v tom hraje víra a jakou Zákon? “Díky Ježíši můžeme vírou vstoupit do nového věku, který se týká nejen nás. Díky Ježíši Kristu můžeme vírou vykročit z…

Více

Pochoden Praha: Zákon nebo zaslíbení?

Kázání ze série Dopis Galatským o vztahu Zákona a zaslíbení od Boha. “Když procházíme životní bouří, potřebujeme kotvu, která se stane naším pevným bodem, i když všechno kolem se bude zmítat jako rozbouřená hladina moře; potřebujeme syna, který nás bouří bez-pečně provede a potřebujeme zákon, který nám ukáže mantinely cesty. Když je máme, máme nadě-ji,…

Více