Series: psychologieprokaždého.cz

psychologieprokaždého.cz: Jiří Bělohlávek | O energetickém dobru, důležitosti vzdělání a kritického myšlení

Na jakých principech stojí společnost, jejímž cílem je přinášet klientům energetické dobro? Jak edukovat zákazníka, posilovat jeho kritické myšlení a zlepšovat nejen energetickou, ale i ekonomickou a sociální gramotnost?

Více

psychologieprokaždého.cz: Kateřina Švábová | O studiu, vnímání emocí a vědomém životě

Jak se naučit vnímat a reflektovat vlastní emoce? Co dělat pro to, abychom předcházeli konfliktům, jejichž příčinou bývá komunikace postavená na domněnkách? Jak těžké je nastavit si osobní hranice, za které už nejsme ochotni zajít?

Více

psychologieprokaždého.cz: Jiří Šebek | Jak uchopit podnikání a najít odvahu ke změně

Co vede člověka k tomu, že opustí svoji učitelskou profesi a stane se podnikatelem? Jaké jsou hlavní problémy klasického vzdělávacího systému v ČR? Proč jsou jedinou motivací velké části zaměstnanců pouze čísla na výplatní pásce? Jak dosáhnout toho,

Více

psychologieprokaždého.cz: Jiří Bastl | O finančním poradenství i Rekonstrukci identity

Co vede mladého člověka k rozhodnutí začít ihned po maturitě podnikat? Jaké je to skočit v 18 letech rovnýma nohama do světa byznysu? Proč nemá v našich zemích finanční poradenství zrovna nejlepší pověst a jak přispět k vylepšení tohoto pošramoceného o…

Více

psychologieprokaždého.cz: Libor Mattuš|O biohackingu, rovnováze těla a mysli i návratu k přirozené podstatě člověka

Co je to biohacking a proč by ho měl normálně fungující jedinec praktikovat? Jak nás může biologicky i mentálně posunout vyšlápnout si jen tak v kraťasech na Sněžku? Co je to aktivační dýchání nebo brčkový dech? Jak převzít odpovědnost za to,

Více

psychologieprokaždého.cz: Michal Hochman | O produktu Alveno, realizaci softwaru jako služby i smyslu celoživotního vzdělávání

Jak se podniká v oblasti vývoje a nabídky softwaru jako služby? Co je v tomto oboru nejdůležitější pro získání a udržení si zákazníka? Jak docílit toho, abychom v každém roce mohli vykázat dvojnásobný růst oproti předchozímu období?

Více

psychologieprokaždého.cz: Veronika Strnadlová | Péče o ženy jako cesta k profesní naplněnosti i vlastnímu uvědomění

Jaké je to pro ženu pracovat dlouhá léta v hutnickém průmyslu a strojírenství, tedy stále de facto mužském světě? Proč se ženy v takovémto prostředí snaží „měnit na muže“, místo aby využily svoji ženskou energii, která je sice možná jemnější,

Více

psychologieprokaždého.cz: Karel Kouřil | O potřebě vzdělávání, výzkumu a vývoji, praktickém podnikání i budoucnosti strojírenství

Dnešním hostem podcastu Ryba smrdí od hlavy je docent Karel Kouřil, člověk, jehož hlavním oborem jsou strojírenské technologie. Znalosti a zkušenosti v tomto oboru uplatňuje na mnoha pozicích a v nejrůznějších prostředích, od akademické půdy,

Více

psychologieprokaždého.cz: Tereza Sagan | O sázce na vzdělávání, roli ženy ve světě byznysu, opravdovém leadershipu i práci s emocemi

Může se velká společnost holdingového typu držet v oblasti mezilidských vztahů nekorporátní linie a fungovat v podstatě na principu rodinné firmy? Jaké je to pro ženu pracovat na manažerské pozici v obchodu s pohonnými hmotami? Co to znamená,

Více

psychologieprokaždého.cz: Eva Sloupenská | Ojedinělý produkt na českém trhu aneb jak zasít červíky do zákazníkova srdce

Je normální jíst hmyz? Jaké je to přijít na trh s produktem, vůči kterému má mnoho lidí stále velké předsudky? Zkoušejí Češi rádi nové věci? Jak často se stanou z nedůvěřivých ochutnávačů hmyzích specialit stálí a spokojení zákazníci?

Více