Series: Terapie Letí

Terapie Letí: Terapie Letí #14: MUDr. Michal Považan – O dětech a psychiatrii

Do čtrnácté epizody psychologického podcastu jsme si pozvali primáře dětské psychiatrie z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Dle MUDr. Michala Považana je aktuálně “největším tématem dětské psychiatrie v ČR stav duševního zdraví adolescentů, především pak u dívčí populace”. V rozhovoru se ale věnujeme také tématům jako je sebepoškozování, sebevražedné chování, závislosti u dětí nebo transgender problematice ……

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #13: Tomáš Herna – Život s Bipolární poruchou

Do třinácté epizody psychologického podcastu jsme si pozvali “peer terapeuta” z bohnické psychiatrické nemocnice Tomáše Hernu. Peer terapeut je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a Tomáš s námi sdílel svůj mnohaletý osobní příběh do kterého zasáhla Bipolárně afektivní porucha. Nebylo vždy ale tak jasné a zřejmé, že jde právě o tuto diagnózu, ostatně,…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #12: MUDr. Barbora Mechúrová – Komunikace jako základ psychiatrie

“Komunikaci jako základ psychiatrie” … bere mladá lékařka a budoucí psychiatrička z Psychiatrické nemocnice Bohnice – MUDr. Barbora Mechúrová. Bára je totiž také zakladatelkou vzdělávací instituce MedicRise (https://www.medicrise.cz/), která má za cíl podpořit vzdělávání komunikačních schopností českých zdravotníků. S Bárou jsme mluvili o důvodech, proč si po promoci na 3. LF UK zvolila obor psychiatrie…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #11: Mgr. Michal Dvořák – Mindfulness proti stresu

Do jedenácté epizody psychologického podcastu jsme pozvali Mgr. Michala Dvořáka, který nám představil mindfulness (česky známou také jako všímavost). Michal je certifikovaný lektor této metody a právě o tom, jak se k ní dostal nám vyprávěl. Víc o Michalových kurzech zájemci najdou na: https://bemindful.cz/ Mluvili jsme spolu o benefitech, které praktikování mindfulness přináší a jak…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #10: Mgr. Zdeňka Benešová – Budoucnost duševní péče

Do desáté epizody psychologického podcastu jsme pozvali Mgr. Zdeňku Benešovou, která vede multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v rámci organizace Pro Zdraví 21 (https://www.prozdravi21.cz/) v Berouně. S Mgr. Benešovou jsme si povídali o specificích multidisciplinárního přístupu v péči o duševní zdraví i o její roli v rámci probíhající reformy psychiatrické péče. Dozvěděli…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #09: Veronika Kašáková – Rande sama se sebou

Hostem tohoto dílu psychologického podcastu je Veronika Kašáková, která dlouhodobě užívá odbornou psychickou podporu a současně založila Nadační fond Veroniky Kašákové (https://www.nfvk.cz/​) – ten zajišťuje doprovod mladých lidí z dětských domovů na jejich cestě do dospělého života. Veroničin příběh, který sepsala také v knize “Zpověď: Z děcáku až na přehlídková mola”, je natolik spletitý a…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #08: Mgr. Zuzana Pavelcová – Život On/Offline

Hostem osmého dílu psychologického podcastu je Mgr. Zuzana Pavelcová, psycholožka a odbornice na digitální závislosti. Spoluzaložila psychologický institut Re:life ( https://re-life.cz ), který se zabývá osvětou ohledně zdravého užívání digitálních technologií. V našem rozhovoru jsme se bavili o negativech, ale i pozitivech života online, který je v dnešní době pro všechny z nás tak aktuální….

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #07: Mgr. Martin Kalous – Porouchaná Osobnost

Sedmý díl psychologického podcastu. Dnešním hostem je Mgr. Martin Kalous – psycholog a jungiánský terapeut, který pracuje v Terapeutické komunitě Kaleidoskop, kde se zabývají péčí o lidi s “poruchou osobnosti”. V našem rozhovoru zjistíte, jak se tato porucha projevuje v životě člověka, jakým způsobem může vzniknout a jestli je možné ji léčit. Dále jsme se…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #06: doc. PhDr. Jan Kožnar, CSs. – Základy Psychoterapie

Šestý díl podcastu o psychoterapii, psychologii a psychiatrii. Naším hostem je doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. – klinický psycholog zabývající se psychoterapií přes 40let. Pan docent poslední dvě desetiletí působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde pracuje se sexuálními delikventy. S panem docentem jsme si v dnešním díle povídali o základech psychoterapie, aby se i posluchači…

Více

Terapie Letí: Terapie Letí #05: MUDr. Jakub Minařík – Na Cestě ze Závislosti

Pátý díl nového podcastu o psychoterapii, psychologii a psychiatrii. Dnešním hostem je MUDr. Jakub Minařík – psychiatr Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. S Dr. Minaříkem, který 25 let pracuje se závislými pacienty, mluvíme o základních projevech závislého chování a aktuálních možnostech léčby. Tato epizoda trvá déle, než ty…

Více