Series: Tesnou bránou

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.2.2023

3. nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18b Matúš 20,1-16 1 Kráľovstvo nebeské

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.2.2023

1.Mojžišova 18,16-33 16 Nato sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abrahám išiel s nimi a vyprevadil ich. 17 Tu si pomyslel Hospodin: Či

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.2.2023

1.Mojžišova 18,1-15 1 Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. 2 Tu pozdvihol oči, obzrel sa

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.2.2023

1.Mojžišova 17,15-27 15 Potom riekol Boh Abrahámovi; Svoju ženu Sáraj nebudeš už volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. 16 Požehnám ju a dám ti

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.2.2023

FEBRUÁR Heslo mesiaca: Vtedy Sára povedala: Boh mi doprial, že sa môžem smiať. 1.Mojžišova 21,6 1.Mojžišova 17,1-14 1 Keď mal Abrám deväťdesiat rokov, zjavil

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.1.2023

1.Mojžišova 16,1-16 1 Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. 2 Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.1.2023

1.Mojžišova 15,1-21 1 Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.1.2023

Posledná nedeľa po Zjavení Pána Nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou. Izaiáš 60,2b 2.Korintským 4,6-10 6 Lebo Boh, ktorý povedal:

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.1.2023

1.Mojžišova 14,17-24 17 Keď sa po porážke Kedorláómera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do údolia Šávé,

Více

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.1.2023

1.Mojžišova 14,1-16 1 Za čias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjócha, kráľa Ellásáru, Kedorláómera, kráľa Élámu, a Tidála, kráľa Gójíma, 2 títo viedli vojnu s Berom, kráľom

Více