Series: Zaostřeno

Zaostřeno: Unikátní desítky hodin nahrávek poválečného soudního procesu s K. H. Frankem

Na jaře 1946 stál před soudem muž číslo dvě v takzvaném Protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank. Při obšírném projednávání jeho rozsáhlé protičeské činnosti ve válečných letech vypovídali u soudu také studenti, kteří přežili nacistické řádění na podzim 1939. V archivu Českého rozhlasu jsme našli a teď prochází digitalizací kolem 80 hodin záznamu, zhruba 1 300 zvukových fólií, podobných gramofonovým deskám. Naprostou většinu uslyšíte poprvé po 70 letech.

Více

Zaostřeno: Středočeským základním školám docházejí místa pro děti

Mnohé základní školy jsou na hranici svých kapacit. Velmi vážná situace je hlavně ve Středočeském kraji. O tom, jestli se dítě dostane do první třídy do školy v obci, kde bydlí, se mnohdy rozhoduje losem a stav nahrává i takzvané spádové turistice.

Více

Zaostřeno: Každý Čech vyhodí za rok přes 60 kg jídla. Plýtváme ale míň než průměrný Evropan

„Na konci každého roku se u nás vyhodí 80 tisíc tun potravin. Na jednoho spotřebitele v Evropské unii to vychází na 127 kilogramů potravinových zbytků a odpadu,“ říká zakladatelka neziskové organizace Zachraň jídlo Anna Strejcová. Podle nejnovější statistiky Eurostatu se dohromady v celé EU vyhodí téměř 57 milionů tun potravin.

Více

Zaostřeno: „A přece, má drahá, milovaná dceruško, trpěl jsem nevinně.“ Byl Pála kolaborant, nebo oběť vendety?

Továrník a starosta Slaného Jaroslav Pála byl po druhé světové válce označen za hlavního viníka lidické tragédie a odsouzen na doživotí. Obvinění ale důrazně odmítal. Zemřel ve vězení v zuboženém stavu. Nový pohled na jeho osud a osobnost teď přinášejí dosud nezveřejněné dopisy, které psal své dceři a synovi. A také připravovaná vědecká práce historika Vojtěcha Kyncla.

Více

Zaostřeno: Před třiceti lety se blížil ke konci své existence stát, který se jmenoval Československo

Rozpad federace byl možná bolestný, dnes jsou ale vztahy obou národů lepší než kdykoli jindy. Jak se na konec společného státu dívají Slováci? Co jim to přineslo? Mohla federace přežít až do dneška? Otázky pro pořad, který připravila Kamila Schusterová.

Více

Zaostřeno: Pomohlo 30 let samostatnosti zvýšit Slovensku sebevědomí?

Je to už 30 let, co se ke konci své existence blížil společný stát Čechů, Moravanů a Slováků – Československo. Rozpad federace byl možná bolestný, dnes jsou ale vztahy lepší než kdykoli jindy. Jak se na konec společného státu dívají Slováci? Co jim přinesl a mohla federace vůbec přežít?

Více

Zaostřeno: Střídavá péče není zdaleka tak katastrofická, jak to někdy z médií vypadá, uklidňuje sociolog

Jak soudci, psychologové ale hlavně rodiče a děti vnímají střídavou péči po rozvodu či rozchodu rodičů? Podobnou otázku si položil sociolog Petr Fučík z Masarykovy univerzity v Brně. „Jedním z výsledků je, že to zdaleka není tak konfliktní téma, tak polarizovaná a katastrofická záležitost, jak to někdy z médií vypadá. Zajímavé je i to, jak jsou si doopravdy rodiče schopni rozdělovat péči nebo to, že pro mladší děti je vhodnější kratší střídání,“ vysvětluje sociolog.

Více

Zaostřeno: V Česku běží druhé kolo akce Milostivé léto

Mnoha dlužníkům už pomohla jeho první část, mnoha ještě pomůže, ale přesto není efekt stále takový, jaký by mohl být. A navíc celkové zadlužení českých občanů v poměru k HDP a procento nesplácených půjček jsou nižší než třeba v Německu nebo ve Francii. Jak to tedy se zadlužeností Čechů, Moravanů a Slezanů skutečně je? A jak významná je v tom kontextu akce Milostivé léto? Otázky pro pořad Víta Pohanky.

Více

Zaostřeno: Říká se, že Česko je třídící velmoc. S tím rozhodně nesouhlasím, tvrdí cirkulární ekonom

Recykluje se asi čtvrtina nápojových kartonu – tetrapaků – a zbytek končí na skládkách nebo ve spalovnách. „Říká se, že Česko je třídící velmoc, s tím nesouhlasím. Nápojové kartony jsou jedním z dobrých příkladů, druhý je organický odpad. A není to jen o třídění, ale i o tom, co se s odpadem stane, když ho vytřídíme a odešleme k recyklaci,“ říká cirkulární ekonom Vojtěch Vosecký. I v zahraničí je podíl dalšího zpracování odpadů dvojnásobně až trojnásobně vyšší než u nás.

Více

Zaostřeno: Volby v Bosně a Hercegovině: Obávám se o osud této země, prohlásil Vysoký představitel při EU

Lidé v Bosně a Hercegovině v neděli hlasují o složení parlamentu a kolektivního prezidentského orgánu. Také o poslancích a delegátech centrálního parlamentu a vedení kantonů. Volby nejsou v této federaci se 3,5 miliony obyvatel nic jednoduchého. O reformu se snaží prakticky všechny strany, ale každá navrhuje jiné řešení. Navíc před časem unikl návrh z kanceláře vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu, který v zemi vyvolal rozsáhlé protesty.

Více