Alergia – Imunológia

Podcast Alergia - Imunológia Vám v pravidelných intervaloch prináša aktuálne peľové spravodajstvo s predpoveďou na nasledujúci týždeň.Okrem toho sa venujeme dôležitým témam, ktoré súvisia s alergologickými a imunologickými ochoreniami. Ak potrebujete komplexné peľové spravodajstvo, alebo informácie o alergii alebo astme, navštívte internetovú stránku www.alergia.sk

UvádíPodcast Zdravie

Všechny epizody

Alergia – Imunológia: K breze pribudnú ďalšie alergény. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 16. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni naplno pokračovala peľová sezóna brezy a jej peľ dominoval v ovzduší na celom území Slovenska. Okrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytovali väčšinou alergiologicky významné…

Alergia – Imunológia: Pele spolu s pieskom zo Sahary spôsobili alergikom značné problémy. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 15. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni sa naplno rozbehla peľová sezóna brezy a jej peľ dominoval v ovzduší na celom území Slovenska. Okrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytovali alergiologicky významné koncentrácie…

Alergia – Imunológia: Peľ brezy bude v najbližších týždňoch najsilnejším alergénom v ovzduší. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 14. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti dochádzalo na území Slovenska najmä v prvej polovici týždňa k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. V druhej…

Alergia – Imunológia: Začína sezóna ďalšieho silného alergénu. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 13. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti dochádzalo na území Slovenska lokálne k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Viac-menej dominoval peľ drevín…

Alergia – Imunológia: Vplyv počasia na alergény v ovzduší. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 12. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni sme na celom území Slovenska zaznamenali vplyvom výraznej zrážkovej činnosti pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité,…

Alergia – Imunológia: Stúpajú koncentrácie peľu drevín ale aj spórov húb. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 11. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Veľká časť aktuálneho kalendárneho týždňa bola na celom území Slovenska ovplyvnená zrážkovou činnosťou. V ovzduší dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a zo silných alergénov to…

Alergia – Imunológia: Peľ liesky postupne nahradia nové alergény. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 10. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší Slovenska peľ jelše, ktorá dosahovala alergiologicky významné hladiny na celom území. Peľ liesky dosahoval vyššie koncentrácie na severnom…

Alergia – Imunológia: V ovzduší pribúdajú ďalšie alergény. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 9. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Na celom území Slovenska sú v ovzduší prítomné alergologicky významné veľmi vysoké denné koncentrácie peľu prvých jarných alergénov liesky a jelše. Ich peľová sezóna začala tento rok prudkým…

Alergia – Imunológia: Upozornenie pre alergikov! V ovzduší sú prvé silné alergény. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 8. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Po pár mesiacoch odmlky začíname peľové spravodajstvo roku 2024 s dôležitým upozornením pre alergikov! Aktuálne dostupné monitorovacie stanice na Slovensku uvádzajú vysoké koncentrácie peľu…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna roku 2023 končí. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 42. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni monitorovacie stanice na celom území Slovenska zachytili už len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie peľu v ovzduší. S nástupom jesene a výrazným ochladzovaním súčasne…

Alergia – Imunológia: Invázna zlatobyľ naďalej predstavuje riziko pre alergikov. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 41. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 41.týždňa

Peľová sezóna inváznej ambrózie končí na celom území Slovenska. Predpokladáme, že peľ ambrózie v ovzduší dosiahne alergiologicky…

Alergia – Imunológia: Dobré správy pre alergikov! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 40. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni sme zaznamenali v ovzduší na celom území Slovenska výraznejší pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Naďalej však dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie…

Alergia – Imunológia: Vysoké koncentrácie peľov inváznych rastlín v ovzduší! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 39. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie väčšinou spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a…

Alergia – Imunológia: Na celom území Slovenska dominuje peľ silného alergénu! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 38. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých…

Alergia – Imunológia: Kvitne invázna rastlina z čeľade astrovité, ktorá prispieva k zvýšeniu záťaže alergikov! Peľové spravodajstvo na víkend a 37. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ silného alergénu – inváznej ambrózie spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Skončila peľová sezóna paliny. Peľ…

Alergia – Imunológia: ončí peľová sezóna paliny. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 36. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ silných alergénov – ambrózie a paliny spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosahoval veľmi…

Alergia – Imunológia: Vrcholí peľová sezóna paliny a ambrózie! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 35. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ silných alergénov – paliny a ambrózie spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len…

Alergia – Imunológia: Jesenné alergény v ovzduší. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 34. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom silných alergénov – paliny a ambrózie. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval v…

Alergia – Imunológia: Upozornenie pre alergikov! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 33. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Peľ paliny už dosahuje alergiologicky významné hladiny. O týždeň dosiahne alergologicky významné hladiny aj peľ inváznej ambrózie.

V aktuálnom táždni na území Slovenska dominoval v ovzduší…

Alergia – Imunológia: Jesenný postrach alergikov – ambrózia! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 32. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Na území Slovenska naďalej dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval len sporadicky vo veľmi nízkych…

Alergia – Imunológia: Opätovné oteplenie prinesie zmenu v peľovej situácii. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 31. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V ovzduší na území Slovenska naďalej dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ paliny a inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval len sporadicky vo veľmi…

Alergia – Imunológia: Začala kvitnúť palina! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 30. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni na území Slovenska naďalej dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Začala kvitnúť palina a väčšina monitorovacích staníc…

Alergia – Imunológia: Dôležité upozornenie pre alergikov! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 29. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Dôležité upozornenie pre alergikov. Bol zachytený peľ veľmia gresívnej paliny a ambrózie! Predpokladáme, že peľ paliny dosiahne už v priebehu dvoch týždňov alergologicky významné koncentrácie!…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna tráv a pŕhľavy vrcholí. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 28. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajsvo.sk

V aktuálnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a peľ pŕhľavy. Peľová sezóna tráv a pŕhľavy vrcholí. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade…

Alergia – Imunológia: Vyššie koncentrácie peľu pŕhľavy. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 27. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajsvo.sk

V aktuálnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosahoval už len nižšie koncentrácie….

Alergia – Imunológia: V niekotrých oblastiach očakávame ešte vysoké koncentrácie peľu tráv. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 26. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavy. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol vyššie koncentrácie začiatkom týždňa už len na strednom a severnom Slovensku….

Alergia – Imunológia: Peľ drevín je postupne nahrádzaný peľom bylín. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 25. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých, pŕhľavy a skorocelu. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol vysoké koncentrácie už len na severnom Slovensku. Vplyvom búrkovej…

Alergia – Imunológia: Druhové spektrum peľu kvitnúcich bylín rastie. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 24. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ ihličnanov, pŕhľavy a skorocelu. Vplyvom teplého a slnečného počasia sme zaznamenali veľmi vysoké denné koncentrácie…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna tráv prechádza prvým vrcholom. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 23. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni zrážková činnosť, búrky a prudké výkyvy počasia výrazne ovplyvňovali peľovú situáciu na Slovensku. Nízke hladiny peľu v ovzduší zapríčinené najmä búrkami, zrážkami a ochladením striedali…

Alergia – Imunológia: Naplno sa rozbehla peľová sezóna tráv. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 22. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

Zrážková činnosť a prudké výkyvy počasia výrazne ovplyvňovali peľovú situáciu na Slovensku aj v aktuálnom týždni. Nízke hladiny peľu v ovzduší zapríčinené zrážkami a ochladením vystriedali v závere týždňa…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna brezy definitívne končí! Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 21. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Týždeň sa opäť niesol v znamení výkyvov počasia, ktoré regionálne ovplyvňovali peľovú situáciu na Slovensku. V ovzduší na väčšine územia dominoval peľ brezy, jaseňa, duba a buka. Výraznejšie…

Alergia – Imunológia: Pribúda peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 20. týždeň

https://www.alergia.sk
https://www.pelovespravodajstvo.sk

Výkyvy počasia počas týždňa výrazne ovplyvnili peľovú situáciu na Slovensku. V ovzduší na väčšine územia Slovenska ešte dominoval peľ brezy, jaseňa, duba a buka. Pribúda peľ tráv z čeľade…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna brezy prešla vrcholom, ale… Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 19. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovestravodajstvo.sk

V aktuálnom sedemnástom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na väčšine územia Slovenska peľ brezy, hrabu a jaseňa. Chladné noci a zrážková činnosť spôsobili oproti predchádzajúcemu týždňu pokles denných…

Alergia – Imunológia: Oteplenie prináša rozširovanie druhového spektra peľu. Regionálne peľové spravodajstvo na víkend a 18. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni sme v ovzduší na celom území Slovenska zaznamenali veľmi vysoké denné koncentrácie peľu. Dominoval peľ brezy, hrabu a jaseňa. Peľová sezóna brezy sa naplno rozbehla aj na strednom, severnom…

Alergia – Imunológia: Vo vzduchu je ďalší agresívny peľ. Peľové spravodajstvo na víkend a 17. týždeň

www.alergia.sk
ww.pelovespravodajstvo.sk

Výkyvy počasia tento rok veľmi výrazne ovplyvňujú peľovú situáciu na Slovensku. V druhej polovici aktuálneho týždňa vplyvom prudkých výkyvov počasia dochádzalo vo všetkých regiónoch k výraznému poklesu peľu…

Alergia – Imunológia: Prudké zníženie koncentrácie peľu. Peľové spravodajstvo na víkend a 16. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

Vplyvom prudkého ochladenia, nočných mrazov a sneženia došlo v aktuálnom týždni k prudkému poklesu peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Od polovice týždňa a najmä počas veľkonočných sviatkov boli denné…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna liesky a jelše skončila, nahradili ich nové alergény. Peľové spravodajstvo na víkend a 15. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ topoľa a jaseňa. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska sa naplno rozbehla peľová sezóna brezy, ktorá bude najsilnejším a…

Alergia – Imunológia: Pozrela breza do neba, otriasla peľ zo seba. Peľové spravodajstvo na víkend a 14. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

Pred 4 rokmi sme Vám ako prvý priniesli špecializované podcasty z rôznych oblastí zdravia. Dnešný podcast je výnimočný nakoľko má poradové číslo 400! Už čoskoro Vám predstavíme našu novinku! Ďakujeme, že nás…

Alergia – Imunológia: Nárast denných koncentrácií peľu jaseňa a topoľa. Peľové spravodajstvo na víkend a 13. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Peľ liesky a jelše dosiahol vysoké denné koncentrácie len v chladnejších oblastiach na severe…

Alergia – Imunológia: V nasledujúcom týždni predpokladáme veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín. Peľové spravodajstvo na víkend a 12. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ liesky a jelše. Monitorovacie stanice v Bratislave , Nitre a Košiciach opakovane zachytili veľmi vysoké denné koncentrácie peľu…

Alergia – Imunológia: Alergikov potrápia dva nové alergény v ovzduší. Peľové spravodajstvo na víkend a 11. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ liesky a jelše. Monitorovacie stanice v Bratislave , Nitre a Košiciach zachytili aj vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí…

Alergia – Imunológia: Na území Slovenska dominuje peľ liesky a jelše. Peľové spravodajstvo na víkend a 10. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska najmä peľ liesky a jelše. V Bratislave a Nitre opäť namerali veľmi vysoké hladiny peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom…

Alergia – Imunológia: Druhové spektrum peľu sa rozširuje! Peľové spravodajstvo na víkend a 9. týždeň

www.pelovespravodajstvo.sk
www.alergia.sk

Po oteplení došlo v uplynulom týždni k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. V aktuálnom siedmom kalendárnom týždni dominoval peľ liesky a jelše. V Bratislave…

Alergia – Imunológia: Dôležité upozornenie pre alergikov! Peľové spravodajstvo na víkend a 8. týždeň

Po pár mesiacoch odmlky začíname peľové spravodajstvo roku 2023! Tohoročná veľmi teplá zima priniesla prvé problémy alergikom už v januári. Na zimné mesiace pomerne vysoké teploty počas dňa i noci v decembri a januári spôsobili, že lieska kvitla aj…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna roku 2022 mala veľmi neštandardný priebeh. Peľové spravodajstvo na víkend, 42. týždeň a koniec roka 2022

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytovali už len nízke denné koncentrácie peľu. Peľ ambrózie, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval prevažne veľmi nízke denné koncentrácie. Taktiež…

Alergia – Imunológia: Nízke, ojedinele stredné denné koncentrácie peľu. Peľové spravodajstvo na víkend a 40. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytovali väčšinou nízke, ojedinele stredné denné koncentrácie peľu. Peľ silných alergénov – ambrózie, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval už len…

Alergia – Imunológia: Dobré správy pre alergikov. Peľové spravodajstvo na víkend a 39. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom kalendárnom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, paliny , tráv a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna ambrózie končí. Peľové spravodajstvo na víkend a 39. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni týždni ešte dominoval v ovzduší na Slovensku peľ silného alergénu – inváznej ambrózie sprevádzaný veľmi nízkymi až nízkymi dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej…

Alergia – Imunológia: Peľ ambrózie trápi Bratislavu! Peľové spravodajstvo na víkend a 38. týždeň

V aktuálnom týždni opakovane dominoval v ovzduší na Slovensku peľ silného alergénu – inváznej ambrózie sprevádzaný s veľmi nízkymi dennými koncentráciami peľu paliny spolu so strednými dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy….

Alergia – Imunológia: Prvý vrchol ambrózie! Peľové spravodajstvo na víkend a 37. týždeň

Vedeli ste, že ambrózia je invázna rastlina, ktorá pochádza z Južnej a Severnej Ameriky? Do Európy sa dostal s najväčšou pravdepodobnosťou náhodne spolu s osivom. Na Slovensku sa vyskytuje hlavne v južných oblastiach. Ambrózia je samoopelivá rastlina,…

Alergia – Imunológia: Invázne druhy peľov v ovzduší. Peľové spravodajstvo na víkend a 36. týždeň

V aktuálnom týždni v ovzduší na Slovensku dominoval peľ silných alergénov ambrózie, čiastočne ešte aj paliny  sprevádzaný peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie sa v ovzduší vyskytoval vo vysokých denných koncentráciách, denné koncentrácie…

Alergia – Imunológia: Invazívna ambrózia pokračuje. Peľové spravodajstvo na víkend a 35. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

Na Slovensku v aktuálne meranom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší peľ silných alergénov paliny a ambrózie sprevádzaný peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a ambrózie sa v ovzduší vyskytoval…

Alergia – Imunológia: Rozbeh inváznej ambrózie. Peľové spravodajstvo na víkend a 34. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálne meranom kalendárnom týždni pokračovala rozbehnutá peľová sezóna paliny, slabšie alergizujúcej pŕhľavy a rozbiehala sa peľová sezóna inváznej ambrózie. V ovzduší mal dominantné zastúpenie peľ…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna opäť naberá na obrátkach. Peľové spravodajstvo na víkend a 33. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy sprevádzaný peľom významných alergénov paliny, ambrózie a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv z čeľade…

Alergia – Imunológia: Pribudli ďalšie alergény v ovzduší. Peľové spravodajstvo na víkend a 32. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy sprevádzaný peľom významného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých…

Alergia – Imunológia: Pre horúčavy a suchá má peľová sezóna miernejší priebeh. Peľové spravodajstvo na víkend a 31. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, ktorý dopĺňal významný alergén – peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade…

Alergia – Imunológia: Peľ tráv je na ústupe. Peľové spravodajstvo na víkend a 30. týždeň

www.alergia.sk / www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni v ovzduší na území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z…

Alergia – Imunológia: Alergikov potrápi aj peľ alternárie. Peľové spravodajstvo na víkend a 29. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade…

Alergia – Imunológia: Peľ ambrózie a paliny už zachytený! Peľové spravodajstvo na víkend a 28. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavy. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade…

Alergia – Imunológia: Dôležité upozornenie pre alergikov! Peľové spravodajstvo na víkend a 27. týždeň

Dôležité upozornenie pre alergikov – už čoskoro začne na Slovensku kvitnúť silný letný alergén „Palina“. Palina patrí medzi astrovité byliny. Rastie na navážkach, okrajoch ciest, smetiskách, má rada pôdu s väčším obsahom dusíka. Je to jedna z našich…

Alergia – Imunológia: Dreviny s vysokou produkciou peľu dokvitli. Peľové spravodajstvo na víkend a 26. týždeň

V aktuálnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých prešla svojím prvým…

Alergia – Imunológia: Peľ tráv prešiel prvým vrcholom. Peľové spravodajstvo na víkend a 25. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu  tohto obdobia – tráv…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna brezy definitívne skončila. Peľové spravodajstvo na víkend a 24. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

Najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov bude čeľaď tráv – „lipnicovité“. Vedeli ste, že čeľaď tráv – „lipnicovité“ tvorí takmer 10 000 druhov s vyše 600 rodmi? Lipnicovité patria v…

Alergia – Imunológia: Najsilnejší alergén najbližších týždňov? Peľové spravodajstvo na víkend a 23. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval na území Slovenska v ovzduší najmä peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktorého veľké peľové zrná prispeli k tvorbe výrazných žltých povlakov na autách , balkónoch…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna brezy definitívne končí. Peľové spravodajstvo na víkend a 22. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval na území Slovenska v ovzduší najmä peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktorého veľké peľové zrná prispeli k tvorbe výrazných žltých povlakov na autách , balkónoch…

Alergia – Imunológia: Výrazný nárast denných koncentrácií peľu tráv. Peľové spravodajstvo na víkend a 21. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom týždni dominoval na území Slovenska v ovzduší peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých , ktorý spolu s peľom brezy, hrabu, duba a buka prispel k tvorbe žltých povlakov na autách , balkónoch,…

Alergia – Imunológia: Peľová sezóna hrabu a jaseňa končí. Peľové spravodajstvo na víkend a 20. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba, buka a ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ brezy najmä pričinením vetra a ním transportovaného peľu…

Alergia – Imunológia: Pozor na peľ brezy v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľové spravodajstvo na víkend a 19. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba a buka. Peľ brezy v ovzduší najmä pričinením vetra a ním transportovaného peľu, dosahoval veľmi vysoké…

Alergia – Imunológia: Peľová situácia sa pomaly mení. Peľové spravodajstvo na víkend a 18. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni vrcholila peľová sezóna brezy na strednom, severnom a východnom Slovensku. V teplejších oblastiach už síce prešla vrcholom, ale denné koncentrácie jej peľu v ovzduší tam ešte…

Alergia – Imunológia: Alergia počas sezóny

V dnešnom diely sa budeme rozprávať s naším hosťom Jozefom o jeho príznakoch alergie ako aj o tom, ako alergiu pociťuje.

Dnešnú tému podporila spoločnosť ALK, ktorá prináša riešenia pre lepší život s alergiou.

Dátum prípravy materiálu: apríl…

Alergia – Imunológia: Prvý peľ tráv zachytili už v Nitre a Bratislave! Peľové spravodajstvo na víkend a 17. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni na celom území Slovenska vrcholila peľová sezóna brezy. Peľ brezy v ovzduší dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie. Peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tysovité, jaseňa…

Alergia – Imunológia: Peľové spravodajstvo na Veľkú noc

V aktuálnom týždni sa aj napriek výkyvom počasia, nižším teplotám či zrážkam rozbehla peľová sezóna brezy na celom území Slovenska. Peľ brezy dosiahol aj na severe Slovenska vysoké denné koncentrácie. Pokračovala peľová sezóna drevín z čeľade…

Alergia – Imunológia: Prudký nástup peľovej sezóny. Peľové spravodajstvo na víkend a 15. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni priniesli zmeny počasia veľké rozdiely vo výške denných koncentrácií peľu v rámci Slovenska. Zatiaľ čo na severe Slovenska Žilina zachytila väčšinou len stredné denné…

Alergia – Imunológia: Jeden z najagresívnejších peľov jari je tu! Peľové spravodajstvo na víkend a 14. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni teplé a veterné dni priniesli vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité,…

Alergia – Imunológia: Výrazný nárast denných koncentrácií peľu. Peľové spravodajstvo na víkend a 13. týždeň

V aktuálnom meranom týždni teplejšie počasie prispelo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Naďalej pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Peľová…

Alergia – Imunológia: Pribúdajú ďalšie druhy peľu. Peľové spravodajstvo na víkend a 12. týždeň

V aktuálnom meranom týždni sa peľová situácia na Slovensku výraznejšie nezmenila. Pokračovala peľová sezóna liesky a jelše, v teplejších oblastiach aj peľová sezóna jaseňa, topoľa a drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, Peľová sezóna liesky v…

Alergia – Imunológia: Pozor na peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité! Peľové spravodajstvo na víkend a 10. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni pokračovala na celom území Slovenska rozbehnutá peľová sezóna liesky a jelše. Peľ liesky v teplejších oblastiach dosahoval už len stredné až nízke koncentrácie. V Bratislave,…

Alergia – Imunológia: Spektrum alergénov sa rozširuje! Peľové spravodajstvo na víkend a 9. týždeň

www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni pokračovala rozbehnutá peľová sezóna liesky a jelše, ktorých peľ sa v ovzduší na celom území Slovenska vyskytoval väčšinou vo vysokých až veľmi vysokých denných koncentráciách. Najvyššie denné…

Alergia – Imunológia: Už to začalo! Peľové spravodajstvo na víkend a 8. týždeň

Začiatok roka 2022 bol veľmi podobný s uplynulým a priniesol so sebou okrem pomerne teplej zimy i hodne daždivých dní, sneh a veľmi silné mrazy koncom januára a začiatkom februára. Sneh, vietor a silné mrazy boli hlavnou príčinou toho, že sme z…

Alergia – Imunológia: Dobré správy pre alergikov. Peľové spravodajstvo na víkend a 43. týždeň

Peľové spravodajstvo Vám prináša spoločnosť ALK, ktorá prináša riešenia pre lepší život s alergiou.

V uplynulom meranom týždni druhové spektrum peľu v ovzduší ostalo nezmenené. Celkové denné koncentrácie peľu a spór húb (plesní) v ovzduší na celom…

Alergia – Imunológia: Druhové spektrum peľu ostáva stabilné. Peľové spravodajstvo na víkend a 42. týždeň

Peľové spravodajstvo Vám prináša spoločnosť ALK, ktorá prináša riešenia pre lepší život s alergiou.

Pri stabilnom druhovom spektre majú celkové denné hladiny peľu a spór húb (plesní) stále klesajúcu tendenciu. Tohoročná peľová sezóna pomaly končí…

Alergia – Imunológia: Peľ ambrózie sa drží zubami nechtami! Peľové spravodajstvo na víkend a 40. týždeň

Peľové spravodajstvo Vám prináša spoločnosť ALK, ktorá prináša riešenia pre lepší život s alergiou.

V aktuálnom meranom týždni opäť poklesli celkové denné koncentrácie peľu a spór húb (plesní) v ovzduší na celom území Slovenska. Dominantné…

Alergia – Imunológia: Alergici si ešte neoddýchnu! Peľové spravodajstvo na víkend a 39. týždeň

Podrobné peľové spravodajstvo nájdete na www.alergia.sk

Vedeli ste, že najčastejšími alergénmi jesene sú ambrózia a plesne? Zo všetkých pacientov, trpiacich jesennými alergiami, trpí alergiou na ambróziu až 75% ľudí. Ambrózia začína kvitnúť od…

Alergia – Imunológia: Ako prežiť žihadlo, veď často ide o život

Moderátor: Slnko, voda, vôňa opaľovacieho krému, ovocia, v ruke limonáda. Letná idylka, ktorá sa ale môže zmeniť v sekunde na boj o život….

Dieťa z diaľky: Mamííí.. .Mamííí… Mamííí…

Dieťa dokončuje z diaľky, postupne sa približuje: …..

Alergia – Imunológia: Koncentrácie alergénov stúpajú! Peľové spravodajstvo na víkend a 37. týždeň

V aktuálnom meranom týždni začali v spojitosti s ústupom zrážkovej činnosti a postupným otepľovaním stúpať denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Celkovo dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie…

Alergia – Imunológia: Okrem Covidu očakávame aj nárast alergénov! Peľové spravodajstvo na víkend a 36. týždeň.

Ste alergickí na peľ pŕhľavy a chystáte sa ešte na poslednú chvíľu k moru? Dajte si pozor! Na juhu Talianska a v Španielsku práve kvitne múrovník, ktorý je významným burinovým alergénom Stredomoria a môže u pacientov, precitlivených na pŕhľavu…

Alergia – Imunológia: Peľová situácia ostáva viac-menej stabilizovaná. Peľové spravodajstvo na víkend a 34. týždeň.

Podrobné peľové spravodajstvo nájdete na www.alergia.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval v ovzduší len v nízkych denných…

Alergia – Imunológia: Peľová situácia ostáva viac-menej stabilizovaná. Peľové spravodajstvo na víkend a 34. týždeň.

Podrobné peľové spravodajstvo nájdete na www.alergia.sk

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval v ovzduší len v nízkych denných…

Alergia – Imunológia: Viete čo sú spóry plesní? Peľové spravodajstvo na víkend a 33. týždeň.

Podrobné peľové spravodajstvo nájdete na: www.pelovespravodajstvo.sk
Všetko o alergii nájdete na: www.alergia.sk

Vedeli ste, že vo vonkajšom prostredí sa najčastejšie objavujú spóry plesní z rodov Alternaria a Cladosporium? Medzi interiérovými…

Alergia – Imunológia: Viete čo sú spóry plesní? Peľové spravodajstvo na víkend a 33. týždeň.

Podrobné peľové spravodajstvo nájdete na: www.pelovespravodajstvo.sk
Všetko o alergii nájdete na: www.alergia.sk

Vedeli ste, že vo vonkajšom prostredí sa najčastejšie objavujú spóry plesní z rodov Alternaria a Cladosporium? Medzi interiérovými…

Alergia – Imunológia: Stúpli denné koncentrácie všetkých spór húb. Peľové spravodajstvo na víkend a 32. týždeň.

V aktuálnom meranom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval v ovzduší už len v nízkych denných koncentráciách. Peľ paliny a ambrózie vo veľmi…

Alergia – Imunológia: Až 80% alergikov je alergických na peľ ambrózie! Peľové spravodajstvo na víkend a 31. týždeň.

Vedeli ste, že Ambrózia je nepôvodná, invázna rastlina? Pôvodný areál výskytu Ambrózie je v Severnej Amerike. Do Európy sa dostala s najväčšou pravdepodobnosťou náhodne spolu s osivom. Na peľ ambrózie je alergických skoro 80% alergikov, aj pri dotyku…

Alergia – Imunológia: Pripravte sa na výskyt peľu ambrózie a paliny! Peľové spravodajstvo na víkend a 30. týždeň.

V aktuálnom meranom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv sa vyskytoval v ovzduší už len zriedkavo v alergologicky významných koncentráciách, pričom…

Alergia – Imunológia: Pripravte sa na výskyt peľu ambrózie a paliny! Peľové spravodajstvo na víkend a 30. týždeň.

V aktuálnom meranom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv sa vyskytoval v ovzduší už len zriedkavo v alergologicky významných koncentráciách, pričom…

Alergia – Imunológia: Pŕhľavy opäť ovládli Slovensko! Peľové spravodajstvo na víkend a 29. týždeň.

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv sa vyskytoval v ovzduší na väčšine územia v alergologicky významných koncentráciách, pričom…

Alergia – Imunológia: Pribúdajú najsilnejšie alergény leta! Peľové spravodajstvo na víkend a 28. týždeň

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv sa vyskytoval v ovzduší na väčšine územia v alergologicky významných koncentráciách, pričom…

Alergia – Imunológia: Peľ pŕhľavy preberá dominantné postavenie! Peľové spravodajstvo na víkend a 27. týždeň.

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv sa vyskytoval v ovzduší na väčšine územia vo vysokých až veľmi vysokých denných…

Alergia – Imunológia: Alergici pozor: potrápi Vás druhé kvitnutie tráv! Peľové spravodajstvo na víkend a 26. týždeň

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Výrazne stúpli denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých výrazne poklesli…

Alergia – Imunológia: Cestujete na víkend na stredné a severné Slovensko? Peľové spravodajstvo na víkend a 25. týždeň.

V aktuálnom meranom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých a peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ tráv sa vyskytoval v ovzduší vo vysokých až veľmi vysokých denných koncentráciách, pričom najvyššie…