Biblický sbor křesťanů Kladno

Kázání z Biblického sboru křesťanů Kladno. Věříme, že Bible je pravda a Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu.

UvádíBiblický sbor křesťanů Kladno

Všechny epizody

Biblický sbor křesťanů Kladno: Členství 3: Křesťané, poddejte se věrným vůdcům (Židům 13,17)

Křesťané musí být poslušní svým vůdcům, kteří se o ně starají, aby jejich služba byla radostná a jim ku prospěchu. Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 29. 1....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nebezpečí úspěchu (2. Paralipomenon 26)

Úspěch může být nebezpečný. Pokud se na něho nedíváme z té správné perspektivy, může nás vést k pýše. Příběh krále Uzijaše je pro nás varováním. Kazatel: Josh Richert Událost:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Upřeně hledíce k Ježíši (Židům 12,1–3)

Dokonalé Boží slovo nám zjevuje potřebu vytrvat v křesťanském životě, a nejenže jasně ukazuje naši odpovědnost za vytrvalý běh a povzbuzuje nás k postupu vpřed, ale také nám dokonale...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Poslouchejte Syna! (Židům 1,1–3)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 18. 12. 2022 Text: Židům 1,1–3 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak víra roste (Římanům 4,20–21)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 4. 12. 2022 Text: Římamům 4,20–21 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Víra, která neochabuje (Římanům 4,18–19)

Biblická víra zvažuje všechny těžkosti. Dívá se na nehybnou horu. Dívá se na nepřekonatelné obtíže. Dívá se na to, čeho nelze dosáhnout silou těla ani lidskou moudrostí. A biblická...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Biblická víra a Boží síla (Římanům 4,17c)

V tomto kázání se budeme zabývat třetím znakem biblické víry: Biblická víra důvěřuje v Boží schopnost (Římanům 4,17c). Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 20. 11. 2022 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Radost na dosah (Žalm 40)

Křesťan má vždy na dosah radost navzdory zkouškám – radost, která pochází z jistoty Boží záchrany zaplacené Kristem a spojuje se s chválou Bohu. Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Nedělní...

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Životní příběh – Hanka Rodgers

Životní příběh Hanky Rodgers. Řečník: Hanka Rodgers Tlumočník: Joshua Smith Událost: English Camp 2022: Rebel Datum: 8. 7. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Životní příběh – Emmett Delateur

Životní příběh Emmetta Delateura. Řečník: Emmett Delateur Tlumočník: Daniel Adamovský Událost: English Camp 2022: Rebel Datum: 6. 7. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Životní příběh – Pavel Štětina

Životní příběh Pavla Štětiny. Řečník: Pavel Štětina Tlumočník: Joshua Smith Událost: English Camp 2022: Rebel Datum: 5. 7. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Životní příběh – Mike Street

Životní příběh Mikea Streeta. Řečník: Mike Street Tlumočník: Daniel Adamovský Událost: English Camp 2022: Rebel Datum: 3. 7. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Analýza pohledů na svět

Ateismus vs. biblického křesťanství: jenom jeden pohled na svět má odpovědi na nejdůležitější otázky v životě. Kazatel: Marcus Denny Tlumočník: Daniel Adamovský Událost: English Camp 2022: Rebel Datum: 8....

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Rebel s příčinou

Rádi slyšíme příběhy o rebelech, kteří mají správnou příčinu a jsou ochotní za ni bojovat za každou cenu. Ježíš Kristus je však největším rebelem ze všech, protože vzdal všeho...

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Vzpoura proti autoritě

Obdivujeme lidi, kteří bojují za to, co je správné. Hodně českých hrdinů—například Jan Hus, Gabčík a Kubiš, Milada Horáková apod.—se povstalo proti autoritám, které zneuživaly svou moc. Co se...

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Rebelové bez svědomí

Co to je svědomí a proč ho vůbec máme? Existují spravné a špatné nebo má se každý rozhodnout sám? Když zkoumáme dopady různých pohledů na svědomí, dozvíme se, jak...

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Věda a existence Boha

Je věda opakem víry? Mnoho lidí myslí, že němůžeme věřit ve vědě a zároveň v existenci Boha. Profesor chemie Tom Ferko z Kalifornie vykládá, že svět ale ukazuje na...

Biblický sbor křesťanů Kladno: English Camp 2022: Co to je rebel?

Co to je rebel? Rebelové můžou být hrdiny, kteří bojují proti utlačovatelé, ale můžou také být ničemami, kteří myslí, že stojí nad zákonem. Jak můžeme mezi nimi rozlišovat? Kazatel:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Krest Chloe Denny a Boženy Dragounové

Krest Chloe Denny a Boženy Dragounové Řečníci: Marcus Denny, Chloe Denny, Božena Dragounová Událost: Křest Datum: 16. 10. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ježíš, který rozděluje (Jan 7,40–52)

„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.“ – Matouš 10,34 Ježíš sám nikdy o sobě neřekl, že vždycky za všech okolností...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Bezbožní ospravedlnění (Římanům 4,4–8)

Pokud se budeme snažili zasloužit si spasení vlastními skutky, budeme nakonec jen obviněni, usvědčeni a odsouzeni. Existuje však lepší způsob. Římanům 4 říká, že Bůh vírou a důvěrou v...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nový způsob spásy? (Římanům 4,1–3)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 2. 10. 2022 Text: Římanům 4,1–3 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nezapomeňte! Každodenní pravda pro každodenní život (Titovi 3,1–7)

Máme dneska různé druhy připomínek: připomínky na schůzky v mobilu, světla na vyměnu oleje v autě, prsteny na pouto manželství, státní svátky na významné události v minulosti, atd. Pokud...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Doufej v Hospodina! (Žalm 4)

Jak máme reagovat, když čelíme těžkostem i zkouškám? Je jediná možnost, která nám může pomáhat: Doufat v Hospodina. Kazatel: Pavel Borovanský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 28. 8. 2022 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pod tíhou Božího káznění (Žalm 39)

Žalm 39 nás učí, že lidský život je krátký a pomíjivý a hřích jej jen ničí. Proto je potřeba hříchy vyznávat. A když nás Bůh začne káznit spolehněme na...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Poslušné děti a znamenití rodiče (Efezským 6,1–4)

Pavel nám v našem textu na jednu stranu předkládá zodpovědnost dětí poslouchat a ctít své rodiče. Na druhou stranu ukazuje na zodpovědnost rodičů nedráždit děti ke hněvu, ale vychovávat...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak smíme růst v komunikaci s Bohem modlitbou (Žalm 116)

Počet lidí, kteří mají mobilní telefony, je velký důkaz na to, jak důležíté je komunikace. Bůh nás stvořil, abychom komunikovali. Bez komunikace bychom nemohli mít zdravé a rostoucí vztahy...

Biblický sbor křesťanů Kladno: U Boha je vždycky naděje! (Žalm 42)

Jak můžeme žít s nadějí, když se kolem nás dějou špatné věci? Živý a mocný Bůh nám v 42. žalmu dává úžasnou odpověď. Kazatel: Peter Smith Událost: Nedělní shromáždění...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Dvě cesty: Vyberte si tu správnou (Žalm 1)

V prvním žalmu vidíme dvě cesty, kterými můžeme jít. Jakou si vybereme má věčné dopady na našich životech. Kazatel: Peter Smith Událost: Nedělní shromáždění Datum: 24. 7. 2022 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Všechno nové (Zjevení 21,1–8)

Žijte ve světle věčnosti upřeni svým pohledem na nebe. Kazatel: Alex Rappé Překladatel: Daniel Adamovský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 17. 7. 2022 Text: Zjevení 21,1–8 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Kdo tvůj spasitel musí být (Marek 1,39–45)

V tomto kázání budeme znovu hledět na našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a uvidíme, proč ON JEDINÝ může hříšníky zachránit. Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 10....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak funguje křesťanský život (Filipským 2,12–13)

Pavlovým cílem ve Filipským 2,12-13 je, aby každý z nás chápal, že každodenní růst v posvěcení vyžaduje naše největší úsilí, ale přesto je naprosto a zcela závislý na Bohu...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Odsouzen zákonem, spasen milostí (Římanům 3,19–20)

Římanům 3,19-20 nám vysvětluje: 1.Jaký je účel Zákona 2. Co se stane, když se člověk snaží použít Zákon jako žebřík do nebe 3. Proč je Ježíš Kristus jedinou nadějí...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Univerzální nadvláda hříchu (Římanům 3,9–18)

Jak hříšný je hřích? Jak velký je jeho vliv na nás? Je úplná zkaženost biblickým konceptem? A proč Bible vždy zdůrazňuje hřích? Může z něj vzejít něco dobrého? Kazatel:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Křty Petra Lansdorfa, Terezy Lansdorfové, Anny Palové a Sergiye Grygoriva

Křty Petra Lansdorfa, Terezy Lansdorfové, Anny Palové a Sergiye Grygoriva Řečníci: Daniel Adamovský, Petr Lansdorf, Tereza Lansdorfová, Anna Palová, Sergiy Grygoriv Událost: Křest Datum: 12. 6. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Přísné odsouzení, pobuřující milost (Římanům 3,5–8)

Jak milostivá je milost? Pavel odhaluje špičku ledovce v listu Římanům 3,5–8. Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 12. 6. 2022 Text: Římanům 3,5–8 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Neochabuj! (2. Korintským 4,16–18)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 5. 6. 2022 Text: 2. Korintským 4,16–18 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Těžká kázeň hříchu, lehkost odpuštění (Žalm 38)

Žalm 38 nás učí, jak Bůh dokáže mocně pracovat v našich životech, aby vykořenil hřích. Je to dobré dílo, které nás vede k růstu ve svatosti. David byl Bohem...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží nepominutelná věrnost (Římanům 3,1–4)

Svět se snaží obvinit Boha z nespravedlnosti. Křesťané však často obviňují Boha z nevěry. V listu Římanům 3,1-4 nám apoštol Pavel ukazuje, že pravda je opačná. Bůh je vždy...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Doktrína pokání, 3. část (Různé texty)

Ze všech duchovních disciplín, ze všech věcí, které jako věřící potřebujeme, je jediná věc, kterou budeme pravděpodobně dělat více než všechny ostatní: budeme činit pokání. V tomto kázání se...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Křest Štěpničkových

Křest Štěpána (st), Kateřiny a Štěpána (ml) Štěpničkových Řečníci: Daniel Adamovský, Štěpán Štěpnička (st), Kateřina Štěpničková, Štěpán Štěpnička (ml) Událost: Křest Datum: 8. 5. 2022 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Doktrína pokání, 2. část (Různé texty)

Hlavním smyslem tohoto příběhu je ukázat nám, proč Ježíš jí a pije s hříšníky. Tento příběh nám však také skvěle ilustruje základní znaky pokání: 1. Rozpoznat hřích 2. Litovat...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Doktrína pokání (Různé texty)

Usvědčení je, když nám Duch svatý pomáhá vidět náš hřích a dává nám poznat naši vinu a potřebu odpuštění. To nás však vede k něčemu, co je pro nás...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2022: Svědectví Ajaye Abrahama

Životní příběh Ajaye lze shrnutit dvěma slovy: „Jeho milostí“. Ajay vyrůstal v Indii, kde je počet obyvatelů více než 1,3 miliárdy. Vzhledem k tomu, že je z nedotknutelné kasty,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2022: Pokora III (Různé texty)

Už jsme zjistili, že pokora je: 1. Projevem lásky a bázně před Bohem, která 2. Zachovává pokorné/skromné smýšlení o sobě samém a opravdovém považování druhých za přednější. 3. Uvědomění...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2022: Pokora II (Různé texty)

Pokračujeme dál ve studiu o pěti kritických elementů pokory. První dva jsme už probírali, že: 1. Projevem lásky a bázně před Bohem, která 2. Zachovává pokorné/skromné smýšlení o sobě...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2022: Pokora I (Různé texty)

Jeden z nejtěžších aspektů kázání je, že nikdo nemůže dokonale žít podle toho, co káže. Je to tak pro každého z nás – my víme, že nikdy nedosahujeme do...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Věčnost založena na třech slovesech (1. Korintským 15,1–4)

Smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše Krista byly věčným Božím plánem. Na tom závisí křesťanství. Na tom spočívá věčnost. Je váš život založen na konkrétní, skutečné a neotřesitelné pravdě o...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Uctívání: Nejvyšší priorita (Různé texty)

Cílem tohoto kázání je pomoci nám pochopit tři body: Co to je biblické uctívání, proč musí být naší prioritou a jak zajistit Bohu čisté a nerozptýlené uctívání. Kazatel: Marcus...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Náboženství, které zatracuje, a Bůh, který zachraňuje (Římanům 2,25–29)

Svět je plný lidí, kteří si myslí, že je Bůh spasí kvůli tomu, kým jsou a co dělají. Tento text říká obřím blikajícím červeným světlem o takovém smýšlení –...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Odpuzující náboženství (Římanům 2,16–24)

Pavel se v tomto textu zaměřuje především na předpoklad, že každé náboženství, které není založeno na evangeliu Ježíše Krista a nepřináší poslušnost Ježíši Kristu, zatracuje své stoupence, odpuzuje nevěřící...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Čtyři tisíce let fake news (Římanům 2,12–16)

V této části druhé kapitoly listu Římanům Pavel bojuje proti některým neuvěřitelně mylným názorům na hřích a spasení. Hlavně se staví proti nebezpečnému přesvědčení, že pokud má člověk správné...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pohled do budoucnosti, 2. část: Záchrana spravedlivého (Žalm 37,23–40)

Druhá část 37. žalmu nás učí jistotě v Božím zabezpečení uprostřed časů zkoušek a o tom, že jen Bůh zjedná dokonalou spravedlnost pro všechny. Spravedlivým odměna, ničemům trest. Kazatel:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pohled do budoucnosti, 1. část: Pád ničemy (Žalm 37,1–22)

Bůh nás prostřednictvím žalmu 37 vede k tomu, abychom hleděli kupředu do budoucnosti na naplnění Božích zaslíbení. Nedívejme se na vzestup ničemů ani s hněvem, ani se závistí, ale...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev! (Efezským 5,25–33)

V našem textu vidíme příkaz pro muže milovat jako Kristus – milovat láskou obětující, posvěcující, pečující a trvalou. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Nedělní shromáždění Datum: 27. 2. 2022 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Zatracující slepota falešné jistoty (Římanům 2,1–4)

Ať už je to kněz nebo kazatel, reformovaný nebo arminiánský, presbyteriánský nebo nezávislý, Boží slovo poukazuje na velké nebezpečí falešné jistoty před Bohem. V Římanům 2,1-4 apoštol Pavel mluví...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Žena, která se bojí Hospodina, bude chválena (Přísloví 31)

Jak vypadá žena, která se bojí Pána, za co by měla být chválena? Jak vypadá v každodenní akci? To je to, co se nám snaží akrostika v Přísloví 31...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Každodenní pokoj v bázni před Bohem (Kazatel 3,1–15)

Hlavní téma třetí kapitoly knihy Kazatel můžeme shrnutit takhle: Bázeň před Bohem prináší každodenní pokoj v našich životech, i když zažíváme těžkosti. V předchozích kapitolách vidíme, že máme mít...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Radost, pomíjivost a bázeň před Bohem (Kazatel 1–2)

Tento úvod biblické knihy Kazatel provede třemi hlavními body, které nám pomáhají rozumět poselství této knihy a jak se to týká našich život: 1. Bůh chce, abychom měli radostný...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Radost, pomíjivost a bázeň před Bohem (Kazatel 1–2)

Tento úvod biblické knihy Kazatel provede třemi hlavními body, které nám pomáhají rozumět poselství této knihy a jak se to týká našich život: 1. Bůh chce, abychom měli radostný...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží předsevzetí (Různé texty)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 2. 1. 2022 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží předsevzetí (Různé texty)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 2. 1. 2022 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Uctívej Spasitele, který odpouští (Lukáš 7,36–50)

Pokud za mě Ježíš Kristus, který je Bohem, zemřel, tak by pro mě nemělo být příliš těžké přínest mu jakoukoliv oběť. Ježíš má moc odpouštět hříchy. Jeho odpuštění nás...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Příchod Vysvoboditele (Matouš 1,18–25)

Text první kapitoly evangelia podle Matouše nás učí, že tím hlavním důvodem, proč slavíme Vánoce nejsou dárky. Byť děti se mnou možná nesouhlasí. Ani čas trávený sblízkými. Vánoce jsou...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vánoční bohoslužba 2021 (Celá)

Vánoční bohoslužba Biblického sboru křesťanů Kladno. Událost: Vánoční bohoslužba Datum: 18. 12. 2021 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Zrozen, aby zemřel (Matouš 1,18)

Bible obsahuje 66 knih, které napsalo 40 různých autorů v průběhu patnácti set let. Přesto lze cíl každé knihy a každého autora shrnout do jediného verše – Matouš 1,18....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu (Efezským 5,22–24)

Pavel v dnešním textu nabádá ženy k podřízenosti svým mužům. Proč? Protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. To je důvod, proč se mají ženy ve...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Tajemství křesťanovy spokojenosti (Filipským 4,10—13)

Jste spokojení s tím, co máte? Anebo žijete svoje dny s neustálým pocitem, že přece jenom Vám něco chybí? Tak moudré je ale porozumět tomu, na čem záleží v...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Význam a základ manželství (Efezským 5,22–33)

Verše 22–33 nám ukazují význam manželství, kterým je odrážet vztah Krista a jeho církve. Proč mají muži milovat a vést své manželky, protože Kristus miluje a vede svoji církev....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Význam a základ manželství (Efezským 5,22–33)

Verše 22–33 nám ukazují význam manželství, kterým je odrážet vztah Krista a jeho církve. Proč mají muži milovat a vést své manželky, protože Kristus miluje a vede svoji církev....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Homosexualita: Vydán do potupných vášní (Římanům 1,26–27)

Co to je homosexualita? Je to nemoc mozku? Porucha psychiky? Je to, jak učil Sigmund Freud, důsledek opožděného sexuálního vývoje? Je homosexuální touha něco, co je třeba přijmout jako...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nemorálnost jako soud (Římanům 1,24–25)

V Římanům 1,24 Pavel píše, „Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla.“ Jestliže lidstvo miluje tento takzvaný soud, aby žilo, jak...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Výměna zkázy (Římanům 1,22–25)

Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 24. 10. 2021 Text: Římanům 1,22–25 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Důvod, proč lidé nevěří v Boha (Římanům 1,19–20)

Proč lidé nevěří v Boha? Proč je mnoho Čechů ateisty nebo agnostiky? Je to proto, jak prohlašují ateisté, že Bůh nemůže existovat? Nebo je to proto, jak prohlašují agnostici,...