Juraj Jurica

A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." (Mk 16, 15)

UvádíJuraj Jurica

Všechny epizody

Juraj Jurica: Sv. František a ekológia

Pre svätého Františka príroda nebola božstvo, ale stvorenie. Toto vnímanie jeho spirituality nám pomôže správne chápať svet okolo nás.

Juraj Jurica: Anjeli strážni

Uvedomujme si, že každý moment je pri nás niekto, kto nám ponúka nadprirodzenú ochranu a pomoc.

Juraj Jurica: Reč

Náš jazyk a naša reč majú veľké schopnosti. Vážiť slová je prejavom múdrosti a zrelosti.

Juraj Jurica: Každodenné hrdinstvo

Príležitosť priamo zachrániť niekomu život je veľmi zriedkavá; drobných príležitostí však máme dostatok.

Juraj Jurica: Úspora času

K hodinkám, ktoré máme na našej ruke, môžeme získať aj čas pre naše srdcia.

Juraj Jurica: Bol som tu

Náš život má zmysel a my sme schopní nechať po sebe nejaký znak.

Juraj Jurica: Bezpečnosť

Môžeme, či priam musíme posilniť našu vieru. Ak sa nám to podarí, všetky naše kríže sa zmenia na naše požehnania.

Juraj Jurica: Detská radosť

Detskú radosť znova nájdeme, keď si uvedomíme, že menej je niekedy viac.

Juraj Jurica: Konzum verzus duchovnosť

Niekedy nie je odpoveď na naše modlitby to, čo získame, ale to, čo strácame – a práve takto získame najviac.

Juraj Jurica: O opravdivom bohatstve

Dávajme prednosť tomu, čo si to naozaj zaslúži: vzťahom, a nie veciam; duchu a nie hmote.

Juraj Jurica: Dobré ráno

To, čomu ráno venujeme naše prvé myšlienky, v nás zanechá stopu po celý deň.

Juraj Jurica: Smútok bohatých

Ak začneme v našom srdci “kopať” hlbšie, aj hmotný svet nám bude ukazovať ešte viac radosti, dávať viac zmyslu a prinášať viac naplnenia.

Juraj Jurica: Ak chceme mať krajšiu tvár, očistime si dušu

Pri premenení chleba a vína na Telo a Krv je to ten istý Kristus ako pred 2000 rokmi na vrchu Tábor, ktorý sedí po pravici svojho Otca, ktorý pozval...

Juraj Jurica: Sadhu Sundar Singh

Ak nám niekde chýba pokoj, radosť, úcta, spolupráca, ľudskosť, prinesme to tam a žime to v našom vlastnom živote.

Juraj Jurica: Rok 2020

Náš vlastný pokoj a radosť sú “vedľajšími produktmi” našej snahy prinášať pokoj a radosť do života tých druhých.

Juraj Jurica: Riešenie pre našu hrdzavejúcu všemohúcnosť

Vyberme sa počas vianočného lockdownu do našich duší, do našich vzťahov. Urobme si výlet do našej modlitby. A budeme fascinovaný krásou duchovného sveta.

Juraj Jurica: Vianoce. Na scénu prichádza Protagonista

Vianoce sú pozvánkou, aby sme my – noví Adamovia a nové Evy – napravili to, čo naši rodičia v Raji pokazili.

Juraj Jurica: Odpustenie a úprimnosť

Odpustenie nám dáva výbornú príležitosť posunúť sa dopredu, dokonca upevniť vzťah s inými ľuďmi. Je to príležitosť uvedomiť si, že sa navzájom potrebujeme.

Juraj Jurica: Zvodidlá a stĺpiky popri ceste

Ak sa držíme správnych hodnôt a Božích príkazov, získame istotu, že dôjdeme až do nebeského cieľa.

Juraj Jurica: Ako je to s tým svadobným rúchom

Pán Boh od nás nechce žiadne svadobné dary. On sám nás obdaruje – dá nám celé kráľovstvo.

Juraj Jurica: Happy end

Ľudská skúsenosť a celkom osobitne kresťanstvo ponúka nadčasové víťazstvo Prozreteľnosti – permanentný šťastný koniec.

Juraj Jurica: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Štedrosť a veľkodušnosť nie je o jedle či veciach. Pán Ježiš začal tým, že dal svoj čas a staral sa o celého človeka, jeho dušu i telo.

Juraj Jurica: Rodina

Najlepší dar, ktorý môžu deti dostať, sú ich milujúci sa rodičia.

Juraj Jurica: O esencii kresťanstva

Boh už našiel nás a teraz chce, aby sme hľadali Jeho a veľmi rád sa nechá nájsť.

Juraj Jurica: Bolesť

K trpiacemu človeku často prichádzame s prázdnymi rukami, no práve nimi sa ho môžeme dotknúť, pohladiť, objať.

Juraj Jurica: Ľudský život ako Y

Ján Krstiteľ pre Krista “stratil hlavu”. A nám ukázal, že sa to oplatí.

Juraj Jurica: Svet obrazov

Viera je najkrajší a najhlbší spôsob vnímania a videnia sveta.

Juraj Jurica: Pokušenia naše každodenné

Vždy, keď sme pokúšaní a zvolíme si dobro, stávame sa silnejšími a zrelšími osobnosťami.

Juraj Jurica: Nielen mužská múdrosť

Múdrosť je výsledkom každodenných rozhodnutí, ktoré z mladého chlapca urobia múdreho starca.

Juraj Jurica: Samota

Súčasný človek vo svojom srdci potrebuje viac ako kedykoľvek predtým vybudovať “pustovňu”.

Juraj Jurica: Ruka je mimoriadny zázrak

Evanjeliové zázraky uzdravenia rúk môžu byť aj našou vlastnou, dnešnou skúsenosťou.

Juraj Jurica: Ruženec

Ruženec je stretnutie s Matkou Boha – láskyplné rozjímanie o jej Synovi

Juraj Jurica: Manželská láska alebo ako miluje Boh

Boh sám – rovnako ako manžel k manželke – sa pripútal k nám a sľúbil nám, že s nami bude každý deň až do skončenia sveta.

Juraj Jurica: Mám zážitky, teda som

Ticho je výborný spôsob, aby sme pochopili, čo nám prinesie naozajstný pokoj a radosť.

Juraj Jurica: Zvyk

Oplatí sa opakovať dobro, lebo potom sa ono samo stane strvalou súčasťou nášho “ja”.

Juraj Jurica: Nepotrebujem diamant

S majetkom, ktorý mám, môžem vykonať veľa dobrého a pomôcť i potešiť mnohých.

Juraj Jurica: Inšpirácia

Inšpirácia je vzrušujúci pocit vzopätia, príval energie a vedomie rozšírených možností.

Juraj Jurica: Podľa seba súdim teba

Ponechajme dvere nášho srdca otvorené všetkému, čo bolo v ľudských dejnách ocenené a dobré, pekné, hodnotné a človeka obohacujúce.

Juraj Jurica: Mimo kontroly

Nezabúdajme zveriť naše životy Prozreteľnosti. Dobre vieme, že búrka skôr či neskôr príde.

Juraj Jurica: Smiech, humor

Život žitý s Bohom, ktorý vstal z mŕtvych, sa vždy končí happy endom.

Juraj Jurica: Modlitba Márie a práca Marty

Snažme sa nájsť v našich životoch rovnováhu a nezabúdajme, že modlitba je vždy dobrá voľba.

Juraj Jurica: Športovci, celebrity

Vyznávať duchovné hodnoty nie je žiadnou prekážkou k úspechu – je to cesta k úspechu.

Juraj Jurica: Tvár je obraz našej duše

Vystúpme aj my – s Petrom, Jánom a Jakubom – s Ježišom na vrch, aby sme sa modlili.

Juraj Jurica: Kintsugi

Aj tá najhlbšia rana je niečím, vďaka čomu máme byť ešte silnejší.

Juraj Jurica: Zákon akcie a reakcie v podaní kresťanov

Prosme Pána, aby nám dal silu, odhodlanie a odvahu reagovať na ľudskú zlobu Božským odpustením.

Juraj Jurica: Spánok

Dobrý spánok aj radostné prebudenie sú Božím darom.

Juraj Jurica: Láska

Ten, kto sám je Láska – náš Vykupiteľ – nám pomáha pri každom našom kroku nájsť v sebe schopnosť a silu milovať.

Juraj Jurica: Sv. Štefana, prvého mučeníka

Ak prijmeme do svojho života Krista ako svätý Štefan, môžeme počítať s plnosťou milosti a sily.

Juraj Jurica: … zober to Dieťa na ruky!

Novonarodený Ježiško nás pozýva stať sa súčasťou Božej rodiny – kráľovskej rodiny.

Juraj Jurica: Radosť

Radosť by mala byť výsledkom našej modlitby, našej služby blížnemu a mala by mať svoj základ v pevnej viere, že náš Spasiteľ je s nami po všetky dni až...

Juraj Jurica: (Naozajstný) KRST!

Krst sa udeľuje iba ľuďom a nie je to iba ohraničená udalosť. Je to stav, v ktorom sa kresťan nachádza celý svoj život, vlastne celú svoju večnosť. Je to...

Juraj Jurica: Naša viera je oveľa dôležitejšia ako naša inteligencia, kultúra, vzdelanie

Pán Ježiš od nás nežiada niečo, čo by nám už predtým nebol dal, čo by nám predtým neukázal. On ako v nás veril ako prvý, on nám prvý dôveroval....

Juraj Jurica: (Duchovná) Dehydratácia

Snažme sa rovnako často myslieť na náš telesný i duchovný smer. A starajme sa o “hydratáciu” našej duše práve tak ako nášho tela.

Juraj Jurica: Kameň, špongia a plást medu…

Skúsme našu dnešnú radosť nachádzať v našej nezištnej štedrosti a úprimnej veľkorysosti.

Juraj Jurica: Premenenie Pána

Aké to asi bude v nebi? „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nesvtúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Juraj Jurica: Ktorým smerom razíme naše chodníčky?

Zdá sa, že často sa snáď aj bezmyšlienkovite pohybujeme v našich každodenných povinnostiach. Zamyslenie pre Rádio Lumen.