Juraj Jurica

A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." (Mk 16, 15)

UvádíJuraj Jurica

Všechny epizody

Juraj Jurica: Existujú rôzne druhy slepoty

Inšpirujme sa príbehom slepca Bartimeja a príďme k Ježišovi, keď nás on sám volá. A urobme to isté, čo Bartimej, keď začal vidieť: šiel za ním po ceste.

Juraj Jurica: Mať schopnosť nechať to tak

Dáva zmysel pripraviť sa na životné obdobie, do ktorého sa máme posunúť. Schopnosť správne uchopiť a aktívne prežiť tieto prechody do nových období sa nám určite zíde na konci...

Juraj Jurica: Pán Boh má vlastné ekonomické zákony

V Božej Vinici je viac cítiť radosť ako námahu, sebarealizáciu či uspokojenie. Je dobré pracovať v Pánovej Vinici.

Juraj Jurica: Re-kreácia

Pravá re-kreácia by mala viesť k silnej duchovnej aktivite – prehodnoteniu postojov, názorov, vzťahov – teda k niečomu, na čo nemáme v každodennom zhone čas.

Juraj Jurica: Zaľúbenie sa

To, čo človeka robí naozaj ľudským, je jeho schopnosť milovať – teda to, čo z neho dostane to najlepšie.

Juraj Jurica: Duchovný röntgen

Pán Boh má schopnosť vidieť nás duchovným röntgenom – pozná naše city, pocity, vnútorné uvažovanie, boje i prehry.

Juraj Jurica: Nový rok

Čas je komodita, ktorú dostávame do daru. A my máme tento dar čo najviac naplniť večnosťou.

Juraj Jurica: Štedrosť a veľkorysosť

Veľkorysosť, štedrosť a nezištnosť, to sú tradičné kráľovské vlastnosti.

Juraj Jurica: Nový a starý, moderný a tradičný

Každá nová generácia má spoznať, že nerobí nič nové, ak moderným jazykom vyjadruje tradičné hodnoty.

Juraj Jurica: Dušičkový čas

Svetlo zapálenej lampy či sviečky je symbolom večného života, ktorý máme žiť už tu.

Juraj Jurica: Staroba, samota

Zo staroby môžeme urobiť akýsi súkromný kláštor – s modlitbou, tichom a rozjímaním.

Juraj Jurica: Sv. František a ekológia

Pre svätého Františka príroda nebola božstvo, ale stvorenie. Toto vnímanie jeho spirituality nám pomôže správne chápať svet okolo nás.

Juraj Jurica: Anjeli strážni

Uvedomujme si, že každý moment je pri nás niekto, kto nám ponúka nadprirodzenú ochranu a pomoc.

Juraj Jurica: Reč

Náš jazyk a naša reč majú veľké schopnosti. Vážiť slová je prejavom múdrosti a zrelosti.

Juraj Jurica: Každodenné hrdinstvo

Príležitosť priamo zachrániť niekomu život je veľmi zriedkavá; drobných príležitostí však máme dostatok.

Juraj Jurica: Úspora času

K hodinkám, ktoré máme na našej ruke, môžeme získať aj čas pre naše srdcia.

Juraj Jurica: Bol som tu

Náš život má zmysel a my sme schopní nechať po sebe nejaký znak.

Juraj Jurica: Bezpečnosť

Môžeme, či priam musíme posilniť našu vieru. Ak sa nám to podarí, všetky naše kríže sa zmenia na naše požehnania.

Juraj Jurica: Detská radosť

Detskú radosť znova nájdeme, keď si uvedomíme, že menej je niekedy viac.

Juraj Jurica: Konzum verzus duchovnosť

Niekedy nie je odpoveď na naše modlitby to, čo získame, ale to, čo strácame – a práve takto získame najviac.

Juraj Jurica: O opravdivom bohatstve

Dávajme prednosť tomu, čo si to naozaj zaslúži: vzťahom, a nie veciam; duchu a nie hmote.

Juraj Jurica: Dobré ráno

To, čomu ráno venujeme naše prvé myšlienky, v nás zanechá stopu po celý deň.

Juraj Jurica: Smútok bohatých

Ak začneme v našom srdci “kopať” hlbšie, aj hmotný svet nám bude ukazovať ešte viac radosti, dávať viac zmyslu a prinášať viac naplnenia.

Juraj Jurica: Ak chceme mať krajšiu tvár, očistime si dušu

Pri premenení chleba a vína na Telo a Krv je to ten istý Kristus ako pred 2000 rokmi na vrchu Tábor, ktorý sedí po pravici svojho Otca, ktorý pozval...

Juraj Jurica: Sadhu Sundar Singh

Ak nám niekde chýba pokoj, radosť, úcta, spolupráca, ľudskosť, prinesme to tam a žime to v našom vlastnom živote.

Juraj Jurica: Rok 2020

Náš vlastný pokoj a radosť sú “vedľajšími produktmi” našej snahy prinášať pokoj a radosť do života tých druhých.

Juraj Jurica: Riešenie pre našu hrdzavejúcu všemohúcnosť

Vyberme sa počas vianočného lockdownu do našich duší, do našich vzťahov. Urobme si výlet do našej modlitby. A budeme fascinovaný krásou duchovného sveta.

Juraj Jurica: Vianoce. Na scénu prichádza Protagonista

Vianoce sú pozvánkou, aby sme my – noví Adamovia a nové Evy – napravili to, čo naši rodičia v Raji pokazili.

Juraj Jurica: Odpustenie a úprimnosť

Odpustenie nám dáva výbornú príležitosť posunúť sa dopredu, dokonca upevniť vzťah s inými ľuďmi. Je to príležitosť uvedomiť si, že sa navzájom potrebujeme.

Juraj Jurica: Zvodidlá a stĺpiky popri ceste

Ak sa držíme správnych hodnôt a Božích príkazov, získame istotu, že dôjdeme až do nebeského cieľa.

Juraj Jurica: Ako je to s tým svadobným rúchom

Pán Boh od nás nechce žiadne svadobné dary. On sám nás obdaruje – dá nám celé kráľovstvo.

Juraj Jurica: Happy end

Ľudská skúsenosť a celkom osobitne kresťanstvo ponúka nadčasové víťazstvo Prozreteľnosti – permanentný šťastný koniec.

Juraj Jurica: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Štedrosť a veľkodušnosť nie je o jedle či veciach. Pán Ježiš začal tým, že dal svoj čas a staral sa o celého človeka, jeho dušu i telo.

Juraj Jurica: Rodina

Najlepší dar, ktorý môžu deti dostať, sú ich milujúci sa rodičia.

Juraj Jurica: O esencii kresťanstva

Boh už našiel nás a teraz chce, aby sme hľadali Jeho a veľmi rád sa nechá nájsť.

Juraj Jurica: Bolesť

K trpiacemu človeku často prichádzame s prázdnymi rukami, no práve nimi sa ho môžeme dotknúť, pohladiť, objať.

Juraj Jurica: Ľudský život ako Y

Ján Krstiteľ pre Krista “stratil hlavu”. A nám ukázal, že sa to oplatí.

Juraj Jurica: Svet obrazov

Viera je najkrajší a najhlbší spôsob vnímania a videnia sveta.

Juraj Jurica: Pokušenia naše každodenné

Vždy, keď sme pokúšaní a zvolíme si dobro, stávame sa silnejšími a zrelšími osobnosťami.

Juraj Jurica: Nielen mužská múdrosť

Múdrosť je výsledkom každodenných rozhodnutí, ktoré z mladého chlapca urobia múdreho starca.