Kvantum ideí

Dialogický podcast o veľkých existenciách života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof)

UvádíKvantum ideí

Všechny epizody

Kvantum ideí: Sokrates, demokracia a voľby

90. EPIZÓDA / Parlamentné voľby sú za rohom, a preto sme sa rozhodli rozdiskutovať Platónov dialóg Kritón. Má Sokrates, ktorého medzičasom odsúdili na smrť sa korumpovanie mládeže a zavádzenie nových božstiev, utiecť z väzenia s pomocou jeho priateľa…

Kvantum ideí: Zničenie človeka

89. EPIZÓDA / Ako follow-up minulej diskusie o filme Oppenheimer sa dnes pobavíme o knihe od C. S. Lewisa “Zničenie človeka”. Samozrejme, atómová bomba má potenciál zničiť ľudstvo, ale Lewis vidí aj inú a menej viditeľnú hrozbu. Do spoločného rozmýšľ…

Kvantum ideí: Oppenheimer

88. EPIZÓDA / Film “Oppenheimer” od Christophera Nolena je pútavým zobrazením príbehu, ktorý stál za projektom Manhattan a vynájdením (a použitím) atómovej bomby. Aj my sme sa vybrali do kina a v dnešnej epizóde ho pre vás nesúhlasne rozdiskutoval ne…

Kvantum ideí: Neuroetika

87. EPIZÓDA / Aké etické obmedzenia a výzvy nám prinášajú neurotechnológie? A je možné, že prostredníctvom neurovedy budeme vedieť zodpovedať etické otázky či dokonca ovplyvniť naše správanie tak, aby sme konali len dobre a nikdy zle?—-more—-Aj d…

Kvantum ideí: Modely mysle

86. EPIZÓDA / Myslenie nejako spôsobuje či umožňujte mozog. Ako sme ale prišli na to, že je to práve mozog a jeho sieť neurónov, ktoré sú za to zodpovedné? Ako namodelovať fungovanie mozgu? A ako to všetko začalo so žabami, fľašami a elekrickými výbo…

Kvantum ideí: Simulacionizmus

85. EPIZÓDA / Náš svet smeruje k zániku a je len logické, aby sme sa snažili zachrániť aspoň v digitálnej podobe čím viac živočíšnych druhov, ktoré sú na prahu vyhynutia. Nemali by sme ale pri takejto simulácii reality pokračovať až do tej miery, že …

Kvantum ideí: Skladačková teória reality

84. EPIZÓDA / Existuje čas na fyzikálnej úrovni? Ako čas súvisí s tým, ako vznikajú zložité látky a molekuly v našom vesmíre? Funguje naša realita po tejto stránke ako skladačka z lega? Ako vysvetliť čokoľvek komplexné? Ako sa takéto veci, medzi ktor…

Kvantum ideí: Longtermizmus

83. EPIZÓDA / Ako sa rozhovať? Nemali by sme dnes, konečne, začať brať ohľad v našom etickom rozhodovaní na budúce generácie? Ak bude štatisticky ľudí len pribúdať, ako ich budúce blaho už teraz ovplyvňuje a obmedzuje naše súčasné blaho? A ako s tým …

Kvantum ideí: Panpsychizmus

82. EPIZÓDA / Ak materializmus posledné roky zlyháva v snahe vysvetliť povahu reality, uspeje naopak panpsychizmus, podľa ktorého sú aj základné zložky reality vedomé? Ako odpovedá panpsychizmus na tzv. ťažký problém vedomia, o čom vlastne je a aká j…

Kvantum ideí: Je aj fyzika o vzťahoch?

 

81. EPIZÓDA / Pokračujeme v čítaní a diskusii knihy Helgoland od Rovelliho a s treťou kapitolou sa nám otvorila otázka chápania kvantovej teórie ako relacionálnej, teda vzťahovej. Ak je vzťah ten ontologický identifikátor dvoch objektov, existuj…

Kvantum ideí: Príbeh kvantovej fyziky

80. EPIZÓDA / O kvantovej fyzike ste už asi počuli, ale poznáte jej príbeh? A akú rolu v ňom hrá taliansky fyzik Carlo Rovelli a jeho teória relacionálnej kvantovej mechaniky? Aj dnes vás do diskusie pozýva fyzik Jaro a neurofyzik Peter.—-more—-

Kvantum ideí: Choroba a zdravie

79. EPIZÓDA / Čo je to choroba? A čo zdravie? Je vôbec chorobou v “pravom” slova zmysle aj duševné ochorenie? Existuje nejaký štandard zdravia, normalita, a ak áno, dá sa takýto štandard nájsť aj v oblasti duševného zdravia? Je defaultným nastavením …

Kvantum ideí: Newton a gravitácia

78. EPIZÓDA / Ako Isaac Newton objavil gravitáciu? Ak aj vieme ako funguje, prečo stále úplne nevieme, čo to je? Prečo je nesprávne nazvať gravitáciu “váhou reality” a z akého uhla pohľadu sa podobá ľudskej duši? —-more—-
Aj dnes vás do diskusie …

Kvantum ideí: Vie ChatGPT, že nič nevie?

77. EPIZÓDA / Na akej báze funguje nový chatbot ChatGPT a ide o niečo revolučné? Sme konečne na ceste k vedomej umelej inteligencii? Kde sa skrýta inteligencia Chat(u)GPT a nejde len o digitálne plagiátorstvo? A ak sú jeho odpovede nielen zaujímavé a…

Kvantum ideí: Električková (ne)dilema

76. EPIZÓDA / Čo spraviť s výhybkou? Nedotknúť sa jej a dovoliť, aby električka zabila 5 ľudí, alebo ju vyhodiť a nasmerovať ju na jedného? Ako sa k tejto morálnej dileme postavil Immanuel Kant, a prečo v nej záleží viac na tom, čo nevidíme? Aj dnes …

Kvantum ideí: Ako byť dokonalý

75. EPIZÓDA / Ako byť dokonalý? Toto nie je len podnetná otázka, ale tiež aj podnetná kniha z pera Michaela Schura, producenta a scenáristu seriálov ako The Good Place či The Office. Ako byť dokonalý podľa tzv. etiky cnosti a utilitarizmu? Aj dnes vá…

Kvantum ideí: ŠPECIÁL: Novoročné bilancovanie

V novom roku sa patrí obzrieť sa späť a zhodnotiť uplynulý rok. Tejto tradícii sme verní aj v Kvante ideí, a naviac sme sa ešte pozreli na TOP udalosti z roku 2022 a taktiež nazreli trochu do budúcnosti.
 
Ďakujeme za vašu priazeň v 2022 a tešíme sa …

Kvantum ideí: Príbeh objavenia evolúcie

74. EPIZÓDA / Počuli ste už niekedy príbeh o tom, ako sa anglickému prírodovedcovi Charlesovi Darwinovi podarilo objaviť evolúciu? Ako sa dostal na lodi Beagle až na Galapágy? A vedel o jeho evolučnej teórii aj otec genetiky a jeho súčasník Gregor Me…

Kvantum ideí: Myslím, teda som a subjektívnosť pravdy

Je francúzsky filozof a matematik René Descartes otcom subjektivizmu? O čom hovorí jeho myšlienkový experiment o démonovi a čo s tým má do činenia Boh? A ako nadväzuje na Descartesa írsky filozof George Berkeley s jeho experimentom o padajúcom strome…

Kvantum ideí: J. R. R. Tolkien a mytológia reality

72. EPIZÓDA / Aký stvoriteľský mýtus Tolkien vykresľuje v jeho knihe Silmarillion? V akom vzťahu je k iným mytologickým príbehom tohto typu a má niečo do činenia napríklad s teóriou superstrún? Čo bol podľa Jakuba najzaujímavejší aspekt nového seriál…

Kvantum ideí: Hegel a dejinnosť významov

71. EPIZÓDA / O Heglovej filozofii a jeho dielach sa často hovorí ako o obskúrnych a technických. Prečo je ale paradoxne Heglova filozofia na vzostupe? Čo sú jej hlavné kontúry? A je kompatibilná s vedeckým pohľadom na realitu? Aj dnes do diskusie pozýva…

Kvantum ideí: Vytvára mozgová aktivita vedomie?

70. EPIZÓDA / Mohli by sme odmerať vedomie? A potom si znova umelo vyvolať vedomý zažitok? Dokaže rozmýšľať aj rozkrájaný mozog? Diskutovali neurovedec Peter Jedlicka a fyzik Jaro. 
—-more—-
++ EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.l…

Kvantum ideí: Einsteinov život a vesmír

69. EPIZÓDA / Aký je najväčší mýtus o Einsteinovej teórii relativity? Existoval podľa neho nejaký Boh, v ktorého by aj veril? Vyvrátila kvantova mechanika jeho teóriu? A podľa akého morálneho komparu sám žil?—-more—- 
++ EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté k…

Kvantum ideí: Koľko vrstiev má realita?

68. EPIZÓDA / Na koľkých úrovniach existuje a funguje realita? A aký je vzťah týchto úrovní a vrsiev? Sú jedna od druhej závislá či autonómna? Aký je rozdiel medzi emergentizmom a reduktivizmom? Aj dnes do diskusie pozýva fyzik Jaro a filozof Jakub.—-m…

Kvantum ideí: Je informácia materiálna?

67. EPIZÓDA / Čo je to informácia? Je podstatou všetkých vecí? Ako vzniká? Je materiálnej alebo nemateriálnej povahy? A ako súvisí s informáciou teória kvantového mozgu? Do diskusie vás aj dnes pozýva fyzik Jaro a filozof Jakub je v hrdom zastúpení neuro…

Kvantum ideí: J. R. R. Tolkien a Richard Feynman

66. EPIZÓDA / Anglický lingvista, spisovateľ a autor epických príbehov a americký teoretický fyzik. V čom sú nám Tolkien a Feynman veľkou inšpiráciou? S odpoveďami na túto otázku sa s vami aj dnes podelí fyzik Jaro a filozof Jakub. —-more—-+++ EXTRA …

Kvantum ideí: Predstavivosť ako liek na polarizáciu

Rozkol medzi faktami a hodnotami, medzi rozumom a emóciami, prírodnými a humanitnými vedami a nakoniec medzi telom (mozgom) a mysľou. Podľa filozofa Stephen Asmu je to práve naša schopnosť predstavivosti (imagination), ktoré vie tento rozkol preklenúť. L…

Kvantum ideí: Filozofia čiernych dier

Existuje filozofický pohľad na čierne diery? Odpoveďou je áno a filozofické aspekty (nielen čiernych dier) študuje tzv. filozofia kozmológie. Dnes si povieme niečo o samotných čiernych dierach a ich nedávnych „fotografiách“, ale tiež sa pozrieme na nieko…

Kvantum ideí: Zmena a dynamické systémy

Dnes pokračujeme v diskusii o slobodnej vôli a determinizme a to z pohľadu povahy zmeny a dynamický systémov. V čom sú živé organizmy iné od zvyšku sveta? Sme schopní podieľať sa na vlastnej zmene? A tým pádom slobodnú vôľu? Ako do tejto diskusie vstupuj…

Kvantum ideí: Zodpovednosť a determinizmus

Slobodná vôľa verzus determinizmus a možno únik vo forme kompatibilizmu. Je toto ale správny spôsob rozmýšľania nad touto kľúčovou filozofiou dilemou? Filozof Peter Strawson navrhuje prerámcovať túto diskusie cez prizmu pesimistov a optimistov – a ponúka…

Kvantum ideí: Wittgenstein, jazyk a realita

Ako cez jazyk chápeme svet a ako svet ovplyvňuje náš jazyk? Má jazyk nejaké limity v zozmyslupňovaní reality? Kto bol rakúsko-bristký filozof Ludwig Wittgenstein a aký je jeho prínos do filozofie jazyka? Prečo o tom, o čom nevieme hovoriť, by sme mali ra…

Kvantum ideí: Kvantový svet

Čo je to kvantum? Prečo je kvantový svet neintuitívny a je tomu vlastne tak? Nie je náš „common sense“ (intuitívne vnímanie sveta, zdravý sedliacky rozum) zakotvený a vychádzajúci z „quantum sense“ (kvantové vnímanie sveta)? A o čom je vlastne tá kvantov…

Kvantum ideí: Postfaktická doba

Žijeme v postfaktickej dobe? Ak áno, ide o tvrdenie faktické? Inými slovami, je fakt, že žijeme v dobe postfaktickej? A čo sú to vlastne fakty? Odkedy sa toto slovo a koncept používa na označenie istého poznanie? Čo  predchádzalo faktom, a prečo dnes roz…

Kvantum ideí: Pamäť

Aké mechanizmy sú za fungovaním našej pamäti? Je pamäť len jedna alebo je ich viacej druhou? Prečo je potrebné si veci nielen pamätať alebo aj zabúdať? A ako súvisí pamäť s našou identitou? Sme tými, kým si pamätáme, že sme? Sme morálne zodpovední za vec…

Kvantum ideí: Neznesiteľná ľahkosť vegetariánstva

Dnešná diskusia bola inštanciou nášho pravidelného Q&A. Akému športu sa venuje? Sledovali ste Olympiádu a úspech našich hokejistov? Dielo ktorého antického Grécka sa vám najviac zapísalo do hlavy? S ktorým fyzikom/čkou by ste si chceli posedieť v kaviarn…

Kvantum ideí: Kedy konám slobodne?

Dve veľmi podobné slová, ale pritom každé z nich skrýva a odhaľuje inú realitu a metafyziku. Aký je rozdiel medzi „príčinou“ (cause) a „dôvodom“ (reason)? Spravil som to z toho-a-toho dôvodu (motivovalo ma to-a-to); na rozdiel od: Príčinou, prečo som to …

Kvantum ideí: Prečo je svet dobré miesto pre život?

Dnes rozdiskutujeme tzv. antropický princíp. O čom presne hovorí, ako súvisí s Koperníkom, a prečo ide o nedávnu vec? Dá sa podľa antropického princípu dokázať existencia Boha, teda že svet “niekto” stvoril a veľmi presne nastavil tak, aby sme v ňom mohl…

Kvantum ideí: Konzervatívci, liberáli a sociálna entropia

Čo je to konzervativizmu a koľko ich existuje? Odkedy o tomto izme hovoríme a čo má do činenia s revolúciami v Británii a Francúzsku? A v akom vzťahu sú či mali by byť konzervatívci a liberáli? O čom v tomto kontexte hovorí sociálny psychológ Jonathan Ha…

Kvantum ideí: ŠPECIÁL: Novoročný pohľad späť

Aký bol náš uplynulý kvantový rok plný ideí? Aké epizódy boli vaše či naopak naše najobľúbenejšie? Dozviete sa viacero pikošiek z kuchyne podcastu, čo nás na podcastovní v 2021 najviac bavilo, a tiež aké výzvy nás čakajú.—-more—-
+
+ + TRIČKÁ 👉 👉 htt…

Kvantum ideí: Filozofia vzdelávania

Prečo sa vzdelávame? Len preto, aby sme zaplnili trh práce? Ak ide o niečo viac, o čo? Prečo je vzdelávanie celoživotný proces a ako s ním súvisí filozofia, umenie a kultúra? Prečo vzdelanie k “poznaniu, že niečo” (informácie, veda) a k “poznaniu ako” (z…

Kvantum ideí: Sloboda slova

Čo je to sloboda slova? Môže byť absolútna či nevyhnutne obmedzená? Ako sa na ňu pozerať otec liberalizmu John Stuart Mill a akými štyrmi argumentami ju podoprel? A aké nové dilemy sa otvoria, keď sa do diskusie o slobode slova primiešajú okrem nenávisti…

Kvantum ideí: Predstavivosť je bez hraníc

Dnes máme pre vás ďalšie Q&A a odpovedali sme na tieto otázky: Prečo si dokážeme predstaviť aj to, čo napríklad ani fyzicky ani fyzikálne nie je možné? Na čo je nám takáto rozsiahla fantázia? Kde sú hranice fantázie? Aký vianočný darček by vás určite nep…

Kvantum ideí: Je človek stroj?

Je možné počítačom nasimulovať ľudskú myseľ? Sme len neurálne stroje a poznanie o tom, kto je to človek je plne zredukovateľné na prírodné vedy? Dá sa takto zredukovať aj ľudský zmysel pre humor? A je tento reduktivizmus naozaj validnou vedeckou teóriou …

Kvantum ideí: Sloboda a podvedomie

Sme slobodní, ak často konáme na základe podvedomých stimulov? O čom hovorí tzv. Lady Macbeth efekt, Florida efekt a Buridanov osol? V čom spočíva spor alebo rozdiel medzi behavioralizmom a kognitivizmom či medzi Johnom Lockeom a Immanuelom Kantom? A ako…

Kvantum ideí: Čo je to dobrý život?

Závisí dobrý život od toho, čo si o ňom myslím ja sám alebo musím zobrať do úvahy aj názory a skúsenosť druhých? Ako o dobrom živote uvažuje súčasná česká filozofka Anna Hogenová, ranno-moderný filozof René Descartes, osvietenec Immanuel Kant, nihilista …

Kvantum ideí: Prečo myslenie bolí

Aký je rozdiel medzi intuitívnym myslením, ktoré sa zdá byť automatické a nevyžaduje od nás žiadnu námahu? — a medzi logickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré doslova bolí? Držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu, Daniel Kahneman, o nich hovorí ako o…

Kvantum ideí: Pravdepodobnosť dobrého konca

V dnešnej epizóde pokračujeme v predstavení ďalších dôležitých kognitívnych skreslení (cognitive biases). O čom hovorí tzv. veľkostné zanedbanie (extension neglect) a ako súvisí so súčasnou pandémiou? Prečo nevieme pracovať s veľmi veľkými číslami a veľm…

Kvantum ideí: Ako myseľ skresľuje realitu

Čo je to tzv. konfirmačné skrelenie (ang. confirmation bias) a ako sa kontrétne prejavuje napríklad pri vytváraní bublín na sociálnych sieťach alebo šírení fake news a dezinfomácií? Je táto mentálna stratky vždy zlá alebo je naopak pre naše myslenie nevy…

Kvantum ideí: Čo je to veda?

Ako je možné rozoznať vedu od pseudovedy? Prečo na to filozof vedy Karl Popper navrhuje tzv. metódu falzifikácie a nie verifikácie? Je potom pravda povedať, že vedci nič netvrdia, ale len testujú platnosť rôznych hypotéz?—-more—- Nevedie to potom k z…

Kvantum ideí: Filozofia Pána prsteňov

Aká filozofia sa skrýva za dielom Tolkienovho Pán prsteňov? Ako chápe dobro a zlo a s akou metafyzikou pracuje? V čom je psychologicky veľmi zaujímavá postava Glocha?—-more—- Prečo Pán prsteňov nie je trilógia a v čom je film zavádzajúci? V akom zmys…

Kvantum ideí: Ateizmus a drozofilky

Ktoré najdôležitejšie otázky vo filozofii a vede nemáme stále zodpovedné? Ako sa neutopiť v nihilizme? Odkiaľ sa z ničoho nič vynorí kopa drozofiliek a kam náhle zmizne svetlo po zhasnutí? Kde sa autori tohto podcastu nachádzajú na tzv. Dawkinsovej škále…

Kvantum ideí: Čo je skutočné umenie?

Aký je rozdiel medzi skutočným umením a gýčom? Alebo je všetko umenie skutočné vrátane gýča? Ako sa na tento rozdiel pozerať britský filozof a estetik Roger Scruton? —-more—-Prečo rozlíšil medzi predstavou a predstavivosťou, teda “fantasy” a “imagina…

Kvantum ideí: Entropia

Čo je entropia? V čom je tento koncept neintuitívny na pochopenie ale stále nesmierne dôležitý? Prečo by muchy nelietali len v jednom rohu izby, ale zaplnia ju rovnomerne? Prečo sa kocka ľadu v pohári s teplejšou vodou roztopí a prečo pena na káve dlho n…

Kvantum ideí: Existujú farby?

Je voda mokrá a je obloha modrá? Ak padne v lese strom a nie je nablízku nikto, kto by ho počul padať, spraví dopad stromu nejaký zvuk?—-more—- Čo sú to tie tzv. sekundárne vlastnosti vecí, čo má s nimi etika a ako sa vzťahujú na emergenciu a superve…

Kvantum ideí: Pokoj v duši

Čo je duša? Duševnými poruchami a patológiami ako úzkosť či depresia trpí kde kto, ale čo je to tá duša, ktorá trpí a má byť  uzdravená? Je duša nemenná a podobná abstraktným číslam a dokonalým matematickým vzťahom? Alebo je niečo, čo sa mení a vyvíja a …

Kvantum ideí: Chaos, poriadok a mozog

V hlave máme síce jeden mozog, ale delí sa na dve hemisféry, ktoré fungujú odlišne. Prečo sa pri vnímaní jednej realite vyvinul mozog takto dvojako? Je to preto, že svet sa dá rozdeliť na chaos a poriadok?—-more—- O evolučne novších a starších častia…

Kvantum ideí: Extáza a mystika

Je možné zažiť stav extázy aj bez drog a náboženstva? Čím sa tieto mystické zážitky vyznačujú a prečo pri nich najčastejšie ide o pocit zjednotenia, pokoja či akoby zabudnutia sa v prítomnom momente? Akým spôsobom táto transcedentná skúsenosť podľa naše …

Kvantum ideí: Počítačové hry a gamifikácia života

Sú počítačové hry dobré alebo zlé? V čom spočíva tzv. gamifikácia života a v ktorých oblastiach je dnes hlavne viditeľná? A čo nás vedia počítačové hry naučiť o svete, v ktorom žijeme? Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.—-more—-
V rozhovore…

Kvantum ideí: Kierkegaard, prítomnosť a večnosť

Čo je to čas? Plynie lineárne od minulosti k prítomnosti až po budúcnosť? Ak je to prítomnosť, ktorá ukotvuje zmysluplnosť minulosti a budúcnosť, čo potom prítomnosť? Nemýli sa dánsky filozof Søren Kierkegaard, keď hovorí, že prítomnosť je večnosť?—-mo…

Kvantum ideí: Je všetko relatívne?

Einstein objavil, že čas a priestor nie sú absolútne. Ale podľa niektorých filozofov je relatívne skoro všetko. O tom, či je relatívna aj morálka a realita, ale aj o relativite času a priestoru, diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.—-more—-
***
Ak sa…

Kvantum ideí: Čo je nespochybniteľné?

Žijeme v turbulentných časoch a mnohé sa neustále mení a spochybňuje. Preto sa Jakub a Jaro pozreli na to, čo—-more—- je podľa vedcov a filozofov nespochybniteľné, absolútne, nerelatívne.
***
Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo pod…

Kvantum ideí: Začiatok vesmíru

Odkiaľ sa vzala celá naša realita? Vznikol vesmír z ničoho a náhodou? Čo o tom dokáže povedať moderná veda a filozofia? O tom, prečo je niečo a nie nič, diskutujú Jaro a Jakub.—-more—-
V rozhovore sme spomenuli:
Sean Carroll a jeho podcast Mindscape:…

Kvantum ideí: Kvantový mozog

Ako chápal vznik ľudského vedomia čerstvý nositeľ nobelovej ceny za fyziku Sir Roger Penrose? Ako kvantové javy dokážu vysvetliť naše myslenie? O tom sme diskutovali s neurovedcom Petrom Jedličkom.—-more—-

V rozhovore sme spomenuli:
rozhovor s Penro…

Kvantum ideí: Čo živí filozofov?

Čo robia filozofi, keď doštudujú? Čo ich živí? Potrebujeme ich vôbec ešte v roku 2020? A čo užitočné urobili doteraz? O náplni práce súčasných filozofov a dôvode na ich existenciu diskutujú Jakub a Jaro—-more—-
 
***
Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú…

Kvantum ideí: O inteligencii a génioch

Čo je to genialita a ako ju meria IQ test? Môžeme byť geniálni aj bez vysokého IQ? Aké črty by mal mať génius? A čo je to samotný intelekt, ktorý má génius rozvinutý na vysokej úrovni?—-more—-  Aj túto problematiku pre vás rozdiskutujú vedec Jaro a f…

Kvantum ideí: Náboženstvo, veda a filozofia

Existujú náboženské praktiky, ktorých prospešnosť garantuje aj vedecký výskum? Čo je tzv. mindfulness či prerušovaný pôst? A čo je to vlastne náboženstvo a ako sa filozofia stavia ku konceptu ‘B/boha’?—-more—- Aj túto problematiku pre vás rozdiskutuj…

Kvantum ideí: O kráse a symetrii

Prečo vnímame niektoré veci ako krásne? Čo je to krása podľa vedcov a filozofov? Prečo je vo vesmíre toľko symetrií a platných toľko “pekných” teórií? Ukazuje krásna forma na niečo za ňou? A spasí krása svet? —-more—-
***
Ak sa Ti naše diskusie páčia…

Kvantum ideí: Antinatalizmus

Mali by sa ľudia prestať rozmnožovať, aby sme zachránili planétu? Je neexistencia ľudstva lepšia ako jeho existencia? Môže štát prikazovať rodinám koľko môžu mať detí? Je preľudnenie problém, a ako ho možno teda riešiť?
—-more—-Ďakujeme za spoluprácu…

Kvantum ideí: Prečo diskutovať? (letný špeciál 4/4)

Prečo Platón písal v dialógoch? Má zmysel diskutovať s každým a o všetkom? Aký je rozdiel medzi debatou a diskusiou? Ako čo najviac vyťažiť z medziľudskej interakcie? Aj o tom diskutujú Jakub a Jaro—-more—-
Počas diskusie sme spomenuli:
Discussion, D…

Kvantum ideí: Prečo čítať viac, ale niekedy menej? (letný špeciál 3/4)

Prečo vlastne čítame a ako si vybrať, čo čítať vo svete presýtenom informáciami? Prečo bolo kedysi divné, keď si niekto v tichosti čítal sám pre seba a prečo je čítanie bez diskusie zbytočné?—-more—-Na StartLabe stále beží naša crowdfundingová kampaň…

Kvantum ideí: Prečo myslieť kriticky? (letný špeciál 2/4)

Prečo toľko ľudí verí konšpiračným teóriám? A prečo sú mnohí hypochondri? Čo je to Ockhamova britva a ako s ňou narábať? Môžeme sa inšpirovať vedeckým myslením aj v každodennom rozhodovaní sa? Je filozofia dobrým receptom na kritické myslenie? 
—-more-…

Kvantum ideí: Prečo filozofovať? (letný špeciál 1/4)

Prečo má zmysel klásť si otázky, na ktoré neexistujú odpovede? Sú filozofovia darmožráči alebo čím sú vlastne prínosní pre spoločnosť? Čo vlastne takí filozofovia robia a aká je ich úloha v 21. storočí? Jakub a Jaro tiež diskutujú, že filozofia má v hĺbk…

Kvantum ideí: Filozofia mäsa

Mali by sme byť všetci vegetariáni? Existujú aj morálne dôvody nejesť mäso? Majú zvieráta osobnosti ako ľudia alebo sú iba veci? O šťastí farmárských zvierat a skutočnej cene mäsa diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro. 
—-more—-
Budeme vám veľmi vď…

Kvantum ideí: Antropocén, koniec prírody

Je človek súčasťou prírody alebo jej nepriateľ? Sú ľudia vinní za globálne otepľovanie alebo sme iba robili iba nutné kroky pre naše prežitie? Je nemorálne používať fosílne palivá? Dá sa hovoriť o prírode ako o nejakom celku alebo dokonca o vedomej entit…

Kvantum ideí: Vedecké revolúcie

Môžeme veriť vedeckým teóriám, keď budú v budúcnosti takmer určite vyvrátené? Ako vedecké objavy menia náš celkový pohľad na realitu? Skresľuje to, čomu veríme, to, čo vidíme? Ako si človek domýšľa príčiny a následky za pozorovaným svetom podľa toho aká …

Kvantum ideí: O príbehu existencie

Je ľudský život príbeh alebo je to len množina skúseností bez celistvého deja? Je človek rovnaká osoba teraz a pred desiatimi rokmi? Má aj celý svet, celá existencia, nejaký príbeh? A tiež o narativizme a o tom, či musí mať naša existencia cieľ diskutujú…

Kvantum ideí: Zmysel poznávania

Aký zmysel má vzdelávať sa a snažiť sa pochopiť svet, keď sme tu len tak krátko? Dozvieme sa raz odpovede na všetko? Je niektoré poznanie dôležitejšie ako iné? A urobí nás porozumenie svetu šťastnejšími? Aj o skepticizme a vedeckom realizme diskutujú ved…

Kvantum ideí: O vzdelávaní a čítaní

Prečo by sme mali čítať knihy? Aké vzdelanie je najkvalitnejšie? Potrebujeme viac matematiky alebo filozofie? Jakub a Jaro sa rozprávali s Martinom Luteránom, ktorý sa intenzívne venuje vzdelávaniu už viac ako desať rokov a strávil päť rokov na univerzit…

Kvantum ideí: Filozofické filmy III – Temný rytier, Joker a Avengers

Prečo sú filmy o super-hrdinoch také populárne? Aké vysvetlenie sa skrýva za našou potrebou po superhdinoch? A čo na Avengerov a Batmana hovoria vedec a filozof?
—-more—-
Jaro s Jakubom sa rozprávali o fenoméne superhrdinov a nevyhli sa otázke povahy…

Kvantum ideí: Filozofické filmy II – Avatar, Interstellar

Možno sa nad tým budete čudovať, ale tieto filmy predsa len niečo spája. Oba posúvajú a rozširujú našu predstavivosť. Avatar nás vracia k premýšľaniu nad panteistickým svetom, ktorý riadi civilizáciou nepoškvrnená matka príroda. Interstellar je na druhej…

Kvantum ideí: Filozofické filmy I – Matrix, Inception

Ako si môžeme byť istí, že nežijeme v sne? Čo majú filmy Matrix a Inception spoločné? Akou filozofiou sa tvorcovia inšpirovali? Je možné vnuknúť niekomu cudziu myšlienku? Prečo sú myšlienky týchto dvoch filmov stále viac ako aktuálne diskutujú z vedeckéh…

Kvantum ideí: Nietzsche, evolúcia a morálka

Sú dobro a zlo výsledkom evolúcie alebo je možné, aby bol sám vesmír vo svojej podstate morálny? A ako s tým súvisia Homérove eposy, kresťanstvo a Nietzscheho nadčlovek? Jakub (filozof) a Jaro (vedec) diskutujú ako zmena paradigmy určuje to, čo vidíme a …

Kvantum ideí: Pôvod morálky

Odkiaľ sa vzalo dobro a zlo? Je morálka dôsledkom evolúcie, vlastnosťou samotnej reality alebo iba ľudským vynálezom? Môžu aj zvieratá konať dobré skutky a byť altruistické? A sme vôbec my ľudia altruistickí alebo iba sa sebecky snažíme zachovať naše gén…

Kvantum ideí: Transhumanizmus

Zmenia technológie ľudské telo prípadne vylepšia našu myseľ? Budeme si postupne nahrádzať biologické “súčiastky” za robotické? A uploadneme raz svoju myseľ do cloudu? Jakub a Jaro diskutujú, či sa ľudmi robíme alebo stávame, čo to ten transhumanizmus je,…

Kvantum ideí: Umelá inteligencia

Je umelá inteligencia ozaj inteligentná? Rozumejú neurónové siete tomu, čo robia? Môžu počítače nadobudnúť vedomie? V čom sa umelá inteligencia odlišuje od tej našej “prírodnej”? 
AI je veľká téma dneška, a preto sa o nej často preháňa. O tom, aký je sku…

Kvantum ideí: Vedomie

Prečo si vesmír zrazu cez ľudské vedomie uvedomil, že existuje? Čo je potrebné nato, aby vedomie vzniklo? Je možné vedomie pochopiť a potom ho umelo vytvoriť? A čo s tým má spoločné Zaklínač?
Diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (vedec)
—-more—-
Máriina …

Kvantum ideí: O neurovede a filozofii

O vedomí, slobodnej vôli a o tom, čo všetko vieme a čo nevieme o mozgu, diskutovali Jakub a Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom, ktorý je súčasťou rozsiahlej výskumnej siete Human Brain Project a súčasne pôsobí v Nemecku, kde sa mu darí dosahovať vynikaj…

Kvantum ideí: Monizmus vs. pluralizmus

Z čoho je postavený vesmír a ľudia? Je za všetkým, čo existuje jedna jediná podstata alebo mnoho rozdielnych malých stavebných častí? Čo zjednocuje realitu? Aká je metafyzika Sily v Star Wars? Diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (vedec).

Kvantum ideí: Čas a zmena

Ako rýchle plynie čas? Prečo čas ide vždy len do budúcnosti a nikdy nie naopak? Je čas a zmena to isté? Je čas vlastnosťou sveta alebo existuje iba v našich mysliach? A čo keď čas je iba ilúzia a nič sa nikdy nemení. Diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (ved…

Kvantum ideí: Kauzalita

Čo hýbe vecami? Čo je skutočnou príčinou udalostí a zmien vo svete? O tom, čo je to kauzalita diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof)

Kvantum ideí: Slobodná vôľa

Zdá sa, že nikto nemôže porušiť fyzikálne zákony, dovoľuje nám teda štruktúra reality slobodne sa rozhodovať? Bolo už na začiatku vesmíru jasné ako sa všetko vyvinie alebo existuje aj nejaká náhoda, či dokonca ľudská voľba? Diskutujú Jaro (vedec) a Jakub…

Kvantum ideí: Realita

Je naša realita materialistická alebo idealistická, skladá sa všetko z atómov, myšlienok alebo je za všetkým nejaká informácia, ultimátny kód reality? Ako si môžeme pokojne žiť vo svete, ktorého povahu nepoznáme?