Manažérska Akadémia Martina Prodaja

Vitajte v manažérskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť INSIGHT, ktorú nájdete na webe koucing.org. V tomto podcaste sa venujem manažérskemu svetu a všetkému čo s ním súvisí, od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až po riadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou línou toho podcastu je myšlieka A. Einsteina. Aká? Raz sa ho pýtali, čo by definoval ako šialenstvo? Jeho odpoveď? Ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz. Lepšie.

UvádíManažérska Akadémia Martina Prodaja

Všechny epizody

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA #18: 6 princípov mentoringu

Mentoring, spolu s koučingom patria medzi veľmi silné, individuálne rozvojové nástroje. Ak chcete aby váš mentoring bol úspešný, je potrebné dodržať niekoľko krokov. 6 z nich  vám predstavíme v našom manažérskom podcaste.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA 17: Ako pracovať s chybami

Chyby v biznise alebo pri riadení ľudí sú zväčša niečím nepríjemný. Hľadá sa vynník, trestá sa, lietajú sankcie. Zdalo by sa, že to bude stačiť, a chyba sa nezopakuje. Ale aké je naše prekvapenie, keď sa po nejakej dobe všetko zopakuje.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA #16: Ako viesť motivačný rozhovor

Motivácia patrí medzi klasické evergreen v manažérskom svete. Avšak niekedy to,čo sa nám javí ako nedostatok motivácie, može byť niečo celkom iné. Veľký význam to má práve pri vedení motivačného rozhovoru.  A ako k takému rozhovoru pristupovať,

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA#15: Kompetenčné modely

Kompetenčné modely patria medzi pomerne sofistikované nástroje rozvoja ľudských zdrojov. Vedia vám pomôcť pri výbere, hodnotení, rozvoji zamestnancov aj pri ich odmeňovaní. Je však potrebné to urobiť dobre. A aj o tom je 15.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #14: Manažérske štýly riadenia

Manažérske štýly riadenia určujú súbor nástrojov, techník a metód, ktoré manažér využíva za účelom dosiahnutia cieľov na úrovni jednotlivca alebo na úrovni tímu. Nedá sa povedať, že existuje štýl, ktorý je lepší alebo horší než iný štýl riadenia.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #13: Prekliatie mikromanagementu

Mikro management je nešvár, ktorý manažérovi navodzuje pocit produktivity, riadenia a rozvoja. Ale je to len ilúzia po ktorej často krát príde trpké vytriezvenie v podobe nestihnutých termínov, frustrovaných zamestnancov a vyčerpania,

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MA #12: Spätná väzba

Spätná väzba patrí medzi  ďalšie kľúčové nástroje dobrého manažéra. V 12.časti podcastu Manažérskej Akadémie sa pozrieme na to prečo je spätná väzba taká dôležitá a na základe akých zásad by mala byť spätná väzba poskytnutá.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #11: Hodnotiaci rozhovor

Ak máte nastavený systém hodnotenia, tak logickým zavŕšením celého procesu je realizácia hodnotiaceho rozhovoru. V 11.časti podcastu sa preto zameriavam na to, akým spôsobom viesť hodnotiaci rozhovor a čo všetko by dobrý hodnotiaci rozhovor mal obsahovať.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #10: Ako vytvoriť systém hodnotenia zamestnancov

Systém hodnotenia zamestnancov je sytémom, ktorého hlavným účelom je posúvať človeka, oddelenie alebo celú firmu niekam dopredu. Ak zo systému hodnotenia nevytiahnete progres a inovácie, potom je otázka, či je to  to vôbec pre vás potrebné.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #9: Ako viesť porady

Vedenie porád porád patrí medzi základné manažérske nástroje. Avšak napriek tomu je to stále vec, ktorá sa moc veľkej obľube medzi zamestnancami neteší. Ak sa porada správne uchopí, tak môže byť benefitom pre manažéra aj pre zamestnancov.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #8: Delegovanie

Delegovanie patrí, alebo by minimálne malo patriť medzi základné manažérske nástroje. Napriek jednoduchosti tohoto nástroja ho manažéri patrične nevyužívajú a ak ho občas použijú, tak nie úplne šťastne. O delegovaní sa dozviete v 8.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #7: Firemná kultúra

Firemná kultúra môže byť buď len teoretickým konceptom, alebo môže byť nečím, čo vytvára dobré pracovné prostredie, pracovné výkony a spokojných zamestnancov.Existuje mnoho elementov, ktoré firemnú kultúru vytvárajú.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #6: Ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie

To, ako sa ľudia cítia v práci, veľmi výrazne podmieňuje to, aké výkony budú podávať a ako dlho u nás v spoločnosti ostanú. Nevhodné pracovné prostredie nám môže spôsobiť veľmi veľa problémov. Ak sa tomu vyhnúť? Nad tým sa zamýšľam  v 6.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #5: 3 kľúčové princípy dobrého time management

Time management patrí medzi večne zelené manažérske témy. Je to pochopiteľné. Neustále narastajúci tlak na výkon si vyžaduje optimalizovať prácu, úlohy, zdroje. Mať  zvládnutý time management by sme  prirovnali k tomu mať dobre padnúci oblek.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #04: Základný proces nastavenia vzdelávania

V tejto časti podcastu pokračujem v téme ktorú sme načali v predošlom diely. Pozrieme sa na základné prvky procesu určovania a nastavovanie vzdelávacej aktivity. Na začiatku si určíme v akom stave ja daná vzdelácia potreba.

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #03: Ako zvoliť vhodnú rozvojovú aktivitu pre zamestnanca

Správne zvolenie rozvojovej aktivity pre zamestnancov je kľúčové, pokiaľ chceme dosahovat vysokú efektivitu. Je vhodné ak sa pri navrhovaní rozvojových aktivít najprv zamyslíme nad tým, čo chceme rozvíjať a podľa toho budeme voliť vhodný nástroj,

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #02: Konflikty

Konflikty, to je niečo, čomu by sme sa najradšej vyhli. Nanešťastie je len otázkou času, kedy sa do konflitku dostaneme. Vyhnúť sa tomu teda nedá. Otázkou potom ostáva, ako konflikt buď zvládnuť, alebo ako eliminovať škody, prípadne,

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: MAP #01: Motivácia

Motivácia patrí k tzv.evergreenom manažérskej práce. Napriek pokroku v psychológi a teórii riadenia sa stále stretávam z pomerne zastaraným pohľadom, kedy sa na motiváciu nazerá ako niečo, čo sa dodá zvonka ako magická ingrediencia,

Manažérska Akadémia Martina Prodaja: Ťažké koučingové sedenia-keď to iskrí medzi koučom a koučovaným

Čím má kouč menej skúseností, menší náhľad, častejšie sa mu stáva, že ho zaskočí nielen klient, ale aj jeho vlastné pocity. Sedenie s klientom sa z tohto dôvodu, môže zdať veľmi, veľmi náročné, hoci dobre poznáme techniky, metódy a postupy.