Na Ceste Brno

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA. Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení, SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí, PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu, MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným, JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření, LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.

UvádíNa Cestě Brno

Všechny epizody

Na Ceste Brno: 24|04|07| Václav Kadlec | Boha uvidí ti, kdo mají čisté srdce

Poslechněte si další pokračování série kázání z knihy Nehemjáš od Václava Kadlece. Tentokrát se zastavíme u Vodní brány. Nehemjáš 3:26 Chrámoví nevolníci sídlili na Ófelu a opravovali proto na...

Na Ceste Brno: 24|03|31| Bedřich Smola | Velikonoční otázky

Poslechněte si Bedřichovo kázání o 3 velikonočních otázkách, na které se ptá většina společnosti. Když vyprávíme velikonoční příběh, často slyšíme, že tento svět/lidé v něm mají nějaký problém (křesťané...

Na Ceste Brno: 24|03|24| Josef Horský | Co je to za člověka?

Poslechněte si kázání Josefa Horského, který mluvil o dvou příbězích. Ježíš se v nich představuje jako ten, kterého poslouchají nejen přírodní živly (když utiší bouři), ale taky démoni. Nabízí...

Na Ceste Brno: 24|03|17| František Brückner | Davidova odplata

Poslechněte si další díl kázání ze série o Králi Davidovi. František Brückner mluvil o tom, proč je dobré neoplácet zlem za zlo, zůstat věrným a také o tom, proč...

Na Ceste Brno: 24|03|10| Václav Kadlec | Dary Ducha Svatého

Poslechněte si kázání Václava Kadlece o Darech Ducha Svatého. Víme, proč nám je Duch dává? Nehemjáš 3:15 Studničnou bránu opravoval Kol-chozéův syn Šalúm, správce obvodu Mispy; ten ji vystavěl,...

Na Ceste Brno: 24|02|25| David Vávra | O modlitbě

Existují různé způsoby jak se modlit. V naší tradici se například často setkáme se spontánními modlitbami, málokdy se modlíme už vymyšlené modlitby. Existují nějaká rizika, která jsou spojená s...

Na Ceste Brno: 24|02|18| Bedřich Smola | Štědrý král & problém nedostatku

Omlouváme se za šum v nahrávce, došlo k chybě při nahrávání. Další epizody už by měly být bez šumu. Jak může příběh 'Štědrého krále' proměnit náš pohled na nedostatek...

Na Ceste Brno: 24|02|11| Klára Helánová | Rút

Připravte se na příběh, který překračuje všechna očekávání – od Moábu až do Betléma, přes pole plné ječmene. V neděli nám Klára Helánová představila Rút – ženu, která se...

Na Ceste Brno: 24|02|04| Bedřich Smola | Nový začátek 02

Poslechněte si druhé pokračování série “Nový začátek” z knihy Efezským od Bedřicha Smoly. Proč dává autor dopisu takový důraz na jednotu církve? Jak by měla jednota mezi křesťany vypadat?...

Na Ceste Brno: 24|01|28| Bedřich Smola | Vánoční vzpomínka

V neděli jsme se s Bedřichem Smolou vrátili k vánočnímu příběhu. To, že existuje Bůh ještě nutně nemusí znamenat, že mu budou lidé věřit. Na Vánoce jsme si připomínali,...

Na Ceste Brno: 24|01|21| Jana Dvořáčková | Zkouškové období

Kdo by zkoušky neznal. Ze školy, ale taky ze života. Kdo nezažil zklamání z neúspěchu, jakoby nebyl. Ale jak se s tím vypořádat k naší spokojenosti? Stačí být dobře...

Na Ceste Brno: 24|01|14| František Brückner | David & Jónatan

František Brückner pokračuje v sérii kázání o králi Davidovi. Poslechněte si tentokrát o Davidově vztahu s Jónatanem. Je to povídání o rivalitě, nenaplněném poslání, ale i o pokoře a...

Na Ceste Brno: 24|01|07| Bedřich Smola | Nový začátek 01

Poslechněte si první kázání roku 2024, ve kterém Bedřich Smola otevírá knihu Efezským. Kázání je součástí větší série “Nový začátek”, která vychází právě z knihy Efezským, na další části...

Na Ceste Brno: 23|12|10| František Brückner | Smysl Vánoc

Poslechněte si kázání Františka Brücknera z druhé adventní neděle roku 2023. František mluvil o Smyslu Vánoc. Může nás Vánoční příběh o narození dítěte v Betlémě ještě nějak oslovit? Jan...

Na Ceste Brno: 23|12|03| Bedřich Smola | Žalm 40

Poslechněte si kázání Bedřicha Smoly z první adventní neděle roku 2023. Řeč byla o žalmu 40, který na první pohled nemá s adventem mnoho společného. Nicméně, Bedřich mluvil o...

Na Ceste Brno: 23|11|26| Bedřich Smola | Král David 02

Poslechněte si další kázání Bedřicha Smoly na příběh krále Davida. Tentokrát je řeč o Davidovu synu Abšalomovi. Jaký konflikt vznikl mezi ním a králem Davidem? Bedřich mluví o tom,...

Na Ceste Brno: 23|11|19| Václav Kadlec | Dejme se vést Duchem Božím

V šestém dílu série kázání z knihy Nehemjáš Václav Kadlec mluví o Duchu Svatém. Jak Duch Svatý (ne)působí v našich životech? Jak jej chápat? Poslechněte si poslední kázání na...

Na Ceste Brno: 23|11|12| František Brückner | David & Goliáš

Další pokračování ze série o králi Davidovi. Tentokrát o jeho souboji s Goliášem – příběh všem tak notoricky známý a přímočarý, že se o něm jenom málokdy káže. Může...

Na Ceste Brno: 23|11|05| Jana Dvořáčková | Co na to Bůh?

Kde je Bůh když ho zrovna potřebujeme? Poslechněte si kázání Jany Dvořáčkové s názvem “Co na to Bůh?”. Exodus 1:10-22 (B21) “Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se...

Na Ceste Brno: 23|10|29| Josef Horský | Jonáš

Jonáš dostal nadmíru těžký úkol a utekl od Boha. Co se muselo změnit v jeho životě, aby se dokázal vrátit ? Přestože byl prorok a znal Zákon, jakou měl...

Na Ceste Brno: 23|10|15| Klára Helánová | Marie a Marta: Ježíš jako první feminista

Bohabojná Marta, punkerka Marie a novozákonní sociální revoluce. Patří ženy do kuchyně, na kazatelnu nebo do Bílého domu? Poslechněte si kázání Kláry Helánové. Lukáš 10:38-42 (B21) “Cestou přišel do jedné...

Na Ceste Brno: 23|10|08| Bedřich Smola | Král David 01

Král David je jednou z nejvýznamnější postav Starého zákona. Velmi často je považovaný v křesťanských kruzích za velkého hrdinu. Ale jaký byl jeho život doopravdy? Poslechněte si úvodní kázání o...

Na Ceste Brno: 23|10|01| Jan Panovský | Když se nám dějí zlé věci

Jak se zachovat ve vztahu k Bohu, když se nám dějí zlé věci? Poslechněte si kázání, které připravil Honza Panovský. Job 2:9 (B21) “Ještě se držíš té své bezúhonnosti?...

Na Ceste Brno: 23|09|24| Bedřich Smola | Imagine: O čtyřech půdách

Poslechněte si další kázání Bedřich Smoly ze série “Imagine”, což se dá do češtiny přeložit jako Představte si… V této sérii mluvíme o podobenstvích – jsou to příběhy, pomocí...

Na Ceste Brno: 23|09|17 | Bedřich Smola | Imagine: O milosrdném samařanovi

Bedřich Smola začal novou sérii kázání “Imagine”, což se dá do češtiny přeložit jako Představte si… V této sérii budeme mluvit o podobenstvích – jsou to příběhy, pomocí kterých...

Na Ceste Brno: 23|09|10 | Václav Kadlec | 4 kroky ke svobodě

V pátém dílu série kázání z knihy Nehemjáš budeme přemýšlet o tom, jaké 4 kroky vedou ke svobodě od hříchu. Co je to vlastně hřích? Jak se mění pohled...

Na Ceste Brno: 23|08|20 | František Brückner | Neboj se, jen věř

Ježíš je schopen a ochoten odstranit naše nečistoty – tak jak to udělal ženě s krvácením, tak i mrtvé dceři Jaira. Víra nepřiochází sama od sebe – je darem...

Na Ceste Brno: 23|07|23 | Bedřich Smola | Ježíš stačí

Proč mám žít podle toho, co říká Bible? Protože ta dává tu Nejlepší představu (verzi) světa, který má být! Jaká je naše odpověď na otázku jestli je Bůh věrný...

Na Ceste Brno: 23|06|25 | Bedřich Smola| Půst & Oslava

Jako křesťané bychom měli být známí mimo jiné například tím, že umíme nejlépe oslavovat. Půst i oslava mají svoje místo, jako vyjádření víry, podle kontextu v jakém se člověk...

Na Ceste Brno: 23|06|18 | Dan Adamík | Požehnaný život

Co je to požehnání a jak ho mohu získat? Padá samo od sebe z nebe a nebo pro něj něco musím udělat? Pojďme se na to podívat s Danem...

Na Ceste Brno: 23|06|11 | Milan Kramoliš | Dívejme se dopředu

Když otočíme pozornost z naší minulosti na to, co je před námi, tak nám to pomůže. Apoštol Pavel nás z minulosti směřuje jinam… nejsme ještě v cíli, nejsme dokonalí, ale směřujeme...

Na Ceste Brno: 23|06|04 | Tomáš Veselský | Navždy dítětem

Jedna z věcí, které se potřebujeme od Ježíše učit, je jak být Božími dětmi. Může se totiž stát, že sice vyrosteme a dospějeme, ale stanou se z nás sirotci....

Na Ceste Brno: 23|05|28 | Klára Helánová | Babička drsňačka

Jak se prostitutka dostane do rodokmenu Krista? Jak nám její odvaha může být inspirací pro chvíle, kdy není vše OK. Jozue 2:1-24 Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně...

Na Ceste Brno: 23|05|21 |František Brückner | David A Batšeba

Velice známý příběh o Davidovi a Batšebě má i dnes co říct každému z nás… Pokud naše selhání neřešíme, tak většinou přijde něco horšího… Nikdy si nemůže být na...

Na Ceste Brno: 23|05|14 | Bedřich Smola | Modli se a pracuj

Jak spolu souvisí modlitba a práce? Jsou to dvě strany jedné mince. A co nás o tom může naučit modlitba Páně? Bůh ví, co potřebujeme a proto se máme...

Na Ceste Brno: 23|05|07 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě 4 – Nehemjáš 03

Na co všechno nám může ukázat Údolní brána? To se dozvíme v dalším díle ze série kázání z knihy Nehemjáš. Ukazuje nejen na peklo a smrt, ale také na...

Na Ceste Brno: 23|04|30| David Vávra | Nečekaná setkání

Je zajímavé, že někteří lidé se s Ježíšem v životě “setkají” a jiní ne. Přitom obě skupiny lidí někdy slyší o Bohu podobné informace… Co může některým lidem v...

Na Ceste Brno: 23|04|23| František Brückner | Jak prožít smysluplně život

Jaromír Jágr chce být v životě šťastný. Jako křesťané jsme hlavní krok života již udělali. Ale co od nás Bůh dál očekává? Čeká také, že budeme žít šťastné životy?...

Na Ceste Brno: 23|04|16| Bedřich Smola | Já jsem Dveře

Křesťanskou svobodu můžeme zažít jenom tehdy, když uvidíme, jakou hodnotu má Ježíš v našem životě ve srovnání se vším ostatním. Jan 10:10 “Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do...

Na Ceste Brno: 23|04|09| Bedřich Smola | Záchranář II

Kdo vlastně zabil Ježíše – kdo může za jeho smrt? Jidáš? Velekněží? Pilát? Anebo demonstranti? Matouš 27:3-5 Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to...

Na Ceste Brno: 23|04|02| Klára Helánová | Anna a služba srdcem

Někdy máme období, kdy naše služba Bohu je rozprostřena od občerstvení po pouliční evangelium. Někdy je “jen” tím, že přijdu v neděli do shromáždění. Co s tím? Je to...

Na Ceste Brno: 23|03|26| Bedřich Smola | Duch Svatý

Je Bůh opravdu skutečný? A jsou způsoby, jak se o něm můžeme dozvědět tady na zemi? Kolem Ducha svatého se vedlo mnoho debat a bylo mnoho neshod a rozdělení...

Na Ceste Brno: 23|03|19| Marek “Mefo” Húšť | Boží zázračné zaopatření v největším čase krize

Eiáš byl boží muž. V jeho životě se udály zázračné věci, ale přesto bojoval se strachem a obavami, i když viděl, jak Bůh jedná. Jak to máme my? Jak...

Na Ceste Brno: 23|03|12| Bedřich Smola | Ten si koleduje…

Ježíšův příběh je pro některé zajímavější, než pro ostatní. A někdy se můžeme ptát, proč něco udělal. To je případ tří příběhů před Velikonocemi, kdy byl ukřižován – vjezd...

Na Ceste Brno: 23|03|05 | Bedřich Smola | Naděje

Co je naděje? Očekávání, že věci dopadnou dobře anebo že Bůh splní své sliby… Jakou naději máme my a jakou kolem sebe šíříme? Naděje je jak pro tento svět,...

Na Ceste Brno: 23|02|26 | Večer chval

Nahrávka večeru chval se povedla, tak si můžete připomenout písně, které jsme společně zpívali… Po tebe túžim viac Jen ty jsi hoden Ať požehnán je Bůh How great is...

Na Ceste Brno: 23|02|26 | Bedřich Smola | Co je uctívání

Během historie se měnilo od přinášení živých obětí až po něco, co prožívám sám ve svém nitru. Uctívání Boha se týká našeho vnitřního života, který určuje náš směr a...

Na Ceste Brno: 23|02|19| Milan Kramoliš | Čeho se vzdát?

Je naše postavení ve společnosti, náš původ, naše vzdělání to hlavní v perspektivě věčnosti? anebo je potřeba se zaměřit na něco jiného? Kde se bere naše spravedlnost před Bohem?...

Na Ceste Brno: 23|02|12| František Brückner | Abigail

Je tu další díl nepravidelného seriálu o inspirativních biblických ženách. Podíváme se na příběh o Abigail. Bude řeč o hněvu, zradě, ale i lásce a milosti. 1 Samuel 25:2-42...

Na Ceste Brno: 23|02|05| Bedřich Smola | Nepravděpodobní přátelé

Problém vzniká, když se církev povede. Ježíš vytváří novou komunitu do které zve lidi, kteří by normálně neměli nic společného. Matouš 9:9-17 Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš,...

Na Ceste Brno: 23|01|29 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě 3 – Nehemjáš 03

Příběh oprav jednotlivých bran nám ukazuje na to, že na té “Boží stavbě” se nepracuje sólo, ale v týmu. Budování společenství je společné dílo. Rybná brána nám ukazuje na...

Na Ceste Brno: 23|01|22| Tomáš Veselský | Boží volby

Bůh si vybral Davida podle jeho srdce a ne podle toho, jak vypadal zvnějšku. A tato premisa platí i pro naši dobu. Bůh se dívá na to, kde je...

Na Ceste Brno: 23|01|15| Bedřich Smola | Vánoční memento

Vánoce nejsou jen dalším obyčejným příběhem v Bibli, i když se nám to tak může už jevit, protože jsme ho slyšeli mockrát. Je to příběh jedinečný – Bůh, který...

Na Ceste Brno: 23|01|08| Jan Dvořáček | Vyvedení Mojžíše z Midjánu

Příběh o vyvedení Izraelitů z Egypta je poměrně známý. Slyšeli jste ale už příběh o vyvedení Mojžíše z Midjánu? Čím může být příběh Mojžíšovy rodiny inspirativní pro nás dnes?

Na Ceste Brno: 22|12|18| Klára Helánová | Ženy ve Vánočním příběhu

Jak prožily vánoční příběh jeho dvě účastnice Marie a Alžběta? A můžeme si z jejich přístupu a příběhů vzít něco do našich životů?? Vše se dozvíte ve Vánočním kázání...

Na Ceste Brno: 22|12|11 | František Brückner | Pane, ke komu bychom šli?

Otázka, kterou Ježíš položil učedníkům – “Chcete i Vy odejít?” – je platná i pro nás a provází nás celým naším životem, pokud jsme věřící. Je tu, když se...

Na Ceste Brno: 22|12|04 | Milan Kramoliš | Radostný život!?

Je v současné době vůbec možné žít radostný život? Není starostí a problému příliš? A souvisí Vánoce s radostí? Co s tím – víc v kázání, kdy pokračujeme ve...

Na Ceste Brno: 22|11|27 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě 2 – Nehemjáš 02

Obnova hradeb Jeruzaléma začala poté, co přijel Nehemjáš. Neměl pompézní start, protože dílo korunuje až to, jak je dokončené. Obnova začala u Ovčí brány, která pro nás symbolizuje Beránka...

Na Ceste Brno: 22|11|20 | David Vávra | Boží hněv

Bůh o sobě v Bibli říká, že je “pomalý k hněvu”. Jak tento výrok chápat? Na některé působí Bůh (hlavně ve Starém zákoně) spíš jako impulzivní cholerik. Neprotiřečí si...

Na Ceste Brno: 22|11|13 | Bedřich Smola | Z Jiného světa – 06 – Peníze

Jsou peníze požehnáním a nebo prokletím? Mnohdy se jeví jako problém – a proč tomu tak je? Nejsme někdy penězi a majetkem zaslepeni? I na to se ptal v...

Na Ceste Brno: 22|11|06 | Bedřich Smola | Z Jiného světa – 05 – Nová společnost

Církev by měla být ukázkou toho, jak to bude vypadat. Každý člověk je jiný a někdy bývá tak těžké spolu vydržet. Jsou tu různé “překážky”, které nám v tom...

Na Ceste Brno: 22|10|30| Tomáš Veseský | Cesta z přetížení

Často narážíme na to, že jsme přetíženi a kvůli tomu pak trpíme my i naše okolí. Ježíš nás chce naučit, jak přejít z života, který je vyčerpávající a únavný...

Na Ceste Brno: 22|10|23 | Milan Kramoliš | Výzvy před námi

Před každým z nás jsou různé výzvy – někdo je čerstvě ženatý a řeší, jak si nastavit čas a manželství vůbec . Někdo se chystá na přijímačky na střední...

Na Ceste Brno: 22|10|16 | Bedřich Smola | Z Jiného světa – 04 – Já už jsem takový/á

Je změna života něco, co je v křesťanské víře potřeba? Máme se ke změně nějak propracovat, anebo změna přichází sama?? A jaký je vlastně cíl změny, která by se...

Na Ceste Brno: 22|10|02 | Bedřich Smola | Z Jiného světa – 03 – Pozvání do jiného světa

Ježíš nám neřekl, abychom z lidí udělali křesťany, ale učedníky! Anebo je to příliš radikální koncept? K čemu nás vlastně Ježíš zve a k čemu máme zvát i my?...

Na Ceste Brno: 22|09|25 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě – Nehemjáš 01

Jak se nejlépe připravit na to, co je před námi? Stačí se modlit? Anebo je potřeba ještě něco dalšího? Václav zahájil sérii kázání z knihy Nehemjáš. Ve druhé kapitole...

Na Ceste Brno: 22|09|18 | František Brückner | Kainovo znamení

Každý z nás máme na sobě “Kainovo” znamení hříchu. Dá se s tím něco dělat? Jak nás ovlivňují naše geny, naše výchova a to, komu věříme? Bůh k nám...

Na Ceste Brno: 22|09|04 | Bedřich Smola | Z Jiného světa – 02 – Souboj Lásek

Mnohdy není naší největší překážkou v cestě víry to, že strašně hřešíme, ale třeba to, že máme na výběr příliš mnoho dobrých možností… Jde s tím něco dělat? Může...

Na Ceste Brno: 22|09|04 | Bedřich Smola | Z Jiného světa – 01 – Úvod

Ježíšovým záměrem nebylo, aby křesťané žili bezpečně uzavření ve své vlastní bublině, odděleně od okolního světa. Zároveň ale taky nechtěl, aby křesťanství a okolní kultura splynuly v jednu –...

Na Ceste Brno: 22|07|24 | František Brückner | Kosmická & kuchyňská perspektiva

Jak se nenechat semlít každodenností nebo pocity bezvýznamnosti? Ježíš to řešil s Martou i Marií… Lukáš 10:38-42 Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena...

Na Ceste Brno: 22|07|10 | Bedřich Smola | Dobrý Pastýř

Ježíš říká, že nás zná se vším všudy – lépe než my sami sebe. Ježíš nás zná lépe, než kdokoliv jiný a přesto za nás zemřel. On je ten...

Na Ceste Brno: 22|06|26 | Tomáš Veselský | Počítáme s milostí?

Milost je jako cizi jazyk, kterým můžeme vyjádřit lásku – můžeme se ho naučit a pak i používat. Za každým darem je dárce – pokud chci poznat dar, je...

Na Ceste Brno: 22|06|19 | Václav Kadelc | Kde brát sílu

Příběh Gedeona je docela známý. Můžeme v něm najít inspiraci i pro naši dobu a situace, ve kterých se nacházíme?? Kde brát síly, když dochází a když to chceme...

Na Ceste Brno: 22|06|12 | Pavel Popovič | Zkouška ohněm

Nikdo nedokáže zachránit tak jako Bůh! Jen on je svrchovaný a muže to udělat. Tak končí příběh třech můžů v ohnivé peci. A jak jsme na tom my? Co...

Na Ceste Brno: 22|06|05 | Honza Dvořáček| Víra vs jistota

Zvolání “Pomoz mé nevíře” je jedno z nejsilnějších vyjádření v Bibli. Jak to je s námi? Co naše víra? Jak jsme na tom? Spoléháme více na naše jistoty anebo...

Na Ceste Brno: 22|05|29 | Bedřich Smola | Služba jako povolání

‭‭Covid s námi zamával. Služba by měla být náš životní styl – tedy to, co jsem a ne to, co dělám… A je otázkou, jestli život žijeme podle svých...

Na Ceste Brno: 22|05|22 | Milan Kramoliš | Vyvážený život.?!

Římanům 12:1-2 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se...

Na Ceste Brno: 22|05|15 | Olda Auda | Pozvěme Boha do svých nejistot

Bůh nám dal příběhy. Jedním z nich je příběh Jákoba. Byl cílevědomý, měl své plány a dlouhodobě na nich pracoval. Během krátké doby se ale zhroutilo vše, co budoval....

Na Ceste Brno: 22|05|08 | David Vávra | Kde hledat návaznost

Když ve Starém Zákoně čteme o tom, jak lidé prožívali svojí víru, vidíme silně formalizované náboženství plné pevných struktur a rituálů. Důležitou roli tenkrát hrál chrám a také kněží,...

Na Ceste Brno: 22|05|01 | Bedřich Smola | Test

Nemáme rádi testy, odhalují naše nedostatky. Ale test nemusí být jenom nepříjemná záležitost, ale příležitost ukázat, co v nás je a o co nám skutečně jde. V Bibli je...

Na Ceste Brno: 22|04|24 | Honza Heřmanský | Vyznávání hříchů

Když se rozhlédneme kolem, tak vidíme, že svět asi nefunguje ideálně. Bůh nám v Bibli jasně říká, že věci jsou špatně, protože mají nějaké následky… Šťastný je ten, kdo...

Na Ceste Brno: 22|04|17 | Bedřich Smola | Věčný život

Jak lidé rozumí pojmu věčný život v současnosti a jak mu rozuměli v době, kdy se psala Bible? Je to totéž? Věčný život není jenom nekonečný život, ale takový...

Na Ceste Brno: 22|04|15 | Milan Kramoliš | Jeden za všechny

Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15:12-13) Ježíšova oběť je...

Na Ceste Brno: 22|04|10 | Jan Panovský | Zvazuje víra?

Zavazuje nás naše víra k něčemu konkrétnímu? Jak o závazcích mluvil Ježíš a další? A jak se s nimi vyrovnáváme… více v Hansově kázání… Římanům 8:29-30 Neboť ty, které...

Na Ceste Brno: 22|03|24 | Pavel Popovič | Cesta za štěstím

Každý chceme mít štěstí – v češtině nerozlišujeme dva výrazy jako v angličtině – luck (náhoda) anebo happiness (dlouhodobé štěstí) – a tak se nám to může někdy poplést....

Na Ceste Brno: 22|03|20 | Bedřich Smola | Smysl života

Jaký má život člověka smysl? každý z nbás se ptá podobné otázky: Proč existuje člověk? Proč existuju já? Proč mi život nedává smysl? Odpovědi aspoň na některé můžeme najít...

Na Ceste Brno: 22|03|13 | Václav Kadlec | Moje ovce slyší můj hlas, já je znám

Ke skutečné změně našeho života potřebujeme víru a pokání. Bůh nás znás mnohem lépe, než se známe sami a nabízí nám změnu, když si přivlastníme zásluhy Ježíše Krista –...

Na Ceste Brno: 22|02|27 | František Brückner | Rút II

Druhá část z příběhu Rút se odehrává po jejím návratu s Noemi do Izraele. Přečtěte si druhou až čtvrtou kapitolu pro kontext. František se i v kontextu toho, co...

Na Ceste Brno: 22|02|27 | František Brückner | Rút II

Druhá část z příběhu Rút se odehrává po jejím návratu s Noemi do Izraele. Přečtěte si druhou až čtvrtou kapitolu pro kontext. František se i v kontextu toho, co...

Na Ceste Brno: 22|02|20 | Bedřich Smola | Vděčnost

Někdy nám chybí vděčnost, protože se díváme na svůj život a připadá nám, že Bůh nic nedělá, že se nic neděje. Pomůže nám, pokud se nebude dívat jen na...

Na Ceste Brno: 22|02|13 | Josef Horský | Ať vidím!

Lukáš 18:31-43 ‘Ježíš si vzal stranou svých dvanáct učedníků a řekl jim: „Jdeme teď do Jeruzaléma a tam se vyplní všechno, co napsali starodávní proroci o Synu člověka. Budu...

Na Ceste Brno: 22|02|06 | Milan Kramoliš | Držte se!

Mnohokrát druhým přejem, aby se “drželi” v náročnějších situacích, které prožívají. Čeho se ale máme držet? A jde to vydržet? Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli...

Na Ceste Brno: 22|01|30 | Bedřich Smola | Nabízíme, co nikdo nechce?

Ježíš nepřišel proto, aby nám dal chleba, ale aby chlebem byl. Po mnoha zázracích chtěli lidé další a další. Soustředili se jen na mně, ale Ježíš nám přišel nabídnout...

Na Ceste Brno: 22|01|23 | František Brückner | Rút I

František zahájil výkladovou “mini”sérii z knihy Rút. První kapitola před položila dvě otázky: Kde je můj Moáb? Co mne táhne pryč od Boha? Kde můžu udělat něco navíc, než...

Na Ceste Brno: 22|01|16 | Václav Kadlec | Vcházejte těsnou branou.

5.M 30:19 … Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ … Mat 7:13-14 13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána...

Na Ceste Brno: 22|01|09 | Bedřich Smola | Jak funguje vedení v církvi?

Skutky 20:28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. 1.Petrova 5:1 Starší mezi...

Na Ceste Brno: 21|12|19 | Milan Kramoliš | Vánoce Na Cestě

Bůh se před dvěma tisíci lety vlomil fyzicky do našeho světa v dítěti proto, aby náš svět změnil. To byly ty první Vánoce, které si připomínáme. Kristus zazářil v...

Na Ceste Brno: 21|12|12 | Bedřich Smola | Světlo ve tmě

Bůh přichází do světa ale aby jej skrze nás změnil, ne proto aby nás z něj vytáhl. Matouš 2:1-18 Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda....

Na Ceste Brno: 21|12|05 | David Vávra | Pojďte ke mně všichni

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout”. V církvi i mimo církev potkáváme spoustu unavených lidí. Jaký odpočinek...