Na Ceste Brno

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA. Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení, SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí, PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu, MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným, JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření, LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.

UvádíNa Cestě Brno

Všechny epizody

Na Ceste Brno: 21|04|04 | Vyměněné role | Zaostřeno na kříž | 04 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme...

Na Ceste Brno: 21|03|28 | Víra v časech konzumu | Zaostřeno na kříž | 03 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se...

Na Ceste Brno: 21|03|21 | Laťka příliš vysoko | Zaostřeno na kříž | 02 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Všichni chybujeme a...

Na Ceste Brno: 21|03|14 | Záchrana od nás samotných | Zaostřeno na kříž | 01 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Mnoho lidí se...

Na Ceste Brno: 21|03|07 | Nebe na zemi | Apokalypsa | 04 z 04

Křesťanské nebe někdy působí jako hodně nudné místo, takže jsme vlastně nakonec rádi, že jsme ještě neumřeli, protože se tam ani netěšíme. Pokud také věříme tomu, že to tady...

Na Ceste Brno: 21|02|28 | Boží soud | Apokalypsa | 03 z 04

V této sérii témat “Apokalypsa” probíráme žánr apokalyptické literatury a zejména knihu Zjevení. Jedním z motivů, kterému se v knize Zjevení nemůžeme vyhnout, je otázka Božího soudu. Co pro...

Na Ceste Brno: 21|02|21 | Jak žijeme | Apokalypsa | 02 z 04

V sérii Apokalypsa procházíme pro lidi někdy těžko uchopitelný žánr apokalyptické literatury zaznamenané v Bibli a především knihu Zjevení. Ježíš už na Zemi jednou byl, ale slíbil, že se...

Na Ceste Brno: 21|02|14 | Co nás čeká po smrti | Apokalypsa | 01 z 04

V této sérii témat “Apokalypsa” se podíváme na žánr apokalyptické literatury a zejména na knihu Zjevení. Slovo apokalypsa v nás vzbuzuje spíše negativní pocity spojené s koncem, zánikem, válkou....

Na Ceste Brno: 21|02|07 | Otázky a odpovědi | Ze života | 05 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” jsme se dívali na několik praktických oblastí z pohledu Bible. V posledním díle série jsme odpovídali na otázky, které jste nám během...

Na Ceste Brno: 21|01|31 | Práce šlechtí | Ze života | 04 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Předposlední díl se týká práce. V dnešní kultuře najdeme různé extrémy – od...

Na Ceste Brno: 21|01|24 | Práce šlechtí | Ze života | 03 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Třetí téma se bude týkat peněz – oblasti, která přichází na přetřes také...

Na Ceste Brno: 21|01|17 | Šťastně až do smrti | Ze života | 02 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Další z témat se bude týkat manželství. Ve společnosti jsou motivy pro vstup...

Na Ceste Brno: 21|01|10 | Já versus my | Ze života | 01 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se podíváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Jako první přichází na řadu vztahy a komunita. Je to oblast, kterou jsme...

Na Ceste Brno: 20|12|20 | Jiný než jsme čekali | Než přijde | 05 z 05

Poslední adventní neděli jsme si připravili speciální vysílání – kromě Bedřichova vánočního tématu ze série “Než přijde” si můžete poslechnout několik písní v podání Tomáše a Nely.

Na Ceste Brno: 20|12|13 | Nový začátek | Než přijde | 04 z 05

V sérii “Než přijde” během předvánočního času procházíme několik biblických úseků, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil Dan Hurta a společně se podíváme na úsek z knihy...

Na Ceste Brno: 20|12|06 | (Ne)dokonalý Král | Než přijde | 03 z 05

V sérii “Než přijde” během předvánočního času procházíme několik biblických proroctví, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil Tomáš Kadlec, bude mluvit o proslulém izraelském králi Davidovi.

Na Ceste Brno: 20|11|29 | Izraelský Masaryk | Než přijde | 02 z 05

Tato epizoda pokračuje v sérii témat “Než přijde”, ve které se díváme na několik biblických proroctví, která směřují k Ježíši. O Mojžíšovi z knihy Exodus tentokrát mluvil Petr Uhřík.

Na Ceste Brno: 20|11|22 | Vlastní pravidla | Než přijde | 01 z 05

V předvánoční sérii “Než přijde” se podíváme na několik biblických proroctví, která mluví o Ježíši. A vezmeme to pěkně od začátku, protože první téma vychází z textu prvních kapitol...

Na Ceste Brno: 20|11|15 | Danielův sen | Kdo tahá za nitky | 04 z 04

V posledním díle série “Kdo tahá za nitky” vycházející z biblické knihy proroka Daniela se Petr Uhřík zaměřil na jedno na první pohled docela komplikované proroctví v 7. kapitole...

Na Ceste Brno: 20|11|08 | Posunuté hodnoty | Kdo tahá za nitky | 03 z 04

Dalším dílem pokračuje série s názvem “Kdo tahá za nitky”, vycházející z příběhu biblického proroka Daniela. Křesťané často zmiňují slovo “svatý”, což v původním významu znamená “oddělený pro Boha”....

Na Ceste Brno: 20|10|25 | Co vlastně Bůh dělá? | Kdo tahá za nitky | 02 z 04

Pokračujeme v sérii s názvem “Kdo tahá za nitky”, vycházející z příběhu biblického proroka Daniela. Kdo má prsty v tom, co jsme dokázali? Jsme to my sami a naše...

Na Ceste Brno: 20|10|18 | Má Bůh věci pod kontrolou? | Kdo tahá za nitky | 01 z 04

Tohle je první záznam z online série “Kdo tahá za nitky” vycházející z biblické knihy Daniel. Jako křesťané často mluvíme o tom, že Bůh má věci pod kontrolou. Co...

Na Ceste Brno: 20|10|04 | Václav Kadlec | Ať jdou vepři k čertu!

Bůh nás v životě staví před mnoho voleb. Jednou z nich je, co v našem živtě převládne – naši “vepři” anebo lidé, kterým máme sloužit? Čtení: Marek 5:1-20 1...

Na Ceste Brno: 20|09|28 | Bedřich Smola | Má cenu žít duchovní život?

Čtení: Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby...

Na Ceste Brno: 20|09|20 | Milan Kramoliš | Naděje v chaosu

Čtení: Marek 4:35-41 Toho dne, když nastal večer, jim říká: “Přeplavme se na druhou stranu.” Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním...

Na Ceste Brno: 20|09|13 | František Brückner | Jak silná je naše víra?

Marek 2: 1-12 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A...

Na Ceste Brno: 20|08|09 | Tomáš Veselský |Na každém záleží!

Kdo je součástí těla Kristova? Proč jsme každý jiný? Jak budovat Kristovo tělo? 1. Korintským 12:4-31a Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale...

Na Ceste Brno: 20|07|12 | Michael Carlson | Proč Ježíš přijímá zlomené lidi?

Lukáš 15:1-7 1 Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. 2 Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3 Vyprávěl jim...

Na Ceste Brno: 20|06|28 | Bedřich Smola | Lístek do nebe?

Matouš 4:12-17 ‘Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se...

Na Ceste Brno: 20|06|21 | Václav Kadlec | Správná a špatná strana cesty

Lukáš 10:25-37 A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v...

Na Ceste Brno: 20|06|07 | Bedřich Smola | Co jsme se naučili

Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla...

Na Ceste Brno: 20|03|15 | Václav Kadlec | Dětství jako vrchol zralosti / dospělosti

Genezis 1:22 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Marek 10:13-16 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to...

Na Ceste Brno: 20|03|01 | Milan Kramoliš | Žít – to je pro mne Kristus

Filipským 1:20-26 Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už...

Na Ceste Brno: 20|02|23 | Josef Horský | Vedoucí církve

Potřebuje i církev své vedoucí? A jaké vlastnosti a dovednosti by měl vůbec mít člověk, který je ve vedení církve? Vedoucím církve by měl být člověk, který má proměněný...

Na Ceste Brno: 20|02|16 | Bedřich Smola | Modlitba – 06

“Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.” Bible Slova modlitby, kterou kdysi učil Ježíš své učedníky. Ale co my? Potřebujeme vůbec ještě dnes odpuštění? Ve světě,...

Na Ceste Brno: 20|02|09 | Bedřich Smola | Modlitba – 05

Mluví s námi Bůh? Pokud má být modlitba rozhovor a nejen náš monolog, jak vlastně odpovídá Bůh na naše modlitby? A dělá to vůbec? Správně budeme rozumět tomu, co...

Na Ceste Brno: 20|02|02 | František Brückner | Modlitba – 04

Žijeme s Bohem? A žijeme naši víru opravdově nebo svoji zbožnost dáváme druhým na odiv či ji naopak skrýváme podle toho, jak to situace zrovna vyžaduje a jak se...

Na Ceste Brno: 20|01|27 | Václav Kadlec | Modlitba – 03

Nehemjáš 1:1-11 Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal...

Na Ceste Brno: 20|01|19 | Milan Kramoliš | Modlitba – 02

Boha světíme tím, že k němu přicházíme s bázní, protože má moc a s radostí, protože nás zachránil. Matouš 6:5-13 ‘Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž...

Na Ceste Brno: 20|01|12 | Bedřich Smola | Modlitba – 01

Modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. Matouš 6:5-13 ‘Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby...

Na Ceste Brno: 20|01|05 | Bedřich Smola | Církev

Jaký význam má církev? A jakou roli v ní vlastně hrajeme jako jednotlivci? Záleží vůbec na tom, abychom jako křesťané byli její součástí? To jsou otázky, které jsme si...

Na Ceste Brno: 19|12|22 | Bedřich Smola | Proč musíme čekat?

Advent je obdobím čekání. Všichni víme, že advent po čtyřech týdnech čekání skončí a přijdou Vánoce. Jenže v našich životech často čekáme na věci bez záruky, že se jich...

Na Ceste Brno: 19|12|15 | Saša Flek | Na koho (ještě) čekáme?

Každý člověk má v sobě čekání. Každý touží po něčem víc, po lepším, smysluplnějším, krásnějším a sťastnějším životě. Často čekáme, kdy se věci změní — nebo kdo je změní...

Na Ceste Brno: 19|12|08 | Jan Dvořáček | Bůh spravedlivý / milující?

Je Bůh jen spravedlivý anebo milující a jak spolu souvisí příběh Adama a Evy a narození Krista? Více si poslechněte v kázání. Genesis 3:1-19 ‘Nejchytřejší ze všech polních zvířat,...

Na Ceste Brno: 19|12|01 | Pavel Popovič | Z vězení na svobodu

Rozhodnutím pro Krista se dostáváme na začátek cesty z vězení na svobodu. Věznit nás vlastně může úplně cokoliv. Svobodu nám dá ale jen Kristus. Čtení: Skutky 16:23-33 Když je...

Na Ceste Brno: 19|11|17 | Bedřich Smola | Základ Manželství 05 – muž a žena

Jako ženy a muži jsme různí. Jaké jsou ale naše role podle Bible? A jak můžeme vlastně žít a naplňovat své role uprostřed dnešního světa?

Na Ceste Brno: 19|11|10 | Václav Kadlec | Spoután hříchem

Hřích. Jako lidé se mu nemůžeme vyhnout. Každý den selháváme v našich myšlenkách, slovech i v jednání. Co se ale stane, když hřích zcela ovládne náš život? A je...

Na Ceste Brno: 19|11|03 | Bedřich Smola | Základ Manželství 04 – Jedno tělo.

Jaké bude naše manželství záleží především na nás. Jakou cestu si zvolíme? Budeme budovat vzájemné nepřátelství anebo se naopak spojenectví, které obstojí v tomto světě? A v čem je...

Na Ceste Brno: 19|10|27 | Bedřich Smola | Základ Manželství 03 – Better Together?

Pekli jste někdy dort? Každý se peče trochu jinak, ale vždy začnete tak, že vezmete určité suroviny a postupně je smícháte dohromady. Vajíčka, mouku, cukr, kakao… A když dort...

Na Ceste Brno: 19|10|20 | Josef Horský | Modlíte se?

Jako křesťané věříme, že Bůh, kterého uctíváme je živý a skutečný. A i když ho nevidíme, můžeme s Ním mluvit o všem, čím žijeme. Děláme to ale? Je modlitba...

Na Ceste Brno: 19|10|13 | Milan Kramoliš | Radost až za hrob?

Kdo nebo co je v životě naše největší radost? A máme ji ve svém životě vůbec nebo spíš prožíváme prchavé okamžiky štěstí, když se aspoň na chvíli roztrhnou bouřkové...

Na Ceste Brno: 19|10|06 | Bedřich Smola | Základ Manželství 02 – Jiná Láska

Příběh Romea a Julie je ideálem romantiky, kterou by asi všichni lidé chtěli zažít. Na druhou stranu všichni vědí, že toto období v životě nevydrží. Co je tedy ta...

Na Ceste Brno: 19|09|29 | František Brückner | Bůh, člověk, klima

“Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů”. – Bible Bůh stvořil Zemi se vším, co je na ní a člověku předal...

Na Ceste Brno: 19|09|22 | Václav Kadlec | Vždycky se radujte!

“Vždycky se radujte” Bible. Jak se ale radovat, když se nám život sesypal jako domeček z karet? Jak se radovat ve chvílích, kdy nás zradil někdo, komu jsme důvěřovali?...

Na Ceste Brno: 19|09|15 | Bedřich Smola | Základ manželství 01

Má ve 21. století manželství ještě nějaký smysl? Vážně potřebujeme papír ke stvrzení lásky, když polovina manželství stejně končí rozvodem? Má manželství vůbec nějaký zvláštní význam a přesah pro...

Na Ceste Brno: 19|09|08 | Milan Kramoliš | Ležíme si na srdci?

Kdo jsou pro nás lidé, které potkáváme každou neděli na bohoslužbě? Mají v našich životech své místo nebo jsou jen náhodnými spolusedícími? A záleží na tom vůbec? Na základě...

Na Ceste Brno: 19|08|18 | František Brückner | Pochybnosti

Co dělat, když přijdou pochybnosti? Má smysl se jimi zabývat? Jaké jsou vlastně příčiny pochybností, co s námi dělají a co si s nimi počít? Příčiny pochybností Srovnavání se...

Na Ceste Brno: 19|08|04 | Josef Horský | Ježíšovo pozvání

Ježíšovo pozvání tvořit network, který svět neviděl, neplatilo jen pro učedníky. Platí pro všechny křesťany na všech míst a v každém čase – i pro nás!

Na Ceste Brno: 19|07|21 | Václav Kadlec | Volba je na Tobě

Lehko se věří, když se daří. Když je ale život naprd, tak se věří mnohem hůř. Volba je ale na nás, nikdo jiný ji za nás neudělá. Chceme přes...

Na Ceste Brno: 19|06|23 | Pavel Popovič | Ježíš? A to je kdo?

Ježíš je ten, který nám může změnit život, jak bychom to sami třeba nikdy nechtěli! Ježíš zaplatil za naše hříchy a tak je náš dluh smazán.

Na Ceste Brno: 19|06|16 | Bedřich Smola | Má to vůbec cenu?

Má to vůbec cenu? Jsme vůbec ochotní žít pro Boha bez ohledu na výsledek? I když se snažíme a děláme vše dobře a ono se to nedaří?? Má to...

Na Ceste Brno: 19|06|09 | Josef Horský | Duch Svatý

Kdo vlastně je Duch Svatý. Co dělá a jak se projevuje v našich životech? Bez něj by naše víra nemohla existovat. O tom pojďme přemýšlet.

Na Ceste Brno: 19|06|02 | Milan Kramoliš | Život skrytý spolu s Kristem v Bohu

Náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. To je naše hlavní identita jako křesťanů na tomto světě a je to i motorem pro naše konání.

Na Ceste Brno: 19|05|26 | František Brückner | Naděje – kotva duše

Naděje je pro náš život víry stejně důležitá jako je kotva pro loď. Jak v bouřlivých, tak i klidných dobách nám poskytuje možnost ukotvit náš život tak, aby se...

Na Ceste Brno: 19|05|19 | Václav Kadlec | Skutečně Svobodní

Skutečná svoboda nepřichází sama. Následuje pravdu a náš život musí být zakotven v Kristu. Musíme zůstávat v jeho slovu a být jeho učedbníci. Jinak skutečbnou svobodu opravdu nenajdeme.

Na Ceste Brno: 19|05|12 | Bedřich Smola | Bůh je velký

Bůh je velký a tak nemusíme mít věci pod kontrolou, i když bychom tak rádi. Ale Bůh je velký a proto nikdy neztratí kontrolu a ví co dělá!

Na Ceste Brno: 19|05|05 | František Brückner | Co je ti do toho aneb intimita v církvi

Písmo nás vybízí k tomu, abychom si navzájem vyznávali naše selhání a naše hříchy. Děláme to? Máme k někomu tak velkou důvěru, abychom mu nabo jí řekli, co se...

Na Ceste Brno: 19|04|28 | Milan Kramoliš | Služba

Jako křesťané jsme povoláni sloužit. Co si ale máme pod tímhle pojmem vlastně představit? Co je ta “pravá” služba a jde to jednoznačně definovat?

Na Ceste Brno: 19|04|21 | Josef Horský | Velikonoční hoax

Na Velikonoce se staly tři důležité věci – Ježíš byl ukřižován, Ježíš zemřel a Ježíš vstal z mrtvých. Nicméně pro mnohé to byl vlastně jen hoax. Falešná zpráva. Pro...

Na Ceste Brno: 19|04|19 | Václav Kadlec | Ukřižování

Co Ježíš prožíval při ukřižování? Ježíš byl opuštěn – přáteli i Bohem, nesl hřích světa, to co je špatně v našich životech; sám se stal hříchem, zůstal úplně sám!...

Na Ceste Brno: 19|04|14 | Bedřich Smola | Bůh je dobrý

Bůh je dobrý a proto nemusíme hledat jinde! Naše potřeby se na tomto světě nikdy nepodaří dokonale naplnit. Člověk byl stvořen tak, aby byl závislý. Bůhse staral o Izraelce...

Na Ceste Brno: 19|03|31 | Václav Kadlec | Soudit či nesoudit

Soudit či nesoudit? Na tuto otázku jsme hledali dnes odpověď. Klíčem nám byl příběh Ježíše a cizoložnice. Jak s ní jednal a jak odvrátil její kamenování. I když vlastně...

Na Ceste Brno: 19|03|24 | Josef Horský | Proč vstupuji do církve

Proč vlastně vstupujeme do církve, jaké k tomu můžeme mít motivy a potřebujeme jako křesťané vůbec církev? Cílem není naše ego, ale služba.

Na Ceste Brno: 19|03|17 | Bedřich Smola | Bůh je milostivý

Bůh je milostivý a proto (si) nemusíme nic dokazovat. Dnešní kultura nás vede k tomu, že si vše musíme zasloužit, ale Bůh to vidí opravdu jinak. Beřich Pokračuje v...

Na Ceste Brno: 19|03|10 | František Brückner | Půst

Návodů na nejrůznější diety i detoxikaci organismu najdeme v dnešní době všude víc než dost. Půst ale není další cestou jak rychle shodit přebytečná kila. O čem ve skutečnosti...

Na Ceste Brno: 19|03|03 | Václav Kadlec | Noe – když víra zachraňuje

Noe. Postava ze Starého Zákona. V čem nás může jeho příběh a jeho přístup povzbudit a dát naději v zápasech, které vedem a které nás čekají.

Na Ceste Brno: 19|02|24 | Milan Kramoliš | Zakladatelé sborů

Být zakladatelé sborů znamená mít úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se dále reprodukovat.

Na Ceste Brno: 19|02|17 | Josef Horský | Věřit jako dítě, aneb prostá víra

Sola Fide – prostá víra stačí, aby byl člověk spasen – je jednou z halvní tezí Martina Luthera. Stačí u této prosté – dětské – víry zůstat?

Na Ceste Brno: 19|02|10 | Bedřich Smola | Bůh je slavný

Co to znamená, když se řekne, že Bůh je slavný? Jak se to projevuje v našem každodenním křesťanství a naší víře. Má to vůbec dopad?

Na Ceste Brno: 19|02|03 | František Brückner | Odpuštění

Svět se dělí na ty hříšníky, kteří si jsou vědomi svých chyb a hledají jejich odpuštění a těch, kteří si toho vědomi být nechtějí a tak nehledají.

Na Ceste Brno: 19|01|27 | Vašek Andrš | Modlitba za druhé je boj

Modlitba. Co pro nás znamená. Věříme, že nám pomůže se modlit? Jsme vytrvalí, nenecháme se odradit? Umíme se vůbec modlit anebo jen hrneme fráze nahoru?

Na Ceste Brno: 19|01|20 | Josef Horský | Boží záměr

Jaký má Bůh záměr s naším životem? Je možné vždy pochopit vše, co se s námi děje? Může Bůh použít i ty těžké a náročné věci?

Na Ceste Brno: 19|01|13 | Bedřich Smola | Ester II

V knize Ester není zmínka o Bohu. Přesto tam je – skrytě, podobně i v našich životech. Bůh pořád něco dělá a my jsme to většinou schopni vidět až...

Na Ceste Brno: 19|01|06 | František Brückner | Duchovní růst

Duchovni růst, který má náš život s Kriustem charakterizovat je postupný, musí být patrný, vychází zevnitř a směřuje ke Kristově plnosti.