Neurológia

Podcasty z rôznych oblastí neurológie Vám v pravidelných intervaloch budú prinášať užitočné a overené informácie, pripravené renomovanými odborníkmi.

UvádíPodcast Zdravie

Všechny epizody

Neurológia: Rady urológa pacientke so sclerosis multiplex pri prvej návšteve v jeho amulancii

Rozhovor s urológom MUDr. Romanom Tomaškinom, PhD. o prvej návšteve pacietky so sclerosis multiplex v urologickej ambulancii.

Kompletný prepis podcastu nájdete v tomto linku pod záložkou transkript podcastu:…

Neurológia: Princíp vakcín

Pandémia spôsobená koronavírusom nepríjemne ovplyvňuje naše životy už takmer dva roky. Výrazne sa dotýka aj pacientov s roztrúsenou sklerózou, ktorí sú zaťažení nielen samotným ochorením, ale aj liečbou, ktorá ovplyvňuje imunitný systém. Infekcia…

Neurológia: Mŕtvica prináša zmenu (život pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody)

Na Slovensku, podobne ako v iných vyspelých štátoch, predstavuje tretiu najčastejšiu príčinu úmrtnosti. Štatistiky uvádzajú, že porážka každých 5 minút niekomu zmení život. Aj keď sa mozgová mŕtvica najčastejšie vyskytuje vo vyššom veku, neobchádza…

Neurológia: Stala som sa mamou… a ako zvládnuť materstvo keď mám SM

Počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sklerózu multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „Stala som sa mamou… a ako zvládnuť materstvo keď mám SM”. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena…

Neurológia: V krajine bábätiek – Tehotenstvo žien s SM (sklerózou multiplex)

Dobrý deň, počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sklerózu multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „V krajine bábätiek – Tehotenstvo žien s SM “. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena…

Neurológia: Najčastejšie otázky pri tehotenstve a dojčení so sclerosis multiplex

Pri plánovaní tehotenstva u pacientov so SM je najčastejšou otázkou, či tehotenstvo neovplyvní priebeh ochorenia. V dnešnom podcaste nám preto pani MUDr. Viera Hančinová z Centra pre liečbu sclerosis multiplex Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov…

Neurológia: Manažment urologických príznakov sclerosis multiplex

V dnešnom podcaste sa rozprávame s MUDr. Romanom Tomaškinom, PhD., z urologickej kliniky, Jesseniovej lekárskej fakulty, Univerzitnej nemocnice v Martine na tému “Manažment urologických príznakov sclerosis multiplex”. Sclerosis multiplex (SM) je…

Neurológia: Nadužívanie liekov na bolesť pri migréne (4/4)

Lieky od bolesti sú jedni z najčastejšie predpísaných liekov v súčasnosti, množstvo týchto liekov je aj voľne predajné. Nadužívanie liekov od bolesti je v populácii relatívne časté a má významný dopad na zdravie jednotlivca, resp. komplikácie, ktoré…

Neurológia: Aká zmena životného štýlu je pri migréne potrebná? (3/4)

O tom, čo vlastne migrénu spôsobuje, aké sú faktory ktoré ovplyvňujú samotné ochorenie, či má význam sledovať počty a charakter jednotlivých záchvatov a ako je to s liečbou migrény sa dnes porozprávame s primárom Otom Petríkom z Galantskej…

Neurológia: Aký je dopad migrény na kvalitu života? (2/4)

Migréna je tretie najbežnejšie ochorenie na svete a je na poprednom mieste medzi neurologickými ochoreniami, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu života pacientov. Keďže ide predovšetkým o pacientov v produktívnom veku, má toto ochorenie dopad nielen na…

Neurológia: Nie každá bolesť hlavy je migréna (1/4)

Migréna je relatívne časté ochorenie, trpí ním približne 12% populácie. Avšak nie každá bolesť hlavy je automaticky migréna. V dnešnom podcaste si povieme, ako definujeme migrénu a ako ju odlíšime od iných bolestí hlavy. O tejto téme sa budeme…

Neurológia: Cievne mozgové príhody – rozhoduje čas!

Pri cievnej mozgovej príhode je rozhodujúcim faktorom čas! Preto je veľmi dôležité v predstihu rozpoznať jej varovné príznaky. Ako rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, aké typy cievnej mozgovej príhody poznáme, ako ju liečime a predchádzame jej?…

Neurológia: Závrat tak trocha inak – najčastejšie otázky pacientov trpiacich chronickým vertigom

Môžem mať závrat aj keď sa mi netočí svet? Môže závrat znamenať, že strácam pri chôdzi stabilitu? Môže sa mi po závrate zhoršiť zrak? Môže byť, že mám závrat pri nakupovaní v supermarketoch? Môže byť, že v dôsledku závratu trpím úzkosťou? Prečo sa…

Neurológia: Menierova choroba, BPPV a Vestibulárna neuronitída – najčastejšie príčiny vertiga (3. časť)

V predchádzajúcich dvoch podcastoch venovaných problematike vertiga sme si priblížili čo je to závrat, ako vzniká, kedy vyhľadať pomoc a v neposlednej rade to, čo robiť keď dostaneme tzv. akútne vertigo. Dnešný podcast je venovaný najčastejšie sa…

Neurológia: Akútny závrat – vertigo, jeho diagnostika a liečba (2. časť)

Aký je rozdiel medzi závratmi a vertigom? Existujú nejaké rizikové faktory, alebo riziková skupina ľudí? Môže byť vertigo príznakom život ohrozujúceho ochorenia? Dobrý deň, počúvate podcast Neurológia, ktorý je súčasťou podcastov Zdravie. Druhý zo…

Neurológia: Vertigo je len príznak a závraty vieme liečiť!

Poruchy rovnováhy, závraty a vertigo sú problémy, na ktoré sa ľudia vo vyššom veku často sťažujú. Viac sa o tejto dôležitej téme dozviete v dnešnom rozhovore s MUDr. Ivetou Csekesovou z Centra pre poruchy rovnováhy v Komárne, ktorá je súčasne…

Neurológia: Sclerosis multiplex: “Relaxačné techniky”

Dobrý deň, počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sclerosis multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „Relaxačné techniky“. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena Bednárová.

Dobrý deň,…

Neurológia: Sclerosis multiplex: “Úľava od stresu relaxácia a duševná pohoda”

Dobrý deň, počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sclerosis multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „Úľava od stresu, relaxácia a duševná pohoda“. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena…

Neurológia: Sclerosis multiplex: „Keď emócie útočia“

Dobrý deň, počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sclerosis multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „Keď emócie útočia. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena Bednárová.

Dobrý deň,…

Neurológia: Sclerosis multiplex: „Ako sa popasovať s nevítanou zmenou“

Dobrý deň, počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sclerosis multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „Ako sa popasovať s nevítanou zmenou “. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena…

Neurológia: Sclerosis multiplex: „Život po oznámení diagnózy“

Dobrý deň, počúvate podcast venovaný všetkým pacientom so sclerosis multiplex a ich rodinným príslušníkom. Dnešný diel podcastu je venovaný téme „Život po oznámení diagnózy“. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Alena Bednárová.

Dobrý…