Okolo češtiny

Rozhlasové fejetony o záludnostech, zajímavostech a netušených možnostech českého jazyka.

UvádíČeský rozhlas

Všechny epizody

Okolo češtiny: Nechybí (téměř) v žádné kuchyni. Jak se ale cibule objevila v českém jazyce?

Bez cibule si většina z nás nedokáže představit svá kulinářská kouzla. Je dobře dostupná po celý rok a je v ní spousta zdravých látek. Jak je to s ní z pohledu jazykového? Můžeme prozradit, že není slovenského původu. Více rozebere náš bohemista.

Okolo češtiny: Velká třesk. Odkud se vzalo toto slovní spojení?

Velký třesk je počátek našeho viditelného světa, moment, kdy nepředstavitelně malý, hustý a horký bod, ve kterém byla veškerá hmota vesmíru, explodoval a začal se rozpínat. Kde se ale vzalo ono slovní spojení velký třesk? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Proč se klepe na dřevo? Náš bohemista zná odpověď

Pokud se nám něco daří a nechceme to zakřiknout, obvykle to musíme zaklepat. Nejlépe na dřevo. Odkud se tento zvyk vzal? Tématu se věnoval náš bohemista, poslechněte si.

Okolo češtiny: Vykřičník a otazník vedle sebe. V jakém pořadí je psát? A kdy?

Stalo se vám někdy, že jste chtěli zdůraznit otázku, ale nebyli jste si jistí, jestli v psaném textu postavit otazník před vykřičník, nebo vykřičník před otazník? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Betlém. Víte, co znamená jeho doslovný překlad?

Betlém. Místo, kde se narodil Ježíš, a které v různých podobách ztvárněné vídáme rok co rok jako nedílnou součást Vánoc. Víte ale, co slovo Betlém znamená v překladu? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Advent a Lucie

Znáte adventní pranostiku, která říká: Jaké jsou od Lucie do Vánoc dni, takové budou i jednotlivé měsíce příštího roku? V dalším jazykovém okénku si náš bohemista posvítí na advent a kořen jména Lucie, který se pojí se světlem.

Okolo češtiny: Kdeže ty loňské sněhy jsou…

Rčením, které má na svědomí francouzský básník François Villon, není vždy myšlena pouze bílá pokrývka krajiny. Ve většině případů hovoří spíše o věcech hezkých a užitečných, které už pominuly. Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Krkavci se o svá mláďata starají pečlivě. Proč tedy pojem „krkavčí matka“?

Žena, která se chová ke svým vlastním dětem bezcitně, surově, zanedbává je, je označována jako krkavčí matka. Z hlediska krkavců je to ale vlastně trochu urážlivé spojení, protože v krkavčí rodině se o mláďata dost pečlivě a s patřičnou důstojností. Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Co to znamená, když je něco na „přetřes“?

Když něco přijde na přetřes, tak to znamená, že se o tom vede nějaká debata. Proto vás možná překvapí, že původ tohoto slova můžeme hledat v zemědělství. Více už Ondřej Bláha a jeho další jazykové okénko.

Okolo češtiny: Kolik Amerik je na Moravě a ve Slezsku?

Kdyby se někdo zeptal, kolik je na světě Amerik, tak bychom tu otázku považovali asi za triviální až hloupou. Když se ale rozhlédneme po světě mnohem bližším a vůbec nejbližším, zjistíme, že i u nás jsou Ameriky. Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Počet hlásek v češtině a dalších jazycích

Jazyk je něco jako veliká skládačka složená z vět, slov, jejich kořenů a přípon. Ale tou úplně nejmenší stavební jednotkou je hláska. Kolik jich máme u nás a kolik v jiných jazycích? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Plynové etymologie

Plyn. Slovo, které v posledních měsících slýcháme víc než dost. Jaká je jeho historie? Díky komu se dostalo do českého jazyka? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Tiramisu zná nejspíš každý. Věděli jste ale, že v překladu je to celá věta?

Je až neuvěřitelné, jak všeobecné oblibě se po světě těší italská kuchyně. Téma dalšího jazykového okénka se jí úzce dotýká. Náš bohemista bude probírat slovo tiramisu. Co to je, ví každý, ale věděli jste, co znamená v překladu?

Okolo češtiny: Stopy češtiny v legendách o svatém Václavu

Svatý Václav je v historii nás Čechů dost důležitá osoba. Naši předkové ho po staletí považovali za takového našeho nebeského přímluvce. Náš bohemista se tentokrát zmíní o tom, jaké stopy zanechala čeština v tom poměrně početném souboru středověkých legend, které byly o svatém Václavu napsány.

Okolo češtiny: Rámus a randál

Neladná směsice rozličných silných zvuků. Tak definuje „rámus“ Příruční slovník jazyka českého. Po stopách slova „rámus“ a významově stejného slova „randál“ se vydal náš bohemista.

Okolo češtiny: Tady mu pšenka nepokvete. Co jste o tomto frazeologismu možná nevěděli?

Dnes v zemědělství pracuje zhruba jedno procento lidí v České republice. Dříve tomu ale bylo jinak a možná i díky tomu máme v našem jazyce frazeologismy jako „tady mu pšenka nepokvete“, ve smyslu „nebude se mu dařit“, „nebude úspěšný“. Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Prsty a ruce jako častý prvek v mnoha rčeních. Nejen v češtině

V češtině, ale i napříč dalšími evropskými jazyky, se v mnoha rčeních vykytuje zmínka o rukou nebo prstech – omotat si někoho kolem prstu, nehnout pro někoho ani prstem, dívat se na někoho skrz prsty.

Okolo češtiny: Pojem „freelancer“ se užívá čím dál častěji. Vznikl už ale před více než 200 lety

Je dnes docela běžný jev – zvláště u mladých lidí – že se v mluvě nahrazují jindy běžně užívaná česká slovíčka anglickými výrazy stejného významu. Freelancer, v předkladu člověk, co dělá tzv. na volné noze, do toho zapadá také. Ale víte, že tento pojem vznikl už před více než 200 lety?

Okolo češtiny: Kdo rozumí slangu, rozumí danému oboru. Čím je specifická horolezecká mluva?

Každý používáme nějaký slang. Nejčastěji v práci, vyznačuje se to úsporností ve výrazu. Mají jej třeba také horolezci, kteří jsou teď v létě zvlášť aktivní. Protože je například obtížnost různých cest, po kterých se leze, očíslovaná, používají horolezci místo otázky Jak lezeš? otázku Kolik lezeš?, která pro nezasvěcence zní dost nesrozumitelně. Více o tématu zjišťoval náš bohemista.

Okolo češtiny: Sloveso „vnímat“ nám pomáhá vyhnout se slovesům s konkrétnějším významem

Sloveso vnímat je v češtině v posledních letech hodně používané. Někdy i proto, že nám pomáhá v některých kontextech vyhnout se slovesům s poněkud konkrétnějším významem. Například myslet si, soudit, interpretovat. Více zjišťoval náš bohemista.

Okolo češtiny: Senzační, senzace, senza. Odkud se k nám tato slova dostala?

Senzace! Když je člověk tzv. paf, dere se mu na jazyk i tohle slovo. Dostalo se k nám přes němčinu a francouzštinu z latiny. Ve středověké latině bylo slovo sensatio, které mělo význam „smyslovost, silné citové vnímání“. Po detailech pátral náš bohemista. Připravuje Ondřej Bláha.

Okolo češtiny: Cifra a šifra

Cifra a šifra. Slova, která podobně znějí, spolu mají i souvislost, na kterou se blíže podíval náš bohemista.

Okolo češtiny: Frekvence slova „narativ“ nápadně roste. Ukázat můžeme na dva důvody

Narativ. Taky máte pocit, že na vás to slovo létá ze všech možných stran? A víc než kdy dřív? Jeho užívání v současné češtině přibližně od roku 2013 rapidně roste. Proč tomu tak je a co vlastně narativ znamená, je téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Hroch. Divoké zvíře, ale taky vlastní jméno nebo figurka v šachu

Hroch. Snad každý si pod tímto slovem představí velkého afrického vodního savce, který patří mezi nejnebezpečnější divoká zvířata na světe. Ale napadlo by vás, že jde taky o vlastní jméno a kdysi se tak označovala jedna z figurek v šachu?

Okolo češtiny: Cookies. Sušenky, ale taky nedílná součást internetové doby

Cookies. V pravém významu označují v angličtině sušenky nebo koláčky. Mnozí z nás se ale s tímto označením setkáváme ve světě internetu. Dnešní dobu bychom jistě mohli opisně nazývat například dobou informovaných souhlasů. A cookies patří mezi ně. Jak ale k tomuto označení došlo? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Korejci a čeština. Co je pro ně v našem jazyce „brnkačka“?

Zájem o studium češtiny je i mezi cizinci. Před několika lety to byl jev ojedinělý, ne už tak v dnešní době. V bohemistiku například poměrně velká skupina Číňanů a velmi běžně potkávám třeba i Korejce. Co je pro ně na našem jazyce těžké a co tzv. brnkačka? Téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu.

Okolo češtiny: Morava a Slezsko jako studnice starých a rozmanitých nářečí. Užívají se ještě?

Historické země Morava a Slezsko jsou sice svou plošnou výměrou i počtem obyvatel o něco menší než Čechy, ale pokud jde o jazyk, o tradiční nářečí, můžeme říct, že na Moravě a ve Slezsku se toho starého a rozmanitého zachovalo mnohem víc než v Čechách.

Okolo češtiny: Vzít roha. Slovní spojení, které má zřejmě původ v maďarštině

Tentokrát budeme v jazykovém okénku brát roha. Samozřejmě ne doslova, ale bohemista Ondřej Bláha pátral po vzniku tohoto slovního spojení.

Okolo češtiny: Baletka ano, baleťák ne. Proč se tomuto označení muži věnující se baletu brání?

Slovo baleťák, na rozdíl od slova baletka, zní nějak špatně. Potíž bude v příponě „-ák“, která je v češtině expresivní, tedy není neutrální, vnáší do toho celku nějaký nežádoucí významový odstín. Proto také ti muži, kteří se profesionálně věnují baletu, termín baleťák prostě nepřijímají a přejí si, jak jsem si ověřil, aby se jim říkalo prostě tanečníci.

Okolo češtiny: Kam na nová slova?

Čeština je jazyk živý. A taky vitální, který není ničím ohrožen, což potvrzuje internetová databáze Ethnologue. To je dobrá zpráva. Ta vitálnost češtiny se projevuje i v tom, že se v našem jazyce, určitě každý den, objeví nějaká nová slova. A kam právě za těmito novými slovy? Téma pro našeho bohemistu.

Okolo češtiny: Jak se zajíc velikonočním symbolem stal

Proč je zrovna zajíc symbolem Velikonoc? Nebude to jistě tím, že by se na Velikonoce nějak typicky a vzácně objevoval – zajíce měli lidé kolem sebe celoročně a ve velkém množství. Motivem tu bude zřejmě pověra.

Okolo češtiny: Pašije. Víte, co se za tímto termínem vlastně skrývá?

S Velikonocemi se pojí i řada všelijakých specifických slov a slovních spojení. Například celému tomu velikonočnímu týdnu, který právě teď prožíváme, se říkalo a někdy pořád říká Pašijový týden. Důvodem pro to je latinský termín označující utrpení, míní se tím samozřejmě utrpení Ježíšovo.

Okolo češtiny: Ljubav za ljubav

Kdo to v Olomouci zná, ten ví, že Ljubav za ljubav není žádná záhada. Je to nápis na stavební dominantě, na Jugoslávském mauzoleu, kde je hrob asi dvanácti set zejména chorvatských a slovinských vojáků, kteří v Olomouci i jinde v českých zemích zemřeli za první světové války.

Okolo češtiny: Macek, micka… Zvířata často nazýváme podle toho, jaký vydávají zvuk. A co mican?

Když malé děti poznávají svět, tak se přirozeně snaží všechno, co kolem sebe vidí, také pojmenovat. U zvířat často podle toho, jaký vydávají zvuk. Zvukomalebný základ pro ně mají kupodivu i taková slova jako micka nebo macek. Obě tata slova nám tak nějak asociují kočičí říši. Zatímco slovo mican hlavně na Moravě asociuje úplně jiné zvíře.

Okolo češtiny: Troska aneb Když dojde ke konfrontaci slovanských jazyků

Zatímco v češtině znamená slovo troska asi totéž co ruina, něco, co je silně poškozené, co je v dezolátním stavu. Při konfrontaci s dalšími slovanskými jazyky zjistíme, že může představovat taky úplně něco jiného. Co třeba v Polštině? Téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu.

Okolo češtiny: Slovník nářečí českého jazyka

Dialektologické oddělení sídlí v Brně, ale Slovník nářečí českého jazyka je dostupný odkudkoli na světě, protože je online.

Okolo češtiny: Masopust, ostatky, popelec

Všecko spěje k jaru. A k věcem, které spějí k jaru a předznamenávají něco jarního, můžeme řadit i masopust. Pojďme se podívat na to, jaká je historie tohoto slova, stejně tak jako slov ostatky a popelec.

Okolo češtiny: Zpackat a zkonit

Když někdo něco pokazí, nebo se něco nepovede, často to pojmenováváme velmi rozmanitě. Ať už peprně, nebo citlivě. Vždy s ohledem na situaci. Jednou z možností, jak to vyjádřit, jsou slova zpackat a zkonit. 

Okolo češtiny: Necky jako slovo s nejasným původem

Kdo by si pomyslel, že ani etymologové, fundovaní lingvisté na slovo vzatí, nevědí s jistotou, jak slovo necky vzniklo a jak se vyvíjelo. Po stopách původu tohoto slova jsme se vydali v našem jazykovědném okénku.

Okolo češtiny: Home office aneb práce z domova. Jak tento pojem chápou Angličané?

Angličtina se v českých zemích zabydlela tak, jako žádný cizí jazyk předtím. Tentokrát se podíváme na slovní spojení, které v posledních necelých dvou letech zaznamenalo raketový vzestup. Je to původně anglické slovní spojení home office. Věděli jste ale, že Angličané nebo Američané jej vnímají úplně jinak?

Okolo češtiny: Slunovrat jako neznámá pro starou češtinu

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 

Okolo češtiny: Slunovrat jako neznámá pro starou češtinu

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 

Okolo češtiny: Advent, příštie, příští

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 

Okolo češtiny: Svatý Václav a jeho jméno

Jméno, které člověk po celý život nosí, si většinou nemohl vybrat sám – týká se to jistě i svatého Václava, jehož svátek si připomínáme. Náš národní světec a patron si snad ani nemohl přát lepší jméno. U svatého Václava totiž opravdu platí ona stará latinská průpovídka: nomen omen, tedy doslova jméno a znamení. Tím se myslí, že jméno člověka už samo o sobě něco charakteristického říká o svém nositeli. 

Okolo češtiny: Ševče, drž se svého kopyta

Co má společného švec, kopyto a malíř ze starého Řecka? Po stopách známého rčení se vydal bohemista Ondřej Bláha. A co vypátral, to se teď dozvíte v pravidelném jazykovém okénku. 

Okolo češtiny: Otazník a vykřičník

Jak otazník, tak vykřičník fungují v evropském písemnictví skoro od nepaměti. O původu a vývoji pojmenování těchto znamének je další jazykové okénko. 

Okolo češtiny: Jan Hus lingvista

Jan Hus patří k nejvýznamnějším osobnostem naší historie. Většinou se ve spojitosti s ním bavíme o církvi a její reformě. Výraznou stopu ale zanechal i v našem jazyce. Tentokrát jsme se vydali po stopách Jana Husa coby lingvisty.

Okolo češtiny: Pták a puťka. Běžná slova s prastarým původem

O nás Češích je známo, že jsme ptákům věnovali vždycky velkou pozornost. Svědčí o tom ostatně i vysoká frekvence různých ptačích příjmení – spousta Čechů se jmenuje Holub, Vrána, Stehlík nebo Drozd. Jak se ale do češtiny slovo “pták” vůbec dostalo a co s ním má společného slovo puťka?

Okolo češtiny: Kde se vzalo šumafuk

Slovo šumafuk je samozřejmě slovem nespisovným, ale zároveň je i celkem frekventované. V Českém národním korpusu, tedy v elektronické databázi českých textů, se vyskytuje více než tisíckrát. Kde se slovo vzalo a jak dlouho už ho v češtině používáme?

Okolo češtiny: Španělská vesnice versus böhmisches Dorf

Rčení, že je to či ono pro mě španělská vesnice jste určitě už někdy slyšeli či použili. Kde se v češtině vzalo a proč zrovna španělská vesnice? 

Okolo češtiny: Suši, saké a tajfun

Japonská kultura byla v Evropě několikrát vyloženě módní a přišlo odtud i mnoho desítek slov. Tato slova, tedy japanismy, běžně užíváme i v dnešní češtině.

Okolo češtiny: Pivečko, meníčko, stovečka. Zdrobněliny pomáhají modelovat i vztahy

Jazyk nejméně z poloviny slouží k vytváření a modelování našich mezilidských vztahů. Bez jazyka, bez povídání, bez komunikace bychom byli lidmi jenom napůl. Podívejme se na to, jaký význam mají při modelování aktuálních vztahů mezi lidmi zdrobněliny. 

Okolo češtiny: O pojmenování Fidlova Kopce a hory Jedová

Pátrání po možných variantách motivace pojmenování dvou kopců, které jsou nadohled z Olomouce, konkrétně Jedová a Fidlův kopec

Okolo češtiny: Čeština volyňských Čechů

V minulosti se Češi stěhovali za hranice, někdy i do dalekých krajin, celkem často. Druhá výprava za volyňskými Čechy, tedy na Čechy z Ukrajiny, a za jejich češtinou.

Okolo češtiny: Čeština na Volyni

Volyňští Češi jsou etničtí Češi či jejich potomci usazení od druhé poloviny 19. století ve Volyni na pomezí dnešní Ukrajiny a Polska. Bohemista Ondřej Bláha zjišťoval, jak se jim daří uchovávat čeština.

Okolo češtiny: Koprnět a kopr

Oddělíme-li od slovesa zkoprnět předponu, zůstane nám základ koprnět, jehož význam lze opsat jako trnout, tuhnout úžasem nebo dřevěnět. České sloveso koprnět a slovinské koprnéti má s velkou pravděpodobností nějakou vazbu se slovem kopr.

Okolo češtiny: Štrycla

Mezi slovy, kterých si na Moravě často všímají lidé odjinud, rozumějme tedy hlavně z Čech, najdeme i pěkně znějící slovo štrycla. Nebo taky štrycle, pokud by ta moravská koncovka moc vadila. Štrycla je nejčastěji bochník chleba, přičemž, aby to byla opravdu štrycla, měl by ten bochník mít spíš podlouhlý tvar.

Okolo češtiny: Ve spoustě případech

Čeština se v posledních dekádách mění rychleji, než jsme byli zvyklý předtím. A některá slovní spojení, které by si naši předci nedovedli ani představit, jsou dnes běžně použivaná. V našem jazykovém okénku se zaměříme na jeden z důvodů, proč tomu tak je.

Okolo češtiny: Jak moc nešťastný může být šafářův dvoreček

Šafář je termín německého původu a je odvozený od slovesa schaffe, jehož význam je činit se, nařizovat, poroučet. Šafář byl vlastně takový dozorce na velkostatku, zastupoval majitele, tedy vrchnost, a jeho úkolem bylo kontrolovat a popohánět zaměstnance velkostatku, aby byly výnosy co největší. Dá rozum, že šafář dbal také na to, aby zároveň i náklady na provoz velkostatku byly co nejnižší. Co znamená český frazeologismus smutný nebo nešťastný jak šafářův dvoreček?

Okolo češtiny: Sytý a saturovat

Je dobrým znakem naší doby, že člověk musí myslet spíš na to, aby netloustl, než na to, aby měl co jíst. Zvlášť to platí pro svátky, jak běžně říkáme Vánocům a navazujícím slavnostem, totiž Silvestru a Novému roku. Po tyto dny se cítíme sytí, nasyceni. V dalším jazykovém okénku se budeme zabývat slovy sytý a saturovat.

Okolo češtiny: Souvisí spolu slova světlo a svět?

Slova svět a světlo spolu úzce souvisí. Naši předkové pojmenovali ten obrovský prostor, který nazýváme světem, právě podle toho, že je na něm světlo. Že všechno, co na tomto světě je, je osvětleno, vidíme to a můžeme to poznat. Protějškem tohoto světa jako světlého místa bylo pak podle našich předků podsvětí, jehož hlavním znakem byla tma.

Okolo češtiny: Nadílka

Slovo nadílka samozřejmě souvisí s takovými slovy, jako je díl nebo dělit. Jsou to výrazy slovanského původu a je pozoruhodné, že německé slovo Teil, které je ekvivalentem našeho díl, je s velkou pravděpodobností přejímkou ze slovanských jazyků do germánských, nikoli naopak.

Okolo češtiny: Vypálit někomu rybník

Čeština je jazyk velmi bohatý. Nejen v tom smyslu jako ostatní jazyky světa, tedy že dovede vyjádřit skoro všechno, co si člověk zamane, ale i v tom smyslu, že svým uživatelům nabízí roztodivné způsoby, jak něco říct nepřímo. Probereme český frazeologismus jako vypálit někomu rybník. Ještě mi znějí v uších slova jedné naší německé studentky, která tento český frazeologismus uvedla jako příklad naprosté nelogičnosti češtiny.

Okolo češtiny: Paparazzi

Slovo paparazzi zní jako italské a skutečně z italštiny pochází. Ne každý ale ví, že paparazzi je původně příjmení jedné z postav, které vystupují ve známém filmu režiséra Federica Felliniho Sladký život.

Okolo češtiny: Není kaštan jako kaštan

V uplynulých týdnech jste i vy mohli potkávat v parcích i jinde děti shazující kaštany ze stromů. Ale není kaštan jako kaštan.

Okolo češtiny: Chiméra

Do dlouhé řady slov, která jsme zdědili z dob antiky, hlavně tedy ze starověkého Řecka, patří také slovo chiméra. To slovo se běžně používá ve významu „vidina“ nebo „přelud“, anebo také „nereálná představa.“

Okolo češtiny: Koh-i-noor

Nápis Koh-i-noor, který vídáme na kancelářských potřebách, pastelkách, či jiných školních potřebách, je známý také trochu jinak.

Okolo češtiny: Chaos

Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos. Ten bonmot není jenom ironie, ale má v sobě i cosi hlubšího, možná filozofického. Jde tady o to, co vlastně znamená slovo chaos.

Okolo češtiny: Pentilka

Se školou se pojí i mnohá školní slova, například pentilka nebo pentelka, což je, obchodně a technicky vzato, mikrotužka. Tedy tužka s mechanicky vysunovatelnou a nahraditelnou tuhou o zvlášť malém průměru, asi tak půl milimetru.

Okolo češtiny: Rozjívený

Dnešní mladí Češi mají někdy potíže bez přípravy definovat význam některých českých slov. Např. slova rozjívený.

Okolo češtiny: Tramtárie

Blíží se léto, tedy čas, který se obvykle spojuje s cestováním na dovolené, se všelijakým ježděním, létáním, plutím, poznáváním, ochutnáváním a podobně. Je jasné, že letos to s tím cestováním nebude tak slavné – a tak se alespoň symbolicky zastavme u jednoho slova, které asociuje a jaksi shrnuje všechny ty dálky, kam se člověk může dostat. To slovo zní: tramtárie.

Okolo češtiny: Latinské označení křečka je nejspíš českého původu

Mohlo by se zdát, že naše česká a moravská příroda, jistě pěkná, rozmanitá a k člověku celkem vlídná, nenabízí žádné zvláštní překvapení. Jako např. že na vás zpoza keře nebo drnu vyběhne nějaké divoké zvíře a vypadá docela vztekle, útočně.

Okolo češtiny: Jan Sarkander

Na letošní březen, zrovna na dobu, kdy začínala ta koronavirová kalamita, připadlo jedno významné výročí – konkrétně 17. března tohoto roku uplynulo rovných čtyři sta let ode dne, kdy v Olomouci zemřel svatý Jan Sarkander.

Okolo češtiny: Fanoušci, fandové a fandění

Není to samozřejmě jen sport, co má fanoušky nebo fandy – má je celá řada oborů a aktivit. Říkáme třeba on je velký fanda do vláčků nebo fanoušci Rolling Stones si přišli na své.

Okolo češtiny: Fér

Velkou snahou, typickou pro dnešní dobu, je to, aby všechno bylo fér. Tedy aby byla alespoň relativní rovnost mezi lidmi v tom, jaká mají práva a povinnosti, jak je postaráno o jejich zdraví, jakého se jim může dostat vzdělání a podobně. Z toho všeho taky plyne, že když ta rovnost není, říkáme: to není fér. Zjistíme, okud se tento výraz vzal.

Okolo češtiny: Květná neděle

Velikonoční týden předevčírem začal Květnou nedělí, tedy tou šestou nedělí takzvaného postního období. Z jazykovědného hlediska je velmi zajímavé, že latinským a vůbec mezinárodním protějškem našeho pojmenování Květná neděle je pojmenování Dominica in palmis, tedy doslova Palmová neděle.

Okolo češtiny: Slot

 Asi nejvýznamnějším důvodem, proč v češtině každoročně přibývá přinejmenším několik stovek nových slov, je technologický pokrok. A mezi taková nová, ale už dost zaužívaná slova patří v češtině slovo slot.

Okolo češtiny: Solidarita

Vždycky když v minulosti na lidi padla nějaká pohroma, ukázalo se, kde jsou slabiny společnosti. Ale také, a to je potřeba zdůraznit: stejně tak se ukázalo, kde jsou silné, pozitivní stránky lidí. Co lidé dovedou dobrého udělat, když se v nebezpečí semknou. A právě v koronavirové kalamitě, která sužuje svět, se takové krizové chování lidí, v dobrém i ve zlém smyslu, také projevuje. 

Okolo češtiny: O slově nevycválaný

Je opravdu neuvěřitelné, kolik skrytých odkazů k minulosti, ke způsobu života našich předků, obsahují některá docela obyčejná česká slova. Jazyk je skutečně něčím jako zásobárnou historické zkušenosti. A ty zásoby nejsou vidět na první pohled ? chce to podívat se trošku pod povrch. Podívali jsme se na slovo nevycválaný.

Okolo češtiny: Chia semínka

Historické a jazykové souvislosti chia semínek jsou poměrně zajímavé. Chia semínka pocházejí z rostliny šalvěje hispánské, která roste ve střední Americe a je to něco jako naše hluchavka. Jméno těchto semínek má dokonce ve svém názvu jeden ze států, které dohromady tvoří Mexiko? Je to mexický stát Chiapas.

Okolo češtiny: Proč je pátá nemoc pátou nemocí

Víte co obnáší takzvaná pátá nemoc? Kdybych byl citlivější člověk, tak bych se možná bál, co se tou pátou nemocí myslí ? Proč není označena přímo? Proč se jí říká takto opisně? Není to náhodou nějaké tabu. Tabu to samozřejmě není ? 

Okolo češtiny: Navštěvujete úřady v úředních hodinách nebo v úřední hodiny? Jak je to správně?

Rozebrali jsme v čem se liší spojení typu dostavte se v úředních hodinách a spojení typu dostavte se v úřední hodiny, která jsou z hlediska spisovnosti rovnocenná.

Okolo češtiny: Mléko a strdí

Jedním z takových méně významných, ale hezkých a zajímavých mýtů, které se tradují a pořád opakují mezi námi Čechy, je, že náš praotec, tedy praotec Čech, sliboval našim předkům, že je přivede do země, která oplývá mlékem a strdím. Mléko zná každý, ale strdí už ne, proto jsme mu věnovali další díl našeho jazykového okénka.

Okolo češtiny: Humbuk

Silvestr a jeho průběh se dá popsat mnoha ne moc hezkými slovy. A jedno z těch jemnějších, snadno vysílatelných slov je humbuk.

Okolo češtiny: Lidé dobré vůle

České překlady bible měly tradičně velmi vysokou literární a stylistickou úroveň. Ale dokud se překládalo z latiny, tedy ne z originálního jazyka evangelií, byly to vlastně překlady překladu. Z toho plyne, že ve starších českých biblích byly některé nepřesnosti, které vznikly už třeba kdysi dávno při prvotním překládání z řečtiny do latiny. A to je i případ slovního spojení: …a na zemi pokoj lidem dobré vůle, které je doslovným překladem latinského znění této pasáže. 

Okolo češtiny: Kvapem, za okamžik

Málokdy pociťuje člověk tak intenzivně plynutí času, jako v období před Vánoci. To plynutí času, ten úprk, kterým dny a měsíce mizí v nenávratnu, má svůj odraz přirozeně i v jazyce. Dá se např. říct, že Vánoce se kvapem blíží, že tu budou co nevidět, co by dup, doslova za chvilku nebo za okamžik.

Okolo češtiny: Krokodýlí slzy

Jak je staré a odkud se vzalo známé slovní spojení krokodýlí slzy. Podíváme se i na kontext, ve kterém se toto spojení typicky vyskytuje.

Okolo češtiny: Ošemetný

Existují slova, která jsou prostě půvabná. Jako velmi hezké, legrační a zároveň zvlášť výstižné slovo považujeme přívlastek ošemetný. V životě se toto slovo může hodit každou chvíli, protože význam tohoto slova je něco, co se může snadno stát nepříjemným, nebezpečným.

Okolo češtiny: Sametová revoluce

Termín sametová revoluce, který je podle pravidel českého pravopisu třeba psát s malým s, je vlastně takový poetický výraz, je to metafora. Slovní spojení sametová revoluce má i svého konkrétního autora.

Okolo češtiny: Samohlásky

Mnozí Slované českou délku samohlásek ani neslyší, stejně jako my třeba neslyšíme různé významotvorné tóny v asijských jazycích. Základem všeho je cvičit a cvičit a také memorovat a memorovat.

Okolo češtiny: Psací písmo

Je tu září a s ním začátek školy. Asi nic se mi nespojuje s prožitkem prvních školních dní víc než vůně nových učebnic, obalů a také inkoustu. To, že se dnes čím dál míň píše rukou a jak se čím dál víc klove a ťupá na všelijakých elektronických zařízeních, se možná v budoucnu, po pár generacích, projeví i v možných změnách v motorických schopnostech lidské ruky. 

Okolo češtiny: Významové posuny u cizích slov bombastický a iniciály

Slovo bombastický definuje reprezentativní Příruční slovník jazyka českého ve svazku z 30. let 20. století jako „nabubřelý, mnohomluvný“. 

Okolo češtiny: Bílá paní a její strašidelné jméno

Když se někdo jmenuje Perchta, tak už tento fakt sám o sobě stačí k tomu, aby dotyčná osoba po smrti někde strašila. Je to totiž jméno strašidelné a zvláštní.

Okolo češtiny: Mák

Tento rok jsem už poněkolikáté slyšel od zahraničních studentů takovou poťouchlou poznámku, že tolik výrobků z máku, totiž z máku setého, tolik dobrot s mákem, všelijakých makových buchet, závinů zvaných makovec, nudlí s mákem, mákem sypaných rohlíků a tak dále, neviděli pohromadě nikde jinde na světě.

Okolo češtiny: Svíčková

Znám například několik Čechů, kteří by dovedli pořádat přednášky a workshopy o guláši anebo třeba o svíčkové. Právě slovo svíčková je tématem tohoto jazykového okénka.

Okolo češtiny: Svíčková

Znám například několik Čechů, kteří by dovedli pořádat přednášky a workshopy o guláši anebo třeba o svíčkové. Právě slovo svíčková je tématem tohoto jazykového okénka.

Okolo češtiny: Nech si dařit

Proč se vlastně říká nech si dařit? První lingvistická odpověď by mohla opatrná: jazyk se prostě mění, lidé mají rádi nové věci, rádi si hrají s jazykem.

Okolo češtiny: Nech si dařit

Proč se vlastně říká nech si dařit? První lingvistická odpověď by mohla opatrná: jazyk se prostě mění, lidé mají rádi nové věci, rádi si hrají s jazykem.

Okolo češtiny: Je pravdou

Existují různé způsoby, jak okrášlit svůj projev – jak docílit toho, že jazyková forma dodá určitého lesku tomu, co sdělujeme. Myslím, že dobrým příkladem na takovou vznešenou jazykovou formu může být slovní spojení je pravdou.