Pluska

Pluska je mladé křesťanské společenství, které chce praktický rozměr víry vnášet do současné společnosti. Věříme, že duchovní rozměr je důležitou součástí lidské existence a blízký vztah s Bohem dává životu hluboký smysl. Poslechněte si záznamy nedělních setkání z Prahy a Brna.

UvádíPluska

Všechny epizody

Pluska: Proč se nevyhýbat slabostem?

Bůh je mocný a silný. Dává lidem milost a touží, abychom nespoléhali na své vlastní schopnosti a sílu. Jak můžeme zakoušet více jeho moci a milosti? Ing. Radek Budoš...

Pluska: Kolosální zpráva

Jaké je poselství dopisu, který napsal apoštol Pavel do Kolos? Jaký příběh stojí na pozadí vzniku tohoto listu? Ing. Radek Budoš záznam nedělního setkání 24. 9. 2023, Pluska Brno...

Pluska: Když vládne hněv

Jak se vypořádat s naším vnitřním hněvem?  Jak hněv souvisí se strachem? A jak Boží moc láme zažité vnitřní mechanismy hněvu?   Mgr. Zdeněk Blažek záznam nedělního setkání 5. 3. 2023,...

Pluska: Lev a beránek

Skutečný Ježíš, jehož narození si připomínáme o Vánocích, je mocný a nezkrotný lev a současně bezbranný a odevzdaný beránek. Jak může být oboje současně a co to pro nás...

Pluska: Pokora a já

Ježíš a pokora, dalo by se říci, že jsou to synonyma. A co já a pokora? Co nám brání následovat Ježíše v postoji pokory a jak můžeme naopak růst...

Pluska: Lepší než očekávám

Naše identita je ovlivněna vždy do značné míry tím, kdo měl na náš život vliv. Bůh říká, že jsme Jeho děti. Co to znamená? Jaký význam v našich životech...

Pluska: Bůh je věrný, i když my nejsme

V jedné z nejtěžších chvílí Ježíšova života, vidíme Jeho dobrotu. A v té je bez ustání věrný. Ale co také vidíme, je Jeho úžasná milost, ve které zůstává věrný,...

Pluska: Úžasný

Co se děje s našimi životy, když žasneme nad Božím majestátem a nádherou, jeho charakterem a bázeň vzbuzujícím jednáním? Ing. Martin Kantor záznam nedělního setkání 13. 8. 2023, Pluska...

Pluska: Člověk vlečený versus člověk vedený

Jak vypadá vlečený člověk? A jaký dopad má vlečenost na něj a jeho okolí? Jak naopak vypadá člověk vedený Bohem a jak se takovým člověkem stát? Mgr. Jan Tolar...

Pluska: Absolutní spravedlnost a nekončící milost

Druhá adventní neděle se zamyšlení na téma Boží spravedlnosti a milosti. Ing. Radek Budoš záznam nedělního setkání 4. 12. 2022, Pluska Brno www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Pluska: Odpočinek

Dovolená, prodloužený víkend, prázdniny – dny odpočinku. Jedni je vítají, druzi je považuji za ztrátu času. Jaké místo má odpočinek v Božím řádu? Jak ho zahrnout do našich uspěchaných...

Pluska: Když vládne vzkříšení

Proč se z nesourodé, zklamané skupiny Kristových následovníků stalo hnutí, které změnilo svět? Je vzkříšení Ježíše historicky důvěryhodnou událostí? Jaký má vzkříšení význam pro člověka ve 21. století a...

Pluska: Proč mohu žít odvážně?

Bůh se představuje v Bibli jako pečující Otec. Jaký dopad má vědomí Boží přítomnosti na náš praktický život? Jak vědomí péče někoho mnohem mocnějšího mění naše životní postoje? A...

Pluska: Jak dobrý Bůh může dopouštět zlé věci?

Ve světě stále vidíme hodně zla a utrpení. Jak to jde dohromady s vírou, že existuje Bůh, který je dobrý i všemohoucí? Není v tom rozpor? Ing. Rostislav Navrátil...

Pluska: Odměna srdce

Naší přirozenou otázkou je často: Co z toho budu mít? Takto se ptali i Ježíšovi učedníci. Co má člověk z toho, že následuje Pána Boha? Jaká je jeho odměna?...

Pluska: Být, či nebýt?

Co znamená, že nás Bůh nazval svými dětmi? Jak s námi jako se svými dětmi jedná? Jaký dopad má, když žiji v této nové identitě? Mgr. Zdeněk Blažek záznam...

Pluska: Na srdci záleží

Bible nás v knize Přísloví vyzývá, ať především chráníme své srdce. Proč je to tak důležité? Jak na to? A jakou roli v tom všem hrají naše emoce a...

Pluska: Jak se nesesypat

Pavel z Tarsu neměl lehký život – byl sužován ze všech stran, vháněn do úzkých a nejistoty, pronásledován a srážen (2Ko 4). Objevil však tajemství, jak se z toho...

Pluska: Jak být dobrý, abych byl dostatečně dobrý

Každý z nás někdy zakusil pocit nedostatečnosti anebo spokojenosti. Kde se bere v našem životě touha obstát? Kdo určuje, zda jsem dost dobrý? Jak pěstovat život pokojné jistoty bez...

Pluska: Když nevládne hanba a vina

Jak se vypořádat se studem a pocity viny? Co když nás trápí to, co jsme udělali, a už to nemůžeme změnit? A jakou naději může Bůh přinést do srdce...

Pluska: Bohatý v milosrdenství

Ježíš nepřišel jen proto, že jsme byli zranění, bezradní nebo nevzdělaní, znudění, líní nebo spící. Nepřišel proto, že jsme nevěděli co se životem. Přišel proto, že jsme byli mrtví....

Pluska: Svatost v praxi

 Na první pohled se může zdát, že život ve svatosti se rovná životu v mystickém rozjímání mimo realitu běžného života. Opak je však pravdou – život ve svatosti je...

Pluska: Naše práce není v Pánu marná

Co dává význam naší službě, co nás motivuje ve službě a co je její podstatou? Ing. Radek Budoš záznam nedělního setkání 23. 4. 2023, Pluska Brno www.pluska.org

Pluska: Seminář (Ne)bezpečné vztahy

Jaké jsou známky zdravých a nezdravých vztahů? Jaké jsou typické znaky lidí, kteří vytváří nezdravé vztahy? Dr. James Reed záznam semináře 23. 3. 2023, Pluska Brno ⁠www.pluska.org⁠

Pluska: Nevyčíslitelná hodnota obnoveného života

Jakou cenu má lidský život? Je možné ji spočítat? Nebo s něčím srovnat? Dr. MIchael Loftis záznam nedělního setkání 26. 3. 2023, Pluska Brno www.pluska.org

Pluska: Lepší už to být nemůže

Klíčovou oblastí v našem životě je identita. Co se stane, když dovolíme Bohu, aby ji formoval? Jaký dopad má přijetí Božího pohledu na sebe sama na náš praktický život...

Pluska: Svoboda k novému životu

Proč Ježíš z Nazareta umíral na kříži? Jak Boží odpuštění souvisí s novou svobodou v životě? A jak tuto svobodu přenést do našeho jednání? Mgr. Zdeněk Blažek záznam nedělního...

Pluska: Děti mezi námi

Nedělní setkání Plusky Brno, které bude tentokrát věnované rodičům a dětem v našem společenství. Zamyšlení je úvodem k požehnání dětí, které se narodily v nedávné době. Ing. Josef Pavliňák...

Pluska: Přijít blíž

Bůh přišel blíž k nám, abychom my mohli přijít blíž k němu. Ing. Josef Pavliňák Video, které seběhem setkání promítalo, najdete zde https://youtu.be/Iy7NzjCmUf0 záznam nedělního setkání 10. 4. 2022,...

Pluska: Jak být nezávislý?

Někdy si myslíme, že žít nezávisle je pro nás to nejlepší. Co se změní, když dovolíme, aby náš život ovlivnila nadpřirozená moc Božího Ducha? Jak z tohoto zdroje čerpat?...

Pluska: Ježek v kleci

Nepůjde tentokrát o řešení hlavolamu z legendární foglarovky. Nebudeme řešit, jak dostat ježka z klece, ale jak nebýt jako ježek, když nám někdo říká to, co se nám na...

Pluska: Opravdová srdcovka

O úžasu nad nádherou největšího srdce, které kdy pro nás bilo na téhle zemi, srdce Ježíše Krista Ing. Rostislav Navrátil záznam nedělního setkání 20. 11. 2022, Pluska Brno www.pluska.org...

Pluska: Bůh s námi

Bůh je s námi v každé situaci. Mgr. Zdeněk Blažek záznam nedělního setkání 21. 8. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Pluska: Proč nemusím panikařit?

Jaký dopad na náš život má vědomí Boží lásky, která zachraňuje? Jak se mění naše reakce, když důvěřujeme v Krista, kterému patří veškerá moc? Mgr. Zdeněk Blažek live stream,...

Pluska: Skutečný domov

Dnešní svět je velice nejistý. V posledních letech nás postihlo mnoho otřesů. Koronavirus, válka na Ukrajině, rostoucí ceny, inflace. Všechny tyto věci otřásají světem a také našimi životy. Hledáme...

Pluska: Jistota v nejistotě

Jistota v nejistotě – zní to jako protimluv. Je možné prožívat jistotu uprostřed situací, kdy není nic jisté? Jak s jistotou a nejistotou souvisí Boží charakter? Ing. Martin Kantor...

Pluska: Jak stát v utrpení? (1. list Petrův, 4. část)

Jak se vypořádat s vnitřní bolestí a jak porozumět těžším obdobím našeho života? Mgr. Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání 15. 5. 2022, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního...

Pluska: Život v Boží vůli (1. list Petrův, 6. část)

Mnoho lidí touží zjistit, co je Boží vůle pro jejich život. Co o tom říká Petr ve svém listu a jakou roli hraje při rozpoznávání Boží vůle osobní vztah...

Pluska: Mysl a co s ní?

Jak naše myšlení ovlivňuje naše prožívání? Co se děje s myslí, když jsem v negativních emocích? A jak kultivovat mysl ve spojení s Bohem? Mgr. Zdeněk Blažek live stream,...

Pluska: Láska, která ví

Mnoho lidí touží znát Boha. Jak poznáme, že ho skutečně známe? Ježíš vyučoval, že pravé poznání Boha se vždy vyznačuje láskou. Jak spolu souvisí láska, blízké poznání a následování...

Pluska: Víra a umývání nádobí?

Jde to vůbec dohromady? Dá se víra spojit s tak běžnou činností, jako je např. umývání nádobí? Na základě Bible budeme přemýšlet nad tím, že Pán Bůh není oddělený...

Pluska: Svoboda k novému poslání

Jak mohu v životě objevit svoje poslání a místo? Jak mohu v tomto poslání pokračovat s radostnou vytrvalostí? Mgr. Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání 3. 4. 2022, Pluska...

Pluska: Život podle nové identity: Nové vztahy (1. list Petrův, 5. část)

Petr říká v předchozích kapitolách svého prvního listu, že vírou v Krista jsme se znovu narodili a získali novou identitu. Jak se tato skutečnost projeví navenek v mezilidských vztazích?...

Pluska: Šimon Petr: Proměna je možná (1. list Petrův, 1. část)

Osobnost člověka, kterému Ježíš dal jmého Skála, jeho vzestupy a pády. Co stojí za jeho zásadní proměnou a jaké má poselství pro ty, kteří procházejí těžkostmi a trápením? (1Petrův...

Pluska: Pokora s přidanou hodnotou (1. list Petrův, 6. část)

Pokora se příliš nenosí. Není moc atraktivní. Apoštol Petr si o sobě myslel příliš předtím, než poznal, jak moc se mýlil. Jeho pokoření ho proměnilo ve vnímání sebe jak...

Pluska: Nerozděleni

Toužíme po jednotě a pokoji. V těchto dnech je tato touha ještě zřetelnější. Kde hledat zdroje a motivaci pro budování jednoty s Bohem a s druhými lidmi? Je to...

Pluska: Svoboda odpočinout v dnešním světě

Jak nacházet nadpřirozený pokoj, když se nás dotýká válka a bolest světa a když nám není jedno, co se kolem nás děje? Jak vnitřně odpočinout, když je naše srdce...

Pluska: Uprostřed bouře

Přijetí, bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb. Jak přijetí Bohem mění náš život a dává novou sílu? Jak vědomí blízkosti s Bohem upokojuje naše srdce? Mgr. Zdeněk Blažek...

Pluska: Láska, která nezklame

Je to vůbec možné? Jako lidé nejsme dokonalí. V Bibli čteme, že Bůh je láska. Je Boží láska něčím podmíněná? Můžeme se spolehnout na pevnost Boží lásky k nám?...

Pluska: Naděje

Potkat nás může úplně cokoliv. O co se opřít a kde najít naději, když se zdá, že naděje umřela? A co když se upneme k falešné naději, která dočasně...

Pluska: Zvládnu to?

Důvěra v Boží jednání je velmi praktická záležitost. Má dopad na naši mysl, emoce i vůli. Jak prohlubovat důvěru Bohu v období, kdy se zdánlivě vše hroutí a okolnosti...

Pluska: Nežít pro sebe??

Heslem dnešní doby je: “Záleží jen na TOBĚ, …co TY cítíš, …co TY chceš. Ježíš nás volá k něčemu zajímavějšímu – k životu v lásce a zaměřenosti na druhé....

Pluska: Fresh start

Nový rok – nové začátky – nová očekávání. Nový start máme často spojený s nějakým bodem zlomu, vyjímečnou událostí, nebo speciálním datem. Co když je ale každý den příležitostí...

Pluska: Boj o poklad

Hledání pokladu a naše srdce Ing. Josef Pavliňák live stream, nedělní setkání 16. 1. 2022, Pluska Brno www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Pluska: Adventní série 4. díl: Vánoce v nás

Čtvrtá část adventní série Ing. Martin Kantor live stream, nedělní setkání 19. 12. 2021, Pluska Praha www.pluska.org video záznam nedělního zamyšlení

Pluska: Adventní série 3. díl: Setkání s Bohem

Jak se můžu setkat s Bohem a najít novou radost a nový smysl? Ing. Josef Pavliňák live stream, nedělní setkání 12. 12. 2021, Pluska Brno www.pluska.org video záznam nedělního...

Pluska: Adventní série: 2. díl Letos bez starostí

Pečovat o věci našeho života je dobré, ovšem někdy nás to zavede do shonu a stresu. Jak můžeme jít životem v radosti, svobodě a bez ustaranosti, aniž bychom se...

Pluska: Osvobozené já

Všichni toužíme po vnitřní svobodě. Pokud ji máme, vnímáme sami sebe správně a můžeme žít plným životem. Co této svobodě brání a jak ji získat? Mgr. Zdeněk Blažek live...

Pluska: Nesvobodná svoboda

Co je špatně na pojetí svobody podle naší doby? Touhu po svobodě máme v sobě od našeho narození. Je to jeden z našich nejsilnějších instinktů. Ale co když se...

Pluska: Mezi čtyřma očima

sou okamžiky, kdy instinktivně zvedneme hlas k nebi. Co je modlitba? Je to jen instinkt nebo jde o něco víc? Jaké místo měla modlitba v životě Ježíše? Ing. Martin...

Pluska: Dvě strany jedné mince

Dvě strany jedné mince aneb Jak se projevovalo v osobě Ježíše Krista, že byl pravdivý v lásce? Ing. Eva Blažková live stream, nedělní setkání 7. 11. 2021, Pluska Praha...

Pluska: Dvě strany jedné mince

Dvě strany jedné mince aneb Jak se projevovalo v osobě Ježíše Krista, že byl pravdivý v lásce? Ing. Eva Blažková live stream, nedělní setkání 7. 11. 2021, Pluska Praha...

Pluska: Společenství evangelia

Jsme povoláni do osobního vztahu s Bohem i do vztahu s druhými křesťany. V čem se toto společenství liší od jiných? Dita Michálková live stream, nedělní setkání 17. 10....

Pluska: Největší nepřítel

Často vnímáme největšího nepřítele vně, ale ve skutečnosti se s ním utkáváme uvnitř nás samotných. Jak evangelium milosti může přinést konec tohoto zápasu? Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání...

Pluska: Největší nepřítel

Často vnímáme největšího nepřítele vně, ale ve skutečnosti se s ním utkáváme uvnitř nás samotných. Jak evangelium milosti může přinést konec tohoto zápasu? Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání...

Pluska: Skandální, provokující, ale úžasná

Je Bůh nespravedlivý ve své ochotě odpustit? Proč se dějí dobré věci zlým lidem? Zamyšlení nad tématem Boží milosti. Zdeněk Blažek live stream, nedělní setkání 10. 10. 2021, Pluska...

Pluska: Bezpečně zakotven

Strach, starosti a nejistota nám berou nejvíce životní energie. Jak nám může vědomí bezpečné Boží blízkosti je pomoci překonat? A co znamená žít naplno jako synové a dcery dobrého...

Pluska: Volte životní jistotu

Politici slibují jistoty a varují před “jistotami” konkurenčních stran. Obzvlášť teď před volbami. V nedělním zamyšlení mluvíme o jistotě, která tyto ostatní životní jistoty přesahuje, a dokonce je na...

Pluska: Komu patřím?

O tom, co přináší pokoj do našeho života … Don Harris live stream, nedělní setkání 5. 9. 2021, Pluska Brno www.pluska.org

Pluska: Bát se Boha? Cože? Tohle Bůh chce?

Co znamená mít bázeň před Bohem? Má vůbec místo v osobním vztahu s Ním, vždyť láska strach zahání? A jaký je její prakticky přínos? Radek Budoš live stream, nedělní...

Pluska: Evangelium a strach

3 věci, ze kterých máme strach, a jak na tento strach “řeší” Ježíš Josef Pavliňák nedělní setkání 25. 7. 2021, Pluska Brno www.pluska.org

Pluska: Živé kameny

Nedělní zamyšlení o životě křesťanů ve společenství a vzájemné jednotě Daniela Pavliňáková live stream, nedělní setkání 11. 7. 2021, Pluska Praha www.pluska.org

Pluska: Marnotratný syn, nebo martnotraný otec?

v anglickém originále Jaké je naše vnímání Boha? Vidíme ho jako někoho, kdo vyžaduje především dodržování zákonů, anebo jako někoho, kdo touží po vztahu s námi? A jak Bůh...

Pluska: Nebe, peklo – peklo, nebe

Spravedlnost existuje. A pokud nás nedostihne na tomto světě (což se výjimečně děje), zcela jistě nás dostihne po smrti, na věčnosti. Ježíš v podobenství o boháči a Lazarovi odhaluje,...

Pluska: Strom se pozná po ovoci

Podle ovoce poznáme, na jakém stromě vyrostlo. Poznáme nejen druh, ale i kvalitu. Co je ovocem v životě člověka? A co toto ovoce vypovídá o našem srdci? Ježíš nám...

Pluska: Když nebe naslouchá

Co se děje, když neslyšíme odpověď na naše modlitby? Očekávejme to, co si nedovedeme představit, očekávejme Boží termíny doručení… Eva Blažková live stream, nedělní setkání 6. 6. 2021, Pluska...

Pluska: Skrytý potenciál

Aktuální pandemie CODID-19 nám připomíná, že něco malého a nepatrného, jako je vir, může zcela změnit způsob, kterým žijeme naše životy. Ježíš přirovnává Boží království, k malému semínku hořčice,...

Pluska: Ještěže nejsem jako on

Každý z nás má sklony k srovnávání s druhými lidmi. Jaké nebezpečí vyplývá z toho, pokud se cítíme být lepší než druzí? Můžeme o něco přijít? A co když...

Pluska: Když se Bůh raduje

Určitě všichni známe tu radost, když najdeme něco, co jsme předtím ztratili. Raduje se takto i Bůh? A můžeme i my být ztracení? Prozkoumáme, jakou hodnotu pro Boha má...

Pluska: Dobrá práce, příteli!

Kdo z nás by nechtěl slyšel tato slova od osoby, na jejímž názoru nám hodně záleží! Ježíš v podobenství o hřivnách (Matoušovo evangelium 25:14-30) odhaluje, jak máme žít, abychom...

Pluska: Je lepší být první, nebo poslední?!

Říkáte si: Co je to za otázku? Kdo by nechtěl vyhrát, kdo by nechtěl mít nejvíc. Jedině blázen! Ježíš a jeho učení stáli proti zaběhnutým pořádkům tehdejšího světa. Jak...

Pluska: Vyměním písek za skálu Zn. Ještě dnes

Ve svém životě spoléháme na různé věci. Mít dobré základy je nejen důležité, ale i moudré. Každý den “vybíráme”, na čem stavíme. Na písku, nebo na skále? Nechme se...

Pluska: Srdeční problém

Proč někdy duchovně nerosteme a zůstáváme na povrchu v našem poznání Pána Boha? Problém může být v půdě našeho srdce. Co se můžeme učit o problému srdce z podobenství...

Pluska: Dokud neuvidím, neuvěřím

(série velikonočních zamyšlení Osudová setkání s Ježíšem, 5. část) Potom, co Ježíš umírá na kříži a je pohřben do hrobu se třetího dne, jeho učedníci dozvídají, že hrob je...

Pluska: Mocný a odsouzený

(série velikonočních zamyšlení Osudová setkání s Ježíšem, 4. část) Setkání Piláta a zločinců s Ježíšem. Proč byl nevinný odsouzen a odsouzený ospravedlněn? Z čeho měl mocný pilát strach? A...

Pluska: Dvakrát prostřeno

(série velikonočních zamyšlení Osudová setkání s Ježíšem, 2. část) Bohatý Zacheus byl z Ježíše doslova na větvi a „slepého“ farizeje Ježíš nemohl uzdravit. Rostislav Navrátil live stream, nedělní setkání...

Pluska: Odvržená a úspěšný

(série velikonočních zamyšlení Osudová setkání s Ježíšem, 2. část) Samařská žena a bohatý mladík. Ona se vyhýbala všem setkáním s lidmi, raději si našla jinou cestu nebo pusté místo....

Pluska: Muž zákona a muž disciplíny

(série velikonočních zamyšlení Osudová setkání s Ježíšem, 1. část) Proč vzdělaný muž zákona a zásadový myslitel Nikodém vyhledal Ježíše? A proč Ježíše vyhledal i disciplinovaný a uznávaný armádní velitel-setník?...

Pluska: Jediný pravý Bůh

…..a co se stane, když pravého Boha vyměníme za falešného či falešné? Josef Pavliňák live stream, nedělní setkání 28. 2. 2021, Pluska Brno

Pluska: Velkolepě přesahující

Bůh přesahuje člověka svým intelektem i morální čistotou. Je však i osobní? Jak můžeme Boha poznávat? O Boží trojjedinosti a o tom, jaký má tato Boží charakteristika vliv i...

Pluska: Stálý a neměnný

Žijeme ve světě, který se neustále mění, ve světě, kde “zítra již znamená včera”. Každý někdy cítíme potřebu pevného bodu v našem životě. Jedna z dalších Božích vlastností je...

Pluska: Boží dobrota

Jak by vypadal náš život, kdybychom věděli, že Bůh je dobrý? Co nám může bránit vidět a prožívat Boží dobrotu? Kateřina Blabolová live stream, nedělní setkání 7. 2. 2021,...

Pluska: Žárlivě milující

Může jít žárlivost a láska dohromady? Má žárlivost i pozitivní stránky? Proč se Bůh nebojí nazývat žárlivým? Takovou vlastnost bychom možná u Boha nečekali… Zdeněk Blažek live stream, nedělní...

Pluska: Marnotratný Bůh

Na základě příběhu z Bible o dvou bratrech hledáme odpovědi na otázky: Jak Bůh jedná s tím, kdo selhal? A co nabízí tomu, kdo si myslí, že jedná spravedlivě?...

Pluska: Poznat Boha

Jaký Bůh vlastně je a jaké jsou jeho vlastnosti? Je rozdíl poznat a poznat. Josef Pavliňák live stream, 17. 1. 2021, Pluska Brno

Pluska: Co pořád máte s tím Ježíšem?

Proč přišel Ježíš? O co mu šlo? Jaký byl jeho život? Proč o něm křesťané stále mluví? A má nějaký význam a přínos pro náš život se jeho osobou...

Pluska: Pojď blíž! Tvůj dárek je připraven, stačí rozbalit

I když je dárek pro nás zabalen a čeká pod stromečkem, je na nás, jestli jej přijmeme nebo ne. Někdy se nám na něm něco nelíbí, tak si ho...

Pluska: Znovu a jinak!

Význam Vánoc není v narození bezmocného miminka, ale v tom, kým bylo a co přišlo vykonat. Proč se Bůh stal člověkem a přišel na zem? (série adventních zamyšlení, 4....

Pluska: Proč to nefunguje?

Proč jsou Vánoce svátky lásky? Co pro nás můžou znamenat a co nám mohou přinést? (série adventních zamyšlení, 3. část) Kateřina Blabolová live stream, nedělní setkání 13. 12. 2020,...