Pochoden Praha

Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.

UvádíPochoden Praha

Všechny epizody

Pochoden Praha: Beránek záchranář

Davidovo nejnovější kázání z naší před-velikonoční mini série Ve stínu kříže. Bible dává konzistentní svědectví o tom, že beránek zachraňuje život lidí tím, že je Bůh staví mezi člověka...

Pochoden Praha: Zahodit Bibli?

Davidovo nejnovější kázání ze série Evangelium podle Matouše. Tentokrát o tom, zda jako Ježíšovi následovníci máme zahodit Bibli nebo ji konečně začít brát vážně. „Bible nachází své pravé místo...

Pochoden Praha: Sůl a světlo

Hostující kazatel, Jiří Bukovský, navázal na úvod ke Kázání na hoře a mluvil o tom, jak jsou Ježíšovi učedníci solí a světlem tomuto světu. Co to pro nás znamená?...

Pochoden Praha: Blahoslavenství

Davidovo nejnovější kázání o Kázání na hoře je on-line. Začali jsme Ježíšovým blahoslavenstvím, které přináší naději navzdory našim představám i do těch nejtemnějších koutů. O žádné jiné části Bible...

Pochoden Praha: Dnes musím

Ježíš vešel do krásného a morálně zkaženého města. Setkal se tam s celníkem a povečeřel u něho. Záchrana přišla i do domu takového zloděje! Kdo ale v našem příběhu...

Pochoden Praha: Jak to všechno začalo?

Ježíš přebral štafetu od Jana Křtitele, naplnil celou řadu proroctví a povolal učedníky k následování. Své kázání doložil mocí, kterou užíval k záchraně druhých. Boží království přichází v něm...

Pochoden Praha: Pokušení na poušti

Davidovo kázání o Ježíšově střetu s ďáblem na poušti. Jaká byla jeho pokušení a čím na ně reagoval? Podívejte se na další kázání z naší série Evangelium podle Matouše!...

Pochoden Praha: Ježíšův křest

Matoušovo vyprávění o Ježíšově křtu je neskutečně bohatým textem, který nám ukazuje na Ježíšovu identitu Božího Syna; otevírá nám téma spravedlnosti před Bohem; naznačuje důvody, které vedly Ježíše ke...

Pochoden Praha: Jan Křtitel

Hostující kazatel Ken Wilson se s námi podělil o Matoušovo představení Jana Křtitele a jeho poselství. Ukázali jsme si různé typy reakce na jeho poselství – v jaké skupině...

Pochoden Praha: Zbraň proti hříchu

Hostující kazatel Jordan Haller nás provedl nelehkým textem z prvního Petrova dopisu o utrpení, které je zbraní proti hříchu. Poslechněte si inspirativní kázání! #bohosluzba #pochodenpraha #jezis #zbran #hrich —...

Pochoden Praha: Útěk do Egypta

Hostující kazatel David Plevka měl v Pochodni inspirativní kázání na nelehký text z Matoušova evangelia – o útěku Ježíšovy rodiny do Egypta. #bohosluzba #Jezis #Buh #Bible #PochodenPraha Záznam z...

Pochoden Praha: Uchvácen Boží majestátností

Hostující kazatel Petr Krpec s námi otevřel téma Boží majestátnosti na Izajášově setkání s Bohem. #bohosluzba #advent #Jezis #Buh #majestat #Izajas #PochodenPraha — Více informací o nás a další...

Pochoden Praha: Ježíšův původ

Naší novou sérii bohoslužeb na Matoušovo evangelium jsme zároveň odstartovali letošní advent. A začali jsme hezky od začátku, Ježíšovým rodokmenem. Byli v něm hrdinové i padouši a pár zajímavých...

Pochoden Praha: Duch, který v nás přebývá

Davidovo závěrečné kázání ze série Duchařské historky. Jaký je Duch, který v nás přebývá? Jak to souvisí s odvahou a zbabělostí? Sílou a slabostí? “Bůh nám nedal ducha bázlivosti,...

Pochoden Praha: Dokonalá bohoslužba

Hostující kazatel, David Piksa, mluvil o dokonalé bohoslužbě, kterou popisuje Jan ve svém Zjevení. Poslechněte si inspirativní slovo o krvi jako bělidle, beránku, který sedí na trůnu a obrovském...

Pochoden Praha: Saul a Samuelův duch

Den před halloweenem David měl kázání o duchařské historce z Bible par excelence. Hlavními aktéry byl král Saul, nekromancerka a bytost ze záhrobí. Kam až lze klesnout a komu...

Pochoden Praha: Oheň Ducha

Davidovo kázání o ohni Ducha svatého. Když přichází Duch svatý, děje se toho mnohem víc, než jen že se rodí naše víra. Bůh se prolamuje do světa a mění...

Pochoden Praha: Síla vašeho obýváku

Církev rostla prvních 300 let astronomickým tempem. Za takovým růstem stojí fakt, že dokud bylo křesťanství nelegálním, museli se Ježíšovi následovníci scházet po domovech. Pastor Destiny Church Praha, Donovan...

Pochoden Praha: Vzkříšení mrtvých

Davidovo kázání ze série Králů král o vzkříšení mrtvých. Jak se můžeme podívat na obtížný text z konce Matoušova evangelia? Můžeme v něm zahlédnout svědectví o významu Ježíšovy smrti...

Pochoden Praha: Neuhasitelné uctívání

Martinova kázání o neuhasitelném uctívání. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha...

Pochoden Praha: Život a smrt Syna

Davidovo další kázání ze série Králů král. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:...

Pochoden Praha: Vzájemné pochopení

Vzájemné pochopení a účel zdravého sboru ve vztahu k sobě i ke světu Delší nadpis této bohoslužby pod sebou skrývá velice povzbudivé slovo hostujícího kazatele, Vladimíra Hejla, který se...

Pochoden Praha: Láska Otce

Davidovo druhé kázání ze série Králů král o důvodech, proč chválíme Boha. „Boží láska nás pozvedá, dává nám důstojnost, poslání a ujištění. Boží láska se nespokojí pouze s něčím...

Pochoden Praha: Chvála Boha

Zahajujeme novou sérii bohoslužeb Král králů, ve které se podíváme na důvody k chvále Boha. “Chvála Boha je místo, kde vyvěrá pramen Ducha. Ježíš pozvedá naše zraky od forem...

Pochoden Praha: Duchem zmocněný život

Davidovo závěrečné kázání ze série Vytlačený: o zapomenutém Bohu a jeho moci. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak Duch svatý zmocňuje naše životy. „Duch svatý a jeho zmocnění...

Pochoden Praha: Jak nám Duch svatý pomáhá?

Davidovo druhé kázání ze série Vytlačený: o zapomenutém Bohu a jeho moci se soustředilo na otázku, jak nám Duch svatý pomáhá? “Duch svatý nás osvobozuje z otroctví těla, osvobozuje...

Pochoden Praha: Jiný Utěšitel

Davidovo první kázání z nové série Vytlačený: o zapomenutém Bohu a jeho moci, ve kterém jsme se seznámili s jiným Utěšitelem. Co pro nás znamená jiný a co Utěšitel...

Pochoden Praha: Oltáře svatým

Davidovo třetí kázání ze série fake news. Jaká je síla a slabost lži o tom, že si můžeme uvázat nadpřirozeno na špagát dobrých skutků, správně vykonaných rituálů a stavěním...

Pochoden Praha: Modlitba víry za nemocné

Jiří Boháček, starší Vinohradského sboru kázal na základě Jakubova dopisu o modlitbě víry za nemocné. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem...

Pochoden Praha: Prázdné sliby

První bohoslužba z nové série Fake news: síla a slabost lži, ve které se podíváme na začátek Matoušova evangelia, kde Ježíš na poušti čelí prvním fake news od ďábla....

Pochoden Praha: Lazare, pojď ven!

Davidovo povelikonoční kázání o vzkříšení Lazara. Co znamenají Ježíšova slova „Lazare, pojď ven!“? Víra otevírá dveře životu a naději. Spolu s Ježíšem přichází naděje, které je ale třeba se...

Pochoden Praha: Setkání Marie se Vzkříšeným

Velikonoční kázání o setkání Marie se vzkříšeným Ježíšem. O tom, jak si Bůh vybral toho nejnepravděpodobnějšího svědka, o prázdném hrobu a velké naději. Zahradník se vrací do zahrady, aby...

Pochoden Praha: Josef z Arimatie

Davidovo závěrečné kázání ze série Ježíšovi po boku o Josefovi z Arimatie, který byl důležitým svědkem Ježíšova lidství a jeho smrti. Pohřeb, kterého se od Josefa dostalo Ježíšovi se...

Pochoden Praha: Dva zločinci

Druhé kázání z naší před-velikonoční série Ježíšovi po boku, tentokrát o dvou zločincích, které pověsili vedle Ježíše. Ježíš se ocitá mezi zločinci, aby i nad nimi roztáhl náruč spásy;...

Pochoden Praha: Šimon z Kyrény

Davidovo kázání z nové série Ježíšovi po boku. O mužích, kteří doprovázeli Ježíše po boku v jeho posledních chvílích. Začali jsme Šimonem z Kyrény, který pomáhal nést Ježíšův kříž.....

Pochoden Praha: Jan ustupující

Davidovo třetí kázání ze série Jan Křtitel o Janu ustupujícím. Na třech zastaveních u dvou křtitelů, teologického sporu a Janova svědectví nám Jan svědčí o Ježíši, kterému ustupuje ze...

Pochoden Praha: Jan vyznávající

Davidovo druhé kázání z mini série Jan Křtitel: kazatel, prorok, mučedník. Jan vyznával vírou, koho v Ježíši viděl: Božího beránka a Božího Syna. Pomohl tak zjevit jeho identitu a...

Pochoden Praha: Jan očekávající

V neděli David zahájil novou sérii bohoslužeb Jan Křtitel: kazatel, prorok, mučedník. V ní se blíže podíváme na posledního starozákonního proroka. „Jan třikrát řekl, kým není, aby silněji vyznělo,...

Pochoden Praha: Jan očekávající

V neděli David zahájil novou sérii bohoslužeb Jan Křtitel: kazatel, prorok, mučedník. V ní se blíže podíváme na posledního starozákonního proroka. „Jan třikrát řekl, kým není, aby silněji vyznělo,...

Pochoden Praha: Bohoslužba za kostelem

Tuto neděli nás náš pastor, David Živor, vzal na bohoslužbu za kostel. Počkat! Bohoslužba za kostelem? To je něco jako chodit za školu? Co je to vlastně bohoslužba? A...

Pochoden Praha: Bázeň před Hospodinem

Závěrečné kázání ze série Abakuk si připravil Steve. Jak souvisí naděje, víra a bázeň před Hospodinem? Poslechněte si to a napište nám! — Více informací o nás a další...

Pochoden Praha: Důvěra v Boží dobrotu

Martinovo úvodní kázání z nové série na knihu Abakuk. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás...

Pochoden Praha: Slova naděje

Davidovo závěrečné kázání ze série Sofonjáš. „Nejvyšším Božím přáním není uvalit trest, a to ani na ty, kdo neuposlechnou. Spíše je to obnovit každému správný vztah k sobě samému....

Pochoden Praha: Výroky proti národům

Druhé kázání ze série Sofonjáš o výrocích proti národům (a znovu proti Jeruzalému). Lze najít naději v těchto tvrdých slovech? David se o to pokusil. „Naděje nás vede nás...

Pochoden Praha: Výroky proti domácím

První kázání z nové mini-série Sofonjáš. “Ti, kdo hledají Hospodina se mohou skrýt v den jeho hněvu. Mohou se skrýt v něm, protože se stane jejich útočištěm, jak o...

Pochoden Praha: Ježíš, dobrý pastýř

Ježíš řekl svým učedníkům, že je dobrý pastýř. Co to ale znamená a jaké poselství tato metafora skrývá? Poslechněte si kázání Daniela Foremana, ve kterém nám to přiblíží! —...

Pochoden Praha: Kristův zákon

Poslední bohoslužba ze série Dopis Galatským nám ukázal první pozitivní použití slova zákon z pera apoštola Pavla. Co Kristův zákon znamená a jak jej naplníme? Nápověda: souvisí to s...

Pochoden Praha: Žijte Duchem

Apoštol Pavel povzbuzuje Galatské k životu pod vedením Ducha svatého. — Kázal Gareth Morris — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu:...

Pochoden Praha: Žijte Duchem

Apoštol Pavel povzbuzuje Galatské k životu pod vedením Ducha svatého. — Kázal Gareth Morris — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu:...

Pochoden Praha: Dva synové

Apoštol Pavel obrací proti judaistů jejich vlastní zbraně. Na základě zákona, kterým se tak ohánějí, jim ukazuje, kdo je pravým potomkem Abrahama; kdo je potomkem Izáka a kdo Izrmaele....

Pochoden Praha: Bojím se o Vás!

Bojím se o Vás! To je Pavlův vzkaz církvím v Galacii, když se podíval na to, jak se rozpadá jejich víra. Vidí, jak se jako oběti stockholmského syndromu navracejí...

Pochoden Praha: Boží dědicové

Sedmé kázání ze série Dopis Galatským nás zavedlo k tématu Božích dědiců. Co znamená být Božím dítětem, dědicem a co znamená být nedospělým a nesvobodným otrokem? Jakou roli v...

Pochoden Praha: Zákon nebo zaslíbení?

Kázání ze série Dopis Galatským o vztahu Zákona a zaslíbení od Boha. “Když procházíme životní bouří, potřebujeme kotvu, která se stane naším pevným bodem, i když všechno kolem se...

Pochoden Praha: Skutky nebo víra?

Bohoslužba ze série Dopis Galatským, ve které proti sobě David postavil zákon a milost. I když to víme, proč si tak často volíme prokletí zákona namísto svobody evangelia? “Zákon...

Pochoden Praha: Bůh nikomu nestraní

Základem jednoty mezi křesťany je evangelium. Když k němu nic nepřidáme ani z něj nic neubereme, stává se zdrojem jednoty, identity v Bohu a poslání církve. Poslechněte si Davidovo...

Pochoden Praha: Žádné jiné evangelium!

Druhá bohoslužba ze série Dopis Galatským, ve které jsme se blížeji seznámili se skupinou sborů v Galacii, které založil apoštol Pavel a které jsou v ohrožení falešných učitelů. Jak...

Pochoden Praha: Úvod do dopisu Galatským

První bohoslužba z nové série Dopis Galatským, ve které jsme se blížeji seznámili se skupinou sborů v Galacii, které založil apoštol Pavel a které jsou v ohrožení falešných učitelů....

Pochoden Praha: Umění mít i nemít

Závěrečná bohoslužba ze série o penězích. Umění mít i nemít pramení ze spokojenosti v Kristu. Spokojenost je nejen antickým ideálem filosofů, ale také branou ke skutečné svobodě pro život,...

Pochoden Praha: Nenasytná touha

Davidovo kázání o nenasytné touze. Víte, že i nenasytnost a hrabivost lze otočit ve váš prospěch? Tři texty nám předkládají varování před špatným vztahem k penězům, touhu po zaopatřeném...

Pochoden Praha: Prosit bez pochybností

“Boží zaslíbení nám jsou přístupná, modlitbami za ně prosíme a vírou si je přivlastňujeme. Bůh nám chce dát svého Ducha a moudrost pro život, ke kterému nás volá. Chce...

Pochoden Praha: Dotknout se a věřit

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Jak to vypadalo s učedníky, když byli schovaní v místnosti za zamčenými dveřmi a Ježíš přišel? Ježíš překonává bariéry, dává se poznat,...

Pochoden Praha: Klanět se a pochybovat

Pochybnosti jsou klínem, který štípe naší víru; jsou hlasem nevíry, který nás nahlodává aodvádí do izolace od Boha aod druhých lidí. Víra nás vede do společenství, kde najdeme oporu...

Pochoden Praha: Meč Ducha

Závěrečné zastavení nad Biblí se podívá na důležitý rozměr Božího slova. To je ostré jako meč a dokáže se zaříznout pěkně hluboko. Tak hluboko, že dokáže rozdělit pravé od...

Pochoden Praha: Chléb Ducha

Nejen chlebem je člověk živ. Jenže abychom tomu mohli věřit, nemůže nám to říkat sytý člověk. Ježíš tento výrok pronáší po čtyřicetidenním půstu na pokraji svých sil. Co pro...

Pochoden Praha: Světlo na cestu

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Druhé téma k Bibli – co o ní píše nejdelší Žalm ze všech? S pomocí Žalmu 119 můžeme vidět, jak dodržování Hospodinova...

Pochoden Praha: K čemu je dobrá Bible?

Apoštol Pavel napsal Timoteovi, mladému vedoucímu Církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible (a především její zvěsti o Ježíši Kristu) a dává mu k tomu čtyři důvody:...

Pochoden Praha: Proč Ježíš přišel zemřít?

Martinovo kázání o tom, jak Ježíšova smrt zlomila moc strachu, hříchu i smrti nad našimi životy a jak nám jeho vzkříšení dává naději pro život. — Více informací o...

Pochoden Praha: Dobrá zpráva prázdného hrobu

Víra dělá rozdíl. Zásadní rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Životopis končí smrtí a pohřbem. Evangelium je radostnou zprávou o vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých a chce se setkat se...

Pochoden Praha: Ježíš přijíždí do města

Jak to vypadá, když Ježíš přijede do města? Co mají společného prorok, král a osel? Závěrečnou před-velikonoční bohoslužbou se podíváme na hlavní téma Květné neděle. — Více informací o...

Pochoden Praha: Ježíš, nejlepší velekněz

Třetí před-velikonoční bohoslužba ze série textů, jež nás vedou ke kříži. David tentokrát mluvil o Ježíši jako nejlepším veleknězi. Jak toto zvláštní téma ze zvláštní knihy může být dobrou...

Pochoden Praha: Od smrti k životu

Druhá bohoslužba z naší před-Velikonoční mini série novozákonních textů, které nás vedou ke kříži. Jak nás Ježíš vede od smrti k životu? Jak nám to popisuje apoštol Pavel? I...

Pochoden Praha: Moudrost a bláznovství

První před-velikonoční bohoslužba ze série novozákonních textů, které nás povedou ke kříži. Právě poselství o kříži je urážkou, bláznovstvím a nebo mocí ke spasení – to záleží na víře....

Pochoden Praha: Závěrečné vzkazy Koloským

Závěrečná bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David nás provede závěrečnými pokyny apoštola Pavla, které zní vytrvat a žít. Jak vypadá vytrvalá modlitba a život v...

Pochoden Praha: Pravidla vzájemného soužití

Apoštol Pavel ukazuje praktický rozměr na třech dvojicích vztahů, jak je evangelium proměňuje. Jak vypadá vykoupené manželství, rodičovství a zaměstnání? — Více informací o nás a další zdroje pro...

Pochoden Praha: Ráz nového života

Pavel píše Koloským, že byli Ježíšem vzkříšeni, byli sJežíšem sjednoceni abyli jeho Duchem naplněni – ato se má projevit na jejich životě: (1) Byli jste vzkříšeni sJežíšem, aproto usilujte...

Pochoden Praha: Omezující náboženství

Jak moc náboženství omezuje namísto slibované svobody? Jak stát ve svobodě v Kristu? A jak to souvisí s dietou? To všechno jsou otázky, na které bude odpovídat David Živor...

Pochoden Praha: Nový život v Kristu

On-line bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David tentokrát promluví o novém životu, který jako věřící máme v Kristu a o tom, co to pro nás...

Pochoden Praha: Kristus, Boží tajemství

Třetí kázání o Božím tajemství v Kristu ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David na textu z Pavlova dopisu mladé církvi v Kolosách ukázal tři velká témata...

Pochoden Praha: Chvála Božího Zachránce

Kázání z druhé on-line bohoslužba ze série Koloským: jak věřit a jak žít? Apoštol Pavel vytahuje silnou zbraň proti falešnému učení – báseň, která oslavuje Ježíše jako Stvořitele, Udržovatele...

Pochoden Praha: Modlitba za Koloské

Jak věřit a jak žít? Tyto otázky jsou tématem Pavlova listu Koloským, který nás bude příštích 8 nedělí provázet. Začínáme úvodním slovem o modlitbě za tento mladý sbor. —...

Pochoden Praha: Ke komu se modlíte?

První bohoslužba roku 2021 o modlitbě a Bohu, ke kterému se modlíme. “Namísto různých technik, slov a formulí Ježíš ukázal, jaký je Bůh, ke kterému se modlíme. Hlavní důvod,...

Pochoden Praha: Vládce pokoje

Davidovo čtvrté adventní on-line kázání o posledním jménu předpovídaného Mesiáše, Vládce pokoje. Ježíš je Vládcem pokoje, který nám pokojem vládne, pokojem nás vede a pokojem nás naplňuje. Pokoj máme...

Pochoden Praha: Otec věčnosti

Martinovo kázání ze třetí adventní on-line bohoslužby. Třetí přezdívka Mesiáše, Otec věčnosti, se na první pohled může zdát neuchopitelná, avšak Martin nás k tématu přiblížil zdatně. Více informací o...

Pochoden Praha: Božský bohatýr

Ježíš je Božským bohatýrem, který nás zachraňuje, raduje se z nás a miluje nás. … Ať už vás trápí cokoliv a váš boj se zdá beznadějný, Ježíš je Božským...

Pochoden Praha: Divuplný rádce

První adventní neděli jsme zahájili novou sérii bohoslužeb Lid, který chodí v temnotách. Začali jsme u jména Divuplný Rádce a tématem naděje. “Moudrost je spojena snadějí vBohu; vychází zvíry...

Pochoden Praha: Duchovní zralost

Davidovo závěrečné kázání ze série Proměněni pro život s tématem duchovní zralosti. Jak jí poznáme a jak do ní můžeme vstupovat? V čem to spočívá? Podívejme se na tři...

Pochoden Praha: Duchovní disciplína

Davidovo kázání o duchovní disciplíně a o tom, proč je tak důležitá pro život křesťanů. “Téma duchovní disciplíny úzce souvisí s proměnou života: je to neustálá výzva postavit se...

Pochoden Praha: Žít štědrý život

Jeden z praktických dopadů setkání s Ježíšem je proměna ke štědrosti. Štědrost nás chrání před lakotou a egoismem, otevírá nás pro větší víru a pro přijímání bohatství nebeského království....

Pochoden Praha: Hledání Boží vůle

On-line bohoslužba ze série Proměněni pro život. David má slovo o hledání Boží vůle pro náš život. Jaká je Boží vůle pro člověka? Jde jí vůbec poznat a pokud...

Pochoden Praha: Sebevědomí a sebepřijetí

Davidovo inspirativní kázání o sebevědomí a sebepřijetí ze série Proměněni pro život. “Špatný sebeobraz ovlivní dokonce i naše duchovní životy. Pokud si nemyslíme, že v sobě máme nějakou hodnotu,...

Pochoden Praha: Žít v milosti

Davidovo kázání ze série Proměněni pro život o milosti a o tom, jak je v ní těžké žít. “Milost je zmocnění od Boha, které mi umožňuje nehřešit. Milost nám...

Pochoden Praha: Vypořádat se s vinou

Davidovo inspirativní kázání o vině a jejím dopadu na život. „Bůh nechce, abychom žili ve svém hříchu, protože nikdy nechtěl, aby nad námi měl moc hřích nebo cokoli jiného....

Pochoden Praha: Strach a úzkost

Davidovo včerejší kázání ze série Proměněni pro život. Druhá třetina této série, kterou budeme procházet v říjnu, se zabývá problémy, kterým čelíme během proměny, kterou v nás Ježíš působí...

Pochoden Praha: Rozhodování a Boží záměry

Davidovo kázání o rozhodování a Božích záměrech ze série Proměněni pro život. Občas nás svírají obavy, které nám nedovolují dělat důležitá rozhodnutí. Obavy nás nepovedou k Bohu, ale od...

Pochoden Praha: Kde sloužím?

Davidovo kázání o službě ze série Proměněni pro život. “Služba Bohu není jen něco, co církev chce, aby lidé dělali; je něčím, kčemu nás volá Ježíš adává nám ktomu...

Pochoden Praha: Žít své povolání

Co děláte? Odpovědí na otázku po našem zaměstnání můžeme odhalit naše vášně a zájmy. Jsme stvořeni pro Boží povolání. První, ale ne nutně nejčastější otázka je otázkou po smyslu...

Pochoden Praha: Proč jsem tady?

Otázka po smyslu je tak silná právě proto, že podle odpovědi na ní bude vypadat váš život. Čemu život zasvětíte, tomu budete patřit. Pokud život zasvětíte věcem, bude mrtvý;...

Pochoden Praha: Víra a budoucnost

Davidovo kázání ze série Jakube, poraď nám! “Spoléhat se na Boha ve své budoucnosti je krok víry. Ne vždy se nám jej daří dělat a ne vždy je výsledek...

Pochoden Praha: Víra odmítající diskriminaci

Davidovo kázání ze série Jakube, poraď nám! o víře, ve které není místo pro diskriminaci!