Redemptoristi

„Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ (Ž 130, 7) Podcast rehole redemptoristov provincie Bratislava - Praha. Zamyslenia, kázne a rozhovory.

UvádíRedemptoristi

Všechny epizody

Redemptoristi: Farské misie (5. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

V dnešnej epizóde páter Michal Zamkovský hovorí o výnimočnosti misijného času a tiež sa delí o svoj odkaz misionárom. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred...

Redemptoristi: Veľkonočné ráno (P. Miroslav Bujdoš CSsR)

Prinášame vám veľkonočné zamyslenie P. Miroslava Bujdoša CSsR, viceprovinciála Viceprovincie Michalovce.

Redemptoristi: Farské misie (4. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

S pátrom Michalom Zamkovským sa dnes rozprávame o misijných kázňach a o farských misiách v budúcnosti. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi...

Redemptoristi: Farské misie (3. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Michalom Zamkovským o Charizmatickej obnove, o Evanjelizačnej škole a o spolupráci s laikmi na misiách. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je...

Redemptoristi: Farské misie (2. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Michalom Zamkovským o jeho pôsobení v podzemnej cirkvi a v hnutí Svetlo-Život počas komunizmu a o dôležitých stretnutiach s ľuďmi, ktorí ho...

Redemptoristi: Farské misie (1. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Michalom Zamkovským o obnovení misijnej činnosti redemptoristov na Slovensku po páde komunizmu, a o jeho príprave na službu misionára. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa...

Redemptoristi: Bl. Peter Donders (P. Michal Zamkovský)

Dnes máme v redemptoristickej rodine spomienku na blahoslaveného Petra Dondersa. Nad jeho životom sa zamýšľa P. Michal Zamkovský CSsR.

Redemptoristi: Sv. Jan Nepomuk Neumann (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Dnes máme v redemptoristickej rodine spomienku na svätého Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z českých Prachatíc. bol biskupom v americkej Filadelfii, zakladateľom amerického katolíckeho školstva a prvým mužským svätcom Spojených...

Redemptoristi: Narodenie Pána (P. Jozef Mihok CSsR)

“Boh sa nám stáva blízkym, aby sme sa my mohli stať blízkymi tým, ktorí sú okolo nás.” Vianočný príhovor provinciála redemptoristov P. Jozefa Mihoka CSsR.

Redemptoristi: Redemptoristi na Kramároch (5. časť – P. František Skonc CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Františkom Skoncom o špecifikách farnosti, v ktorej slúžia redemptoristi a o ich komunitnom živote na Kramároch. V tejto sérii nášho podcastu sa rozprávame...

Redemptoristi: Redemptoristi na Kramároch (4. časť – P. František Skonc CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Františkom Skoncom o službe redemptoristov v nemocniciach na Kramároch. V tejto sérii nášho podcastu sa rozprávame s P. Františkom Skoncom, ktorý niekoľko rokov...

Redemptoristi: Spomienka na blahoslavených španielskych mučeníkov (P. David Horáček CSsR)

To, čo nás má spájať, je blízkosť Krista. Na dnešnú spomienku na blahoslavených španielskych mučeníkov sa nám prihovára P. David Horáček CSsR, rektor komunity a správca pútnického miesta na...

Redemptoristi: Redemptoristi na Kramároch (3. časť – P. František Skonc CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Františkom Skoncom o živote Farnosti Kramáre. V tejto sérii nášho podcastu sa rozprávame s P. Františkom Skoncom, ktorý niekoľko rokov pôsobil vo Farnosti...

Redemptoristi: Redemptoristi na Kramároch (2. časť – P. František Skonc CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Františkom Skoncom o ohlasovaní kerygmy vo farnosti a o službe spovedníka. V tejto sérii nášho podcastu sa rozprávame s P. Františkom Skoncom, ktorý...

Redemptoristi: Sv. Gerard Majella (P. Václav Hypius CSsR)

októbra slávime liturgickú spomienku nášho svätého spolubrata Gerarda Majellu. Jeho túžbu po svätosti a po plnení Božej vôle nám približuje P. Václav Hypius CSsR, ktorý je predstaveným komunity redemptoristov...

Redemptoristi: Redemptoristi na Kramároch (1. časť – P. František Skonc CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Františkom Skoncom o začiatkoch jeho služby vo Farnosti Kramáre a o tom, ako môže byť farnosť miestom neustálej misie. V tejto sérii nášho...

Redemptoristi: Bl. František Xaverský Seelos (P. Rastislav Dluhý CSsR)

októbra slávime liturgickú spomienku bl. Františka Xaverského Seelosa, redemptoristu. Pri tejto príležitosti sa nám prihovára P. Rastislav Dluhý CSsR.

Redemptoristi: Bl. Gašpar Stanggassinger (P. Peter Slobodník CSsR)

septembra slávime liturgickú spomienku bl. Gašpara Stanggassingera, redemptoristu. Pri tejto príležitosti sa nám prihovára P. Peter Slobodník CSsR.

Redemptoristi: Bl. Metod Dominik Trčka (o. Metod Marcel Lukačik CSsR)

augusta slávime liturgickú spomienku bl. Metoda Dominika Trčku, redemptoristu mučeníka. Pri tejto príležitosti sa nám prihovára o. Metod Marcel Lukačik CSsR.

Redemptoristi: Sv. Alfonz Mária de Liguori (P. Jozef Mihok CSsR)

augusta slávime sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Pri tejto príležitosti sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR.

Redemptoristi: Bl. Január Mária Sarnelli (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Dnes si pripomíname blahoslaveného redemptoristu Januára Máriu Sarnelliho. Jeho život približuje P. Marcel Kovaľ CSsR.

Redemptoristi: Blahoslavení ukrajinskí mučeníci (O. Anton Verbovský CSsR)

Nad tým, ako sa nám blahoslavení ukrajinskí mučeníci – redemptoristi prihovárajú dnes, sa zamýšľa o. Anton Verbovský CSsR.

Redemptoristi: Slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (P. Tomáš Regeš CSsR)

Dnes je slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. P. Tomáš Regeš CSsR, rektor komunity redemptoristov v Gaboltove, sa zamýšľa nad tým, ako sa nám známa mariánska ikona prihovára v...

Redemptoristi: Nádej (12. časť – P. Róbert Režný CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Róbertom Režným z komunity redemptoristov v Podolínci o ohlasovaní kresťanskej nádeje neveriacim a o žití nádeje v každodennosti. V tejto sérii podcastu...

Redemptoristi: Nádej (11. časť – P. Róbert Režný CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Róbertom Režným z komunity redemptoristov v Podolínci o ohlasovaní nádeje počas farských misií a o prepojení nádeje a odpustenia. V tejto sérii...

Redemptoristi: Nádej (10. časť – P. Roman Janáč CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Romanom Janáčom z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani o prepojení nádeje a odpustenia, o službe ľuďom, ktorým chýba nádej a viera v Krista....

Redemptoristi: Nádej (9. časť – P. Roman Janáč CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Romanom Janáčom z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani o tom, ako on osobne vníma nádej a ako nádej prežívajú ľudia na miestach, kde...

Redemptoristi: Nádej (8. časť – P. Artur Bilyk CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Arturom Bilykom z komunity redemptoristov v Gaboltove o nádeji v čase vojny a o jeho službe na pútnickom mieste. V tejto sérii podcastu...

Redemptoristi: Nádej (7. časť – P. Artur Bilyk CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Arturom Bilykom z komunity redemptoristov v Gaboltove o nádeji v čase vojny. Páter Artur pochádza z Ukrajiny a vo svojej službe sa stretáva...

Redemptoristi: Nádej (6. časť – P. Jan Kuník CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s P. Janom Kuníkom, ktorý je členom komunity redemptoristov na Svaté Hoře u Příbrami. Hovoríme s ním o nadeji v jeho službe na pútnickom...

Redemptoristi: Nádej (5. časť – P. David Horáček CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Davidom Horáčkom z komunity redemptoristov na Svatej Hore u Příbrami v Českej republike o nádeji v jeho živote a službe na najväčšom mariánskom...

Redemptoristi: Nádej (4. časť – P. Jozef Novák CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Jozefom Novákom z komunity redemptoristov vo Frýdku v Českej republike o nádeji v jeho živote a službe. V tejto sérii podcastu hovoríme o...

Redemptoristi: Nádej (3. časť – P. František Boldy CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Františkom Boldym z komunity redemptoristov vo Frýdku o nádeji v jeho živote a službe, o tom, že nádej znamená predovšetkým byť s Kristom....

Redemptoristi: Nádej (2. časť – P. Václav Hypius CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Václavom Hypiusom o tom, čo znamená, že redemptoristi chcú byť Misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. V tejto sérii podcastu hovoríme o nádeji. Víziou...

Redemptoristi: Nádej (1. časť – P. Václav Hypius CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Václavom Hypiusom o nádeji v jeho živote a službe a o tom, prečo si redemptoristi túto tému vybrali. V tejto sérii podcastu hovoríme...

Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (5. časť – br. Milan Haluš CSsR)

V dnešnej, záverečnej epizóde tejto série podcastu, sa pýtame brata Milana Haluša na jeho osobnú skúsenosť modlitby pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a na úlohu, akú zohráva táto ikona...

Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (4. časť – br. Milan Haluš CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o Panne Márii Bohorodičke na ikone a o bohatej symbolike jej zobrazenia. V tejto sérii podcastu nám brat Milan Haluš, ktorý...

Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (3. časť – br. Milan Haluš CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o tom, čo je vizuálnym a duchovným stredom ikony Matky ustavičnej pomoci a o detailoch zobrazenie Ježiša na ikone. V tejto...

Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (2. časť – br. Milan Haluš CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o citátoch zo Svätého Písma, s ktorými je ikona Matky ustavičnej pomoci spojená, o postavách anjelov na ikone a o zlatom...

Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (1. časť – br. Milan Haluš CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o histórii ikony Matky ustavičnej pomoci, o tom, ako sa dostala k redemptoristom a tiež si priblížime, o aký typ ikony...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (7. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (6. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (5. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (4. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (3. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (2. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (1. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Vykúpenie (5. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (4. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (3. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (2. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (1. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (6. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (5. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (4. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (3. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (2. časť – P. Peter Hertel CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Gera diena! – misie v Litve (1. časť)

Gera diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: 22. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Kvetan CSsR)

Ježiš, ten, ktorého chceme nasledovať. Na 22. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Peter Kvetan CSsR z komunity Frýdek.

Redemptoristi: 18. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Hľaď na Boha a dá ti schopnosť milovať viac. Na 18. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a...

Redemptoristi: 17. nedeľa v Cezročnom období (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Boh nie je ďaleko a je vždy pripravený nám pomôcť. Na 17. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a...

Redemptoristi: Najsvätejšieho Vykupiteľa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Ježišovo pozvanie na letné dni. Spolu s redemptoristickou rodinou si titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa pripomína misionár milosrdenstva z komunity Podolínec P. Michal Zamkovský CSsR.

Redemptoristi: 15. nedeľa v Cezročnom období (P. František Boldy CSsR)

Nebojme sa od Ježiša prijímať uzdravenie. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 14. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Slobodník)

K čomu ťa dnes Boh pozýva? Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Slávnosť Svätých Petra a Pavla (P. Peter Kvetan CSsR)

Rozpomeňme sa na momenty, kedy sme stretli Krista. Na slávnosť Svätých Petra a Pavla sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolická farnost Frýdek.

Redemptoristi: 13. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Modlitba proti človeku nestúpa do neba. Na 13. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa (P. David Horáček CSsR)

Učme sa byť ľuďmi radosti. Na slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa sa nám prihovára P. David Horáček CSsR, správca pútnického miesta Svatá Hora v Příbrami.

Redemptoristi: 12. nedeľa v Cezročnom období (P. Róbert Režný CSsR)

Akým veľkým požehnaním je patriť Kristovi! Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Eucharistia je Pánova prítomnosť medzi nami. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny...

Redemptoristi: Najsvätejšej Trojice (P. Michal Zamkovský CSsR)

Náš Boh nie je samotár – náš Boh je v spoločenstve. O Najsvätejšej Trojici hovorí P. Michal Zamkovský CSsR, misionár milosrdenstva z komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (P. Peter Slobodník)

Nad kňazstvom sa dnes na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Keď prichádza Duch Svätý, padajú múry rozdelenia. Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli (P. František Boldy)

Túžme po jednote, ktorá bude prinášať radosť a pokoj. Vo štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár...

Redemptoristi: 7. veľkonočná nedeľa (P. Marcel Kovaľ)

Nech sú jednotní a spojení v Láske. Na 7. veľkonočnú nedeľu sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Nanebovstúpenie Pána (P. Róbert Režný CSsR)

Sme na ceste do skutočného domova, ktorý nám išiel pripraviť Ježiš. Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: 6. veľkonočná nedeľa (P. František Boldy CSsR)

Nebojme sa ešte viac načúvať Ježišovmu slovu. Nad evanjeliom 6. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Streda po 5. veľkonočnej nedeli (P. David Horáček CSsR)

Snažme sa byť stále „napojení” na Krista. V stredu po 5. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. David Horáček CSsR, rektor komunity a správca pútnického miesta na Svatej...

Redemptoristi: 5. veľkonočná nedeľa (P. Peter Slobodník CSsR)

Podľa čoho možno spoznať kresťana? Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Streda po 4. veľkonočnej nedeli (P. Peter Kvetan CSsR)

Objavujme krásu v Ježišovom svetle. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolická farnost Frýdek.

Redemptoristi: 4. veľkonočná nedeľa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou. Na 4. veľkonočnú nedeľu vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli (P. Jozef Mihok CSsR)

Boh ťa pozná veľmi konkrétne. Tvoje meno je vryté v jeho dlaniach. Nad dnešným prvým čítaním sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici – Radvani...

Redemptoristi: 3. veľkonočná nedeľa (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Koho nasledujeme? Na 3. veľkonočnú nedeľu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny Márie Matky Ustavičnej Pomoci na Malej Strane...

Redemptoristi: Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli (P. David Horáček CSsR)

Dovoľme, aby sa Pán Boh skrze nás dotýkal druhých ľudí. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. David Horáček CSsR z komunity redemptoristov na Svatej Hore.

Redemptoristi: Nedeľa Božieho milosrdenstva (P. Peter Hertel CSsR)

Byť milosrdný k sebe samému. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva sa nám prihovára P. Peter Hertel CSsR z komunity v Kaunase na Litve a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve (P. Róbert Režný CSsR)

Ježiš je bránou, cez ktorú vchádzame na nebeské pastviny. Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (P. Jozef Mihok CSsR)

Kristus vstal zmŕtvych, on žije. A naša viera je našou spásou. Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici –...

Redemptoristi: Svätá sobota (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Na zemi je veľké ticho, svadobná komnata je pripravená – očakávame Ženícha. Na Svätú sobotu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor...

Redemptoristi: Piatok utrpenia Pána (P. František Boldy CSsR)

Boh učinil všetko preto, aby sme mohli žiť v skutočnej slobode. V Piatok utrpenia Pána sa nám prihovára P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti...

Redemptoristi: Štvrtok svätého týždňa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Odovzdajme sa dianiu Veľkonočného trojdnia. Na Štvrtok svätého týždňa vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Palmová nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Ježiš vstupuje v Jeruzaleme do smrti ako v Betleheme do tela. Na Palmovú nedeľu sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Štvrtok po 5. pôstnej nedeli (P. Peter Kvetan CSsR)

Pán pamätá večne na svoju zmluvu. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolické farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 5. pôstna nedeľa (P. Peter Slobodník CSsR)

K čomu novému ťa Ježiš dnes pozýva? Na 5. pôstnu nedeľu sa nám prihovára P. Peter Slobodník CSsR, predstavený komunity v Podolínci.

Redemptoristi: Štvrtok po 4. pôstnej nedeli (P. Róbert Režný CSsR)

Obráťme sa k Bohu celým srdcom. Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: 4. pôstna nedeľa (P. Marcel Kovaľ)

Milosrdný Otec dvoch stratených synov. Na 4. pôstnu nedeľu sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Streda po 3. pôstnej nedeli (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Božia cesta a jej pravidlá sú dokonalé. V stredu po 3. pôstnej nedeli sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny...