Redemptoristi

„Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ (Ž 130, 7) Podcast rehole redemptoristov provincie Bratislava - Praha. Zamyslenia, kázne a rozhovory.

UvádíRedemptoristi

Všechny epizody

Redemptoristi: 29. nedeľa v Cezročnom období (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Pime z toho istého kalicha ako Ježiš! Nad evanjeliom 29. nedele v období cez rok sa zamýšľa P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola...

Redemptoristi: Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! (P. Michal Zamkovský CSsR)

Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! Na spomienku Svätej Terézie od Ježiša (z Avily) sa nám prihovára P. Michal Zamkovský CSsR z komunity v Podolínci.

Redemptoristi: 28. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Máme odvahu opätovať Ježišov pohľad lásky? Nad evanjeliom 28. nedele v období cez rok sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banský Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: 28. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Máme odvahu opätovať Ježišov pohľad lásky? Nad evanjeliom 28. nedele v období cez rok sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banský Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Bl. Františka Xavera Seelosa (P. Peter Kvetan CSsR)

Prosme, aby Božie slovo zasahovalo nás a skrze nás. Na spomienku blahoslaveného redemptoristu Františka Xavera Seelosa sa nám prihovára P. Peter Kvetan CSsR z komunity vo Frýdku.

Redemptoristi: Bl. Františka Xavera Seelosa (P. Peter Kvetan CSsR)

Prosme, aby Božie slovo zasahovalo nás a skrze nás. Na spomienku blahoslaveného redemptoristu Františka Xavera Seelosa sa nám prihovára P. Peter Kvetan CSsR z komunity vo Frýdku.

Redemptoristi: 27. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Slobodník CSsR)

Po Bohu je pre mnohých z vás tvoj manžel/ka tou najdôležitejšou osobou. Nad dnešným evanjeliom 27. nedele v Cezročnom období sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity v...

Redemptoristi: 27. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Slobodník CSsR)

Po Bohu je pre mnohých z vás tvoj manžel/ka tou najdôležitejšou osobou. Nad dnešným evanjeliom 27. nedele v Cezročnom období sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity v...

Redemptoristi: Spomienka sv. Hieronyma (P. Jozef Mihok CSsR)

Nad slovami: Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov (Lk 10,3) sa na spomienku sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica...

Redemptoristi: Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (P. František Boldy CSsR)

Na sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 26. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Kto nie je proti nám, je za nás. P. Marcel Kovaľ z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani sa zamýšľa nad dnešným evanjeliom.

Redemptoristi: Streda 25. týždňa v Cezročnom období (P. David Horáček CSsR)

Nech Pán pracuje v nás a s nami. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. David Horáček CSsR z komunity redemptoristov na Svatej Hore.

Redemptoristi: 25. nedeľa v cezročnom období (P. Róbert Režný CSsR)

O nebezpečenstve závisti sa v kontexte dnešnej liturgie slova zamýšľa P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity Banská Bystrica – Radvaň.

Redemptoristi: Sedembolestnej Panny Márie (P. František Skonc CSsR)

Pozvanie otvoriť sa na nové dobrodružstvo s Ježišom. Nad slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie sa zamýšľa P. František Skonc CSsR z komunity Bratislava – Kramáre.

Redemptoristi: 24. nedeľa v Cezročnom období (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Snažme sa svedčiť svojím životom, že Ježiš je náš Mesiáš. Nad evanjeliom 24. nedele v období cez rok sa zamýšľa P. Stanislav Přibyl CSsR, gen. sekretár Českej biskupskej konferencie...

Redemptoristi: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie (P. Peter Kvetan CSsR)

Mária plne spolupracuje s Bohom. Nad evanjeliom na sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie sa zamýšľa P. Peter Kvetan CSsR z komunity Frýdek.

Redemptoristi: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

Ježiš nám chce dávať len to najlepšie. Nad evanjeliom na sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie sa zamýšľa P. Peter Kvetan CSsR z komunity Frýdek.

Redemptoristi: 23. nedeľa v Cezročnom období (P. Michal Zamkovský CSsR)

Prinášame vám zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR nad slovami dnešného žalmu: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život (Ž 146).

Redemptoristi: 22. nedeľa v Cezročnom období (P. František Boldy CSsR)

Pane, daj nám čisté srdce! Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 21. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Ježiš je učiteľom slobody, nie vnucovania. Nad evanjeliom 21. nedele v období cez rok sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity Banská Bystrica – Radvaň.

Redemptoristi: Svätej Heleny (P. František Skonc CSsR)

Choďte aj vy do mojej vinice! Na spomienku sv. Heleny sa nám prihovára P. František Skonc CSsR, člen komunity Bratislava – Kramáre.

Redemptoristi: Nanebovzatie Panny Márie (P. Róbert Režný CSsR)

Mária je pravá Archa Zmluvy, ktorá prináša svätú radosť. Nad sviatkom Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity Banská Bystrica – Radvaň.

Redemptoristi: Nanebovzatie Panny Márie (P. Róbert Režný CSsR)

Mária je pravá Archa Zmluvy, ktorá prináša svätú radosť. Nad sviatkom Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity Banská Bystrica – Radvaň.

Redemptoristi: Svätej Kláry (P. Jozef Mihok CSsR)

O vnútornej slobode, ktorú nám dáva Ježiš, na spomienku svätej Kláry hovorí P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: 19. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Kvetan CSsR)

Vstaň a jedz! Nad liturgickým čítaním z 19. nedele v Cezročnom období sa zamýšľa P. Peter Kvetan z komunity redemptoristov vo Frýdku.

Redemptoristi: Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya (P. Michal Zamkovský CSsR)

Modlitba je pre nás ako dážď pre zem. Nad posolstvom života sv. Jána Máriu Vianneya sa zamýšľa P. Michal Zamkovský, misionár milosrdenstva z komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Sviatok sv. Alfonza, zakladateľa redemptoristov (P. Peter Slobodník CSsR)

Na dnešný sviatok sv. Alfonza, zakladateľa redemptoristov, sa nám prihovára P. Peter Slobodník CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Spomienka sv. Marty (P. Peter Kvetan CSsR)

Je to prečo sa rozhodujem ten najlepší údel? Na spomienku sv. Marty sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí vo farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Sv. Márie Magdalény (P. František Boldy CSsR)

Na sviatok sv. Márie Magdalény sa k nám prihovára P. František Boldy CSsR, farár vo farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa (P. Václav Hypius CSsR)

Máme česť nosiť meno nášho Vykupiteľa. Na titulárny sviatok kongregácie redemptoristov – Najsvätejšieho Vykupiteľa – sa nám prihovára P. Václav Hypius CSsR, provinciál Provincie Bratislava – Praha.

Redemptoristi: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (P. Jozef Mihok CSsR)

Ježišova láska je odpočinkom pre nás. Prinášame vám zamyslenie P. Jozefa Mihoka CSsR, správcu farnosti Banská Bystrica – Radvaň, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: 15. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Zaprášení kresťania a nové ohlasovanie evanjelia. Nad evanjeliom 15. nedele v Cezročnom období sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani

Redemptoristi: Streda 14. týždňa cez rok (P. Róbert Režný CSsR)

Nad tým, že nie my sme si vyvolili Boha, ale on si vyvolil nás, dnes, uvažuje P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: 14. nedeľa v Cezročnom období (P. Michal Zamkovský CSsR)

Domov je láska, odpustenie a priateľstvo. Nad evanjeliom 14. nedele v Cezročnom období uvažuje P. Michal Zamkovský, misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (P. Peter Slobodník CSsR)

Putujme s Duchom Svätým na stretnutie s ľuďmi. Nad dnešným sviatkom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity v Podolínci.

Redemptoristi: 13. nedeľa v Cezročnom období (P. František Boldy CSsR)

Nad evanjeliom 13. cezročnej nedele sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 12. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Ježiš utišuje búrku, no tiež uzdravuje srdce. Nad evanjeliom 12. nedele cez rok sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: 12. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Ježiš utišuje búrku, no tiež uzdravuje srdce. Nad evanjeliom 12. nedele cez rok sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: 12. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Ježiš utišuje búrku, no tiež uzdravuje srdce. Nad evanjeliom 12. nedele cez rok sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: 10. nedeľa v Cezročnom období (P. Róbert Režný)

Nad jednotou a rozdelením v Cirkvi podľa dnešného evanjelia uvažuje P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Máj – mariánsky mesiac 2. časť (br. Milan Haluš CSsR)

O májových mariánskych pobožnostiach a mariánskej úcte vo všeobecnosti rozpráva br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Streda po 7. veľkonočnej nedeli (P. Jan Doležal)

Nad evanjeliom zo stredy po 7. veľkonočnej nedeli sa zamýšľa P. Jan Doležal, novic v komunite Podolínec.

Redemptoristi: 7. veľkonočná nedeľa (P. Peter Kvetan CSsR)

Nad evanjeliom 7. veľkonočnej nedele sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR z komunity Frýdek-Místek: otvoriť sa moci Ducha Svätého.

Redemptoristi: Nanebovstúpenie Pána (P. Michal Zamkovský CSsR)

O našej nádeji v nebo, dnes, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, uvažuje P. Michal Zamkovský, misionár milosrdenstva, ktorý pôsobí v komunite redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: 6. veľkonočná nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Nad evanjeliom 6. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani: v toku Božej lásky.

Redemptoristi: 6. veľkonočná nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Nad evanjeliom 6. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani: v toku Božej lásky.

Redemptoristi: 6. veľkonočná nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Nad evanjeliom 6. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani: v toku Božej lásky.

Redemptoristi: Máj – mariánsky mesiac (br. Milan Haluš CSsR)

O májových mariánskych pobožnostiach a mariánskej úcte vo všeobecnosti rozpráva br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: 5. veľkonočná nedeľa (P. Róbert Režný CSsR)

Nad liturgiou slova 5. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Sv. Jozefa, robotníka (P. Peter Slobodník CSsR)

Na spomienku sv. Jozefa robotníka sa nám prihovára P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity v Podolínci.

Redemptoristi: Sv. Kataríny Sienskej (P. Peter Kvetan CSsR)

Nad evanjeliom na sviatok sv. Kataríny Sienskej sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR z komunity Frýdek-Místek.

Redemptoristi: Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli (P. František Boldy CSsR)

Nad evanjeliom štvrtka po 3. veľkonočnej nedeli sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 3. veľkonočná nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Nad evanjeliom 3. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani: Hľadať rany, hľadať lásku, hľadať Ježiša.

Redemptoristi: Streda po 2. veľkonočnej nedeli (P. Jan Doležal)

Nad evanjeliom zo stredy po 2. veľkonočnej nedeli sa zamýšľa P. Jan Doležal, novic v komunite Podolínec.

Redemptoristi: Streda vo Veľkonočnej oktáve (P. Jozef Mihok CSsR)

V Stredu vo Veľkonočnej oktáve sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Biela sobota (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Deviate zamyslenie je o symbolike Bielej soboty.

Redemptoristi: Biela sobota (P. Ján Andrejov CSsR)

Na Bielu sobotu sa nám prihovára P. Ján Andrejov CSsR z komunity na Puškinovej v Bratislave.

Redemptoristi: Veľký piatok (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Siedme zamyslenie je o symbolike Veľkého piatku.

Redemptoristi: Veľký piatok (P. Róbert Režný CSsR)

Na Veľký piatok sa nám prihovára P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity Banská Bystrica – Radvaň.

Redemptoristi: Zelený švrtok (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Siedme zamyslenie je o symbolike Zeleného štvrtka.

Redemptoristi: Kvetná nedeľa (Jozef Mihok CSsR)

Na Kvetnú nedeľu sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Kvetná nedeľa (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Šieste zamyslenie je o ceste Kvetnej nedeli.

Redemptoristi: Zvestovanie Pána (P. Michal Zamkovský CSsR)

Na Zvestovanie Pána P. Michal Zamkovský CSsR, misionár milosrdenstva, ktorý pôsobí v komunite redemptoristov v Podolínci, uvažuje nad našou záchranou v Ježišovi Kristovi.

Redemptoristi: 5. pôstna nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Nad evanjeliom 5. pôstnej nedele sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Pôstne kázne k Roku sv. Jozefa (5)

Piata pôstna kázeň k Roku sv. Jozefa z farnosti Frýdek. Káže P. Jozef Novák st. CSsR.

Redemptoristi: Cesta Sedembolestnej Matky (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Piate zamyslenie je o ceste Sedembolestnej Matky.

Redemptoristi: Rok sv. Jozefa a plnomocné odpustky (Br. Milan Haluš CSsR)

Na dnešný sviatok svätého Jozefa nám brat Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani, priblíži Rok sv. Jozefa a s ním spojené plnomocné odpustky.

Redemptoristi: Spomienka sv. Cyrila Jeruzalemského (P. Ján Andrejov CSsR)

Nad dnešnou spomienkou sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi, uvažuje P. Ján Andrejov CSsR z komunity Bratislava-Puškinova.

Redemptoristi: 4. pôstna nedeľa (P. František Boldy CSsR)

Nad evanjeliom 4. pôstnej nedele sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Pôstne kázne k Roku sv. Jozefa (4)

Štvrtá pôstna kázeň k Roku sv. Jozefa z farnosti Frýdek. Káže P. František Boldy CSsR.

Redemptoristi: Nedeľa Laetare (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Tretie zamyslenie je o Nedeli Laetare.

Redemptoristi: Streda po 3. pôstnej nedeli (P. Jan Doležal)

Nad Azariášovou modlitbou z Knihy proroka Daniela sa zamýšľa P. Jan Doležal, novic v komunite Podolínec.

Redemptoristi: Krížová cesta (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Tretie zamyslenie je o krížovej ceste.

Redemptoristi: 2. pôstna nedeľa (P. Jozef Mihok CSsR)

Na 2. pôstnu nedeľu sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Pôstne kázne k Roku sv. Jozefa (2)

Druhá pôstna kázeň k Roku sv. Jozefa z farnosti Frýdek. Káže P. Jozef Novák st. CSsR.

Redemptoristi: Pašie (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Druhé zamyslenie je o pašiách.

Redemptoristi: Streda po 1. pôstnej nedeli (P. František Boldy CSsR)

Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. František Boldy, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Pôstne kázne k Roku sv. Jozefa (1)

Prvá pôstna kázeň k Roku sv. Jozefa z farnosti Frýdek. Káže P. František Boldy CSsR.

Redemptoristi: Pôstna obnova s pápežom Františkom (1)

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Katedry sv. Petra (P. Ján Andrejov CSsR)

Nad dnešným sviatkom Katedry sv. Petra uvažuje P. Ján Andrejov CSsR z komunity Bratislava-Puškinova.

Redemptoristi: 1. pôstna nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Nad evanjeliom 1. pôstnej nedele sa zamýšľa P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Popolcová streda (br. Milan Haluš CSsR)

Nad tohtoročným Pôstnym obdobím sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani. Prvé zamyslenie je o Popolcovej strede, o dvoch častiach Pôstneho obdobia...

Redemptoristi: Popolcová streda (P. Michal Zamkovský CSsR)

Na začiatok pôstneho obdobia vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva, ktorý pôsobí v komunite redemptoristov v Podolínci: Tvoj Otec ťa odmení.

Redemptoristi: 6. nedeľa v Cezročnom období (P. Jan Doležal)

Nad evanjeliom zo 6. nedele v Cezročnom období sa zamýšľa P. Jan Doležal, novic v komunite Podolínec.