Redemptoristi

„Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ (Ž 130, 7) Podcast rehole redemptoristov provincie Bratislava - Praha. Zamyslenia, kázne a rozhovory.

UvádíRedemptoristi

Všechny epizody

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (4. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (3. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (2. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (1. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše...

Redemptoristi: Vykúpenie (5. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (4. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (3. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (2. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Vykúpenie (1. časť – P. Ján Andrejov CSsR)

Vykúpenie. V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko...

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (6. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (5. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (4. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (3. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (2. časť – P. Peter Hertel CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: Gera diena! – misie v Litve (1. časť)

Gera diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku....

Redemptoristi: 22. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Kvetan CSsR)

Ježiš, ten, ktorého chceme nasledovať. Na 22. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Peter Kvetan CSsR z komunity Frýdek.

Redemptoristi: 18. nedeľa v Cezročnom období (P. Jozef Mihok CSsR)

Hľaď na Boha a dá ti schopnosť milovať viac. Na 18. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a...

Redemptoristi: 17. nedeľa v Cezročnom období (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Boh nie je ďaleko a je vždy pripravený nám pomôcť. Na 17. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a...

Redemptoristi: Najsvätejšieho Vykupiteľa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Ježišovo pozvanie na letné dni. Spolu s redemptoristickou rodinou si titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa pripomína misionár milosrdenstva z komunity Podolínec P. Michal Zamkovský CSsR.

Redemptoristi: 15. nedeľa v Cezročnom období (P. František Boldy CSsR)

Nebojme sa od Ježiša prijímať uzdravenie. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 14. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Slobodník)

K čomu ťa dnes Boh pozýva? Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Slávnosť Svätých Petra a Pavla (P. Peter Kvetan CSsR)

Rozpomeňme sa na momenty, kedy sme stretli Krista. Na slávnosť Svätých Petra a Pavla sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolická farnost Frýdek.

Redemptoristi: 13. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Modlitba proti človeku nestúpa do neba. Na 13. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa (P. David Horáček CSsR)

Učme sa byť ľuďmi radosti. Na slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa sa nám prihovára P. David Horáček CSsR, správca pútnického miesta Svatá Hora v Příbrami.

Redemptoristi: 12. nedeľa v Cezročnom období (P. Róbert Režný CSsR)

Akým veľkým požehnaním je patriť Kristovi! Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Eucharistia je Pánova prítomnosť medzi nami. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny...

Redemptoristi: Najsvätejšej Trojice (P. Michal Zamkovský CSsR)

Náš Boh nie je samotár – náš Boh je v spoločenstve. O Najsvätejšej Trojici hovorí P. Michal Zamkovský CSsR, misionár milosrdenstva z komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (P. Peter Slobodník)

Nad kňazstvom sa dnes na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Keď prichádza Duch Svätý, padajú múry rozdelenia. Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli (P. František Boldy)

Túžme po jednote, ktorá bude prinášať radosť a pokoj. Vo štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár...

Redemptoristi: 7. veľkonočná nedeľa (P. Marcel Kovaľ)

Nech sú jednotní a spojení v Láske. Na 7. veľkonočnú nedeľu sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Nanebovstúpenie Pána (P. Róbert Režný CSsR)

Sme na ceste do skutočného domova, ktorý nám išiel pripraviť Ježiš. Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: 6. veľkonočná nedeľa (P. František Boldy CSsR)

Nebojme sa ešte viac načúvať Ježišovmu slovu. Nad evanjeliom 6. veľkonočnej nedele sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Streda po 5. veľkonočnej nedeli (P. David Horáček CSsR)

Snažme sa byť stále „napojení” na Krista. V stredu po 5. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. David Horáček CSsR, rektor komunity a správca pútnického miesta na Svatej...

Redemptoristi: 5. veľkonočná nedeľa (P. Peter Slobodník CSsR)

Podľa čoho možno spoznať kresťana? Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

Redemptoristi: Streda po 4. veľkonočnej nedeli (P. Peter Kvetan CSsR)

Objavujme krásu v Ježišovom svetle. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolická farnost Frýdek.

Redemptoristi: 4. veľkonočná nedeľa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou. Na 4. veľkonočnú nedeľu vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli (P. Jozef Mihok CSsR)

Boh ťa pozná veľmi konkrétne. Tvoje meno je vryté v jeho dlaniach. Nad dnešným prvým čítaním sa zamýšľa P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici – Radvani...

Redemptoristi: 3. veľkonočná nedeľa (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Koho nasledujeme? Na 3. veľkonočnú nedeľu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny Márie Matky Ustavičnej Pomoci na Malej Strane...

Redemptoristi: Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli (P. David Horáček CSsR)

Dovoľme, aby sa Pán Boh skrze nás dotýkal druhých ľudí. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. David Horáček CSsR z komunity redemptoristov na Svatej Hore.

Redemptoristi: Nedeľa Božieho milosrdenstva (P. Peter Hertel CSsR)

Byť milosrdný k sebe samému. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva sa nám prihovára P. Peter Hertel CSsR z komunity v Kaunase na Litve a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve (P. Róbert Režný CSsR)

Ježiš je bránou, cez ktorú vchádzame na nebeské pastviny. Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (P. Jozef Mihok CSsR)

Kristus vstal zmŕtvych, on žije. A naša viera je našou spásou. Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici –...

Redemptoristi: Svätá sobota (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Na zemi je veľké ticho, svadobná komnata je pripravená – očakávame Ženícha. Na Svätú sobotu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor...

Redemptoristi: Piatok utrpenia Pána (P. František Boldy CSsR)

Boh učinil všetko preto, aby sme mohli žiť v skutočnej slobode. V Piatok utrpenia Pána sa nám prihovára P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti...

Redemptoristi: Štvrtok svätého týždňa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Odovzdajme sa dianiu Veľkonočného trojdnia. Na Štvrtok svätého týždňa vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Palmová nedeľa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Ježiš vstupuje v Jeruzaleme do smrti ako v Betleheme do tela. Na Palmovú nedeľu sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Štvrtok po 5. pôstnej nedeli (P. Peter Kvetan CSsR)

Pán pamätá večne na svoju zmluvu. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolické farnosti Frýdek.

Redemptoristi: 5. pôstna nedeľa (P. Peter Slobodník CSsR)

K čomu novému ťa Ježiš dnes pozýva? Na 5. pôstnu nedeľu sa nám prihovára P. Peter Slobodník CSsR, predstavený komunity v Podolínci.

Redemptoristi: Štvrtok po 4. pôstnej nedeli (P. Róbert Režný CSsR)

Obráťme sa k Bohu celým srdcom. Nad dnešným Božím slovom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: 4. pôstna nedeľa (P. Marcel Kovaľ)

Milosrdný Otec dvoch stratených synov. Na 4. pôstnu nedeľu sa nám prihovára P. Marcel Kovaľ z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani.

Redemptoristi: Streda po 3. pôstnej nedeli (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Božia cesta a jej pravidlá sú dokonalé. V stredu po 3. pôstnej nedeli sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny...

Redemptoristi: 3. pôstna nedeľa (P. Jozef Mihok CSsR)

Boh sa nám chce dať spoznať. Nad dnešným evanjeliom uvažuje P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici – Radvani a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Streda po 2. pôstnej nedeli (P. David Horáček CSsR)

Kristus má vždy odpoveď, ktorá je pre nás vzácna. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. David Horáček CSsR z komunity redemptoristov na Svatej Hore.

Redemptoristi: 2. pôstna nedeľa (P. František Boldy)

Nebojme sa kráčať s Kristom, ktorý premieňa naše srdce! Na 2. pôstnu nedeľu vám prinášame zamyslenie P. Františka Boldyho CSsR, vikára provinciála, misionára milosrdenstva a farára farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Utorok po 1. pôstnej nedeli (P. Peter Kvetan CSsR)

Otče náš. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolická farnost Frýdek.

Redemptoristi: 1. pôstna nedeľa (P. Michal Zamkovský CSsR)

Pane, buď s nami v našich skúškach. Na 1. pôstnu nedeľu vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: 8. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Smietka v oku a brvno v srdci. Páter Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani sa zamýšľa nad dnešným evanjeliom.

Redemptoristi: 7. nedeľa v období cez rok (P. Jozef Mihok CSsR)

Túžiš po tom, aby druhí spoznali, aký milosrdný je tvoj Otec? Nad dnešným evanjeliom uvažuje P. Jozef Mihok, správca farnosti v Banskej Bystrici – Radvani a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období (P. Peter Kvetan CSsR)

Mať zmysel pre Božie veci. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa páter Peter Kvetan CSsR, ktorý pôsobí v Římskokatolická farnost Frýdek.

Redemptoristi: 6. nedeľa v Cezročnom období (P. Michal Zamkovský CSsR)

Kam vedie cesta môjho života? Na 6. nedeľu v období cez rok vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: 6. nedeľa v Cezročnom období (P. Michal Zamkovský CSsR)

Kam vedie cesta môjho života? Na 6. nedeľu v období cez rok vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Sv. Školastiky, panny (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Prosme Pána o vytrvalosť. Na spomienku sv. Školastiky, panny, sa nám prihovára Na spomienku sv. Školastiky, panny, sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie...

Redemptoristi: Sv. Školastiky, panny (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Prosme Pána o vytrvalosť. Na spomienku sv. Školastiky, panny, sa nám prihovára Na spomienku sv. Školastiky, panny, sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie...

Redemptoristi: 5. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Slobodník CSsR)

Ježiš, ktorý vstal zmŕtvych, nás premieňa svojou milosťou. Na 5. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Peter Slobodník, predstavený komunity v Podolínci.

Redemptoristi: 5. nedeľa v Cezročnom období (P. Peter Slobodník CSsR)

Ježiš, ktorý vstal zmŕtvych, nás premieňa svojou milosťou. Na 5. nedeľu v Cezročnom období sa nám prihovára P. Peter Slobodník, predstavený komunity v Podolínci.

Redemptoristi: Obetovanie Pána (P. Václav Hypius)

Každý z nás nesie v rukách svetlo – Ježiša Krista, ako ho niesli v rukách Simeon a Anna. Na sviatok Obetovania Pána sa nám prihovára P. Václav Hypius, provinciálny...

Redemptoristi: 4. nedeľa v Cezročnom období (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Túžba umlčať Ježiša… Páter Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani sa zamýšľa nad dnešným evanjeliom.

Redemptoristi: Sv. Tomáša Akvinského (P. Róbert Režný CSsR)

Buďme pre iných obrazom živého Boha uprostred svojho ľudu. Nad dnešným evanjeliom sa na spomienku sv. Tomáša Akvinského vzamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: Obrátenie svätého Pavla (P. František Boldy CSsR)

I nás Ježiš hľadá, ako osobne hľadal Šavla. Nad sviatkom Obrátenia svätého Pavla sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Nedeľa Božieho slova (P. Jozef Mihok CSsR)

Dovoľme, aby Božie slovo ovládalo nás. Nad dnešným evanjeliom uvažuje P. Jozef Mihok, správca farnosti v Banskej Bystrici – Radvani a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Spomienka sv. Agnesy (P. Jozef Novák CSsR)

I my sme pozvaní byť na tomto svete svedkami Ježišovho života v nás. Nad dnešným evanjeliom sa nám prihovára P. Jozef Novák CSsR z komunity vo Frýdku.

Redemptoristi: 2. nedeľa v Cezročnom období (P. Dávid Horáček CSsR)

Dôverovať v Ježišovo slovo sa vždy oplatí. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. David Horáček, rektor komunity redemptoristov na Svatej Hore.

Redemptoristi: Štvrtok v 1. týždni v Cezročnom období (P. Peter Kvetan CSsR)

Ježiš mení miesta opustené na miesta plné života. Nad štvrtkovým evanjeliom prvého týždňa v Cezročnom období sa zamýšľa P. Peter Kvetan CSsR z komunity vo Frýdku.

Redemptoristi: Sviatosť krstu (P. Michal Zamkovský CSsR)

Na slávnosť Krstu Krista Pána vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Sviatosť krstu (P. Michal Zamkovský CSsR)

Na slávnosť Krstu Krista Pána vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Zjavenie Pána (P. Stanislav Přibyl CSsR)

S čím prichádzaš pred Ježiša ty? Na 2. adventnú nedeľu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny Márie Matky Ustavičnej...

Redemptoristi: Zjavenie Pána (P. Stanislav Přibyl CSsR)

S čím prichádzaš pred Ježiša ty? Na 2. adventnú nedeľu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny Márie Matky Ustavičnej...

Redemptoristi: Svätých Neviniatok, mučeníkov (P. František Boldy CSsR)

Dnešný deň nám chce Ježiš znovu pripomenúť, že chce putovať s nami. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Redemptoristi: Svätého Jána, apoštola a evanjelistu (P. Róbert Režný CSsR)

Skúsme sa v týchto dňoch poďakovať Bohu ako Ján, že nám dáva svoju lásku. Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. Róbert Režný CSsR z komunity redemptoristov v Kostolnej-Záriečí.

Redemptoristi: Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa (P. Marcel Kovaľ CSsR)

Rodina z Nazareta – škola lásky. P. Marcel Kovaľ z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani sa zamýšľa nad dnešným evanjeliom.

Redemptoristi: Streda po 4. adventnej nedeli (P. František Skonc CSsR)

Končíme pomaličky adventné obdobie, ale aj naďalej chceme vnímať Boha. Nad evanjeliom zo stredy po 4. adventnej nedeli sa zamýšľa P. František Skonc CSsR z komunity Bratislava – Kramáre.

Redemptoristi: 4. adventná nedeľa (P. Jozef Mihok CSsR)

Nech aj pri tvojej návšteve ľudia prežívajú radosť. Na 4. adventnú nedeľu sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.

Redemptoristi: Adventná obnova – 3. týždeň (P. Peter Hertel)

Prinášame vám 3. časť adventnej duchovnej obnovy pod vedením P. Petra Hertela CSsR. Music by ZakharValaha from Pixabay

Redemptoristi: 3. adventná nedeľa (P. Peter Kvetan CSsR)

Čo máme robiť? Na 3. adventnú nedeľu sa nám prihovára P. Peter Kvetan CSsR z komunity vo Frýdku.

Redemptoristi: 3. adventná nedeľa (P. Peter Kvetan CSsR)

Čo máme robiť? Na 3. adventnú nedeľu sa nám prihovára P. Peter Kvetan CSsR z komunity vo Frýdku.

Redemptoristi: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie (P. Michal Zamkovský CSsR)

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie vám prinášame zamyslenie P. Michala Zamkovského CSsR, misionára milosrdenstva.

Redemptoristi: Adventná obnova – 2. týždeň (P. Peter Hertel)

Prinášame vám 2. časť adventnej duchovnej obnovy pod vedením P. Petra Hertela CSsR. Music by ZakharValaha from Pixabay

Redemptoristi: 2. adventná nedeľa (P. Stanislav Přibyl CSsR)

Nech je naším cieľom stretnutie s Pánom. Na 2. adventnú nedeľu sa nám prihovára P. Stanislav Přibyl CSsR, generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a rektor kostola Panny Márie Matky...