Reflexe: Vizuální umění!

Moderovaný pořad s důrazem na analytický přístup, kauzy. Souvislosti české a evropské a světové kultury. Monografická vydání věnovaná důležitým kulturním událostem, fenoménům, tendencím.

UvádíČeský rozhlas

Všechny epizody

Reflexe: Vizuální umění!: Krásy světa podle Devětsilu

Poezie a obrazové básně jsou leitmotivem současné výstavy nazvané Devětsil 1920–1931 v Domě U Kamenného zvonu Galerie hlavního města Prahy.

Reflexe: Vizuální umění!: Umění ve specifické době. Jak ho podporovat?

Kdo jsou lidí, kteří se věnují sbírání umění? Jak probíhá spolupráce mezi sběrateli, kurátory a umělci? O tom hovoří Boris Kršňák, Adam Hnojil a Marek Číhal.

Reflexe: Vizuální umění!: Bauhaus 2019

Jiří Kamen se ohlíží za oslavami stého výročí založení školy Bauhaus v Německu.

Reflexe: Vizuální umění!: Iluze, která popírá sebe sama. V Brně vystavují díla Theodora Pištěka

Retrospektivní výstava děl Theodora Pištěka od počátku 60. let po současnost je do 12. ledna 2020 otevřená v Domě umění města Brna. Nese název Angelus.

Reflexe: Vizuální umění!: Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Galerie vystaví národní poklad

Reportážní záběry a rozhovory z instalování nové expozice Národní galerie Praha Staří mistři s Mariusem Winzelerem a Josefem Pleskotem. Připravil a uvádí Jiří Kamen.

Reflexe: Vizuální umění!: Čínské umění. Kulturní diplomacie, nebo propaganda?

Nejen o jasné hranici mezi kulturní výměnou a propagandou hovoří Michaela Vrchotová se svými hosty sinology Olgou Lomovou a Ondřejem Klimešem.

Reflexe: Vizuální umění!: Demokratizace videa a dalších médií měla vliv na události roku 1989

Výtvarná kritička Tereza Rudolf se zaměřuje na mediální podstatu transformace a revoluce. Skrze tři různé pohledy a aktuální vizuální projekty hledá odpovědi na své otázky.

Reflexe: Vizuální umění!: Veřejný prostor vnímáme, až když o něj přicházíme

Městský veřejný prostor je téma, které v poslední době ve společnosti stále více rezonuje. Petr Kratochvíl, Rostislav Švácha a Milan Kreuzzieger hosty Michaely Vrchotové.

Reflexe: Vizuální umění!: Za chrám, město a vlast. Výstava o muži, bez něhož by Morava vypadala úplně jinak

Na výstavě věnované olomouckému biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna v Arcidiecézním muzeu v Olomouci a na zámku v Kroměříži s jejími tvůrci natáčel Jiří Kamen.

Reflexe: Vizuální umění!: Umělec jako kurátor, kurátor jako umělec?

Jaký je dnes vztah mezi kurátory a umělci a jaké to je, pokud zastáváte obě tyto pozice? O tom hovoří Petra Švecová s Milanem Mikuláštíkem a Martinem Heroldem.

Reflexe: Vizuální umění!: Sklo ve světě umění. Dílo i odkaz Václava Ciglera

Miroslav Buriánek se zaměří na současné výstavy jubilujícího Václava Ciglera. S Michalem Motyčkou nebo Silvií Stanickou se zamýšlí nad Ciglerovou tvorbou.

Reflexe: Vizuální umění!: Josef Šíma. Básník mezi malíři, malíř mezi básníky

Na výstavě Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře v pražské Valdštejnské jízdárně s jejími kurátory Annou Pravdovou a Petrem Ingerlem. Připravil Jiří Kamen.

Reflexe: Vizuální umění!: Místo činu: Pécsi Mühely. Nový pohled na maďarské akční umění

Zavítáme do olomouckého Muzea moderního umění, které pod názvem Místo činu: Pécsi Műhely vystavuje maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc.

Reflexe: Vizuální umění!: Probuzená (Fajtova) Národní galerie. A co bude dál?

Způsob odvolání Jiřího Fajta a Michala Soukupa poškodil obraz České republiky a otevřel zásadní otázku vztahu ministerstva kultury a státních příspěvkových organizací.

Reflexe: Vizuální umění!: Poetická geometrie: Moderní architektura okem fotoaparátu Josefa Sudka

„Fotograf architektury je jako interpret vážné hudby. Zprostředkovává širokému publiku diváků, to, co architekt „složil“. Svým mistrovstvím může architektonického dílo…

Reflexe: Vizuální umění!: Debata o současném umění, o jeho aktuální situaci, trendech a tendencích

Přenos z Muzea umění v Olomouci v rámci festivalu Prix Bohemia Radio 2019. Jiří Kamen a Miroslav Buriánek s kurátory debatují především o olomoucké sbírce moderního umění.

Reflexe: Vizuální umění!: Kolben Open

Petra Švecová hovořila s Lucií Nováčkovou, ředitelkou galerií na pražské Pragovce, o akci Kolben Open, ale i o sloučení rolí umělkyně a kurátorky.

Reflexe: Vizuální umění!: Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Co všechno si můžeme představit pod pojmem lidová kultura? A jak ji vnímáme dnes, ve věku globalizace a zároveň v době znovu sílících nacionalistických proudů?

Reflexe: Vizuální umění!: Výstava Milana Knížáka Žít jinak v Galerie Klatovy/Klenová

S ředitelkou galerie ing. Hanou Kristovou a kurátorkou sbírek a výstav dr. Lucií Šiklovou. Pořad připravili Jiří Kamen a Lukáš Kamen.

Reflexe: Vizuální umění!: Kateřina Štenclová a Kristýna Šormová

Petra Švecová hovoří s Kateřinou Štenclovou a Kristýnou Šormovou o jejich tvorbě a především o výstavě Pokaždé obraz.

Reflexe: Vizuální umění!: Ladislav Šaloun a Vratislav Nechleba v kutnohorském GASKu

S kurátorkami Veronikou Marešovou a Adrianou Primusovou v Galerii Středočeského kraje, natáčel Jiří Kamen. Na přípravě pořadu se podílel Lukáš Kamen.

Reflexe: Vizuální umění!: Debata s autory výstavy 2051: Algorithm. Rozhovor s Martinem Lackem

Rozhovor Petry Švecové s Lenkou Sýkorovou, kurátorkou výstavy a autory Šárkou Basjuk Koudelovou a Ondřejem Basjukem. Dalším hostem byl malíř a ilustrátor Martin Lacko.

Reflexe: Vizuální umění!: Rozlomená doba 1908-1928 (avantgardy ve střední Evropě)

Ojedinělý a výjimečný projekt představuje avantgardní umělecké tendence v Rakousku-Uhersku a v nástupnických státech. S tvůrci výstavy připravil Miroslav Buriánek.

Reflexe: Vizuální umění!: Cena Jindřicha Chalupeckého

Michaela Vrchotová se svými hosty debatuje o současném umění, o jeho aktuální situaci, trendech a dlouhodobějších tendencích.

Reflexe: Vizuální umění!: Odkaz sester Válových a Vladimír Kokolia o malířce a grafičce Šárce Trčkové

Práce sester Válových je spjata s domem v Kladně, kde společně žily i tvořily. Dále bude Petra Švecová rozmlouvat s Vladimírem Kokoliou o publikaci o Šárce Trčkové.