Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.6.2021

2. nedeľa po Svätej Trojici Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28 Efezanom 2,(11-16)17-22

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.6.2021

Skutky apoštolov 8,26-40 26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.6.2021

Skutky apoštolov 8,4-25 4 A tí, čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. 5 Filip zišiel do samarského mesta a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.6.2021

Skutky apoštolov 7,54-8,3 54 Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. 55 Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.6.2021

Skutky apoštolov 7,30-53 30 A keď minulo štyridsať rokov, ukázal sa mu na púšti vrchu Sinaj anjel Pánov v plameni horiaceho kra. 31

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.6.2021

Skutky apoštolov 7,1-29 1 I spýtal sa ho veľkňaz: Či je to tak? 2 A (Štefan) odpovedal: Počujte, mužovia, bratia a otcovia! Boh

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.6.2021

Skutky apoštolov 7,1-29 1 I spýtal sa ho veľkňaz: Či je to tak? 2 A (Štefan) odpovedal: Počujte, mužovia, bratia a otcovia! Boh

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.6.2021

Skutky apoštolov 6,8-15 8 Štefan však, plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. 9 Ale povstali niektorí z

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.6.2021

1. nedeľa po Svätej Trojici Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16a 1.Jánov 4,(13-16a)16b-21 (13 Podľa toho poznávame,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.6.2021

1. nedeľa po Svätej Trojici Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16a 1.Jánov 4,(13-16a)16b-21 (13 Podľa toho poznávame,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.6.2021

1. nedeľa po Svätej Trojici Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16a 1.Jánov 4,(13-16a)16b-21 (13 Podľa toho poznávame,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.6.2021

Skutky apoštolov 6,1-7 1 V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 2

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.6.2021

Skutky apoštolov 5,34-42 34 Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.6.2021

Skutky apoštolov 5,17-33 17 Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním – bola to strana sadukajov – a, naplnení žiarlivosťou, 18

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.6.2021

Skutky apoštolov 5,1-16 1 No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, 2 s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.6.2021

Skutky apoštolov 5,1-16 1 No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, 2 s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.6.2021

JÚN Heslo mesiaca: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Skutky apoštolov 5,29 Skutky apoštolov 4,32-37 32 A to množstvo veriacich bolo jedno srdce

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.5.2021

Skutky apoštolov 4,23-31 23 Len čo ich prepustili, prišli k svojim a oznámili im, čo im povedali veľkňazi a starší. 24 Keď to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.5.2021

Svätá Trojica. Sancta Trinitas Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13 Rimanom 11,(32)33-36 (32

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.5.2021

Skutky apoštolov 4,13-22 13 Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí ľudia, divili sa; lebo ich

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.5.2021

Skutky apoštolov 4,1-12 1 Keď hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi a veliteľ chrámovej stráže a sadukaji, 2 ktorí sa hnevali na nich,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.5.2021

Skutky apoštolov 3,17-26 17 Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia; 18 Boh však takto

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.5.2021

Skutky apoštolov 3,11-16 11 A keďže sa potom pridržiaval Petra a Jána, všetok ľud zbehol sa k nim do siene, takzvanej Šalamúnovej, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.5.2021

Skutky apoštolov 3,1-10 1 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. 2 Práve priniesli muža, chromého od narodenia,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.5.2021

2. slávnosť svätodušná „Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Skutky apoštolov 2,42-47 42 Títo zotrvávali v apoštolskom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.5.2021

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste „Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Skutky apoštolov 2,37-41 37 Keď to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.5.2021

Skutky apoštolov 2,29-36 29 Mužovia, bratia! Môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.5.2021

Skutky apoštolov 2,29-36 29 Mužovia, bratia! Môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.5.2021

Skutky apoštolov 2,22-28 22 Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.5.2021

Skutky apoštolov 2,14-21 14 Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mužovia, Židia, a všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.5.2021

Skutky apoštolov 2,1-13 1 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2 Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.5.2021

Skutky apoštolov 1,15-26 15 V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší – a prehovoril:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.5.2021

Skutky apoštolov 1,1-14 1 Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2 až do toho dňa,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.5.2021

Nedeľa po Vstúpení. Exaudi (Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalm 27,7) Kristus hovorí: „A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.5.2021

Príslovia 31,1-9 1 Slová Lemúéla, kráľa z Massy, ktorým ho učila jeho matka. 2 Čo, syn môj? Čo, syn môjho života? Čo, syn

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.5.2021

Príslovia 31,1-9 1 Slová Lemúéla, kráľa z Massy, ktorým ho učila jeho matka. 2 Čo, syn môj? Čo, syn môjho života? Čo, syn

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.5.2021

Príslovia 30,1-19  1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Massy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na konci.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.5.2021

Príslovia 30,1-19  1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Massy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na konci.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.5.2021

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini Kristus hovorí: „A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Ján 12,32 Skutky

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.5.2021

Príslovia 29,1-18  1 Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude pre neho uzdravenia. 2 Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.5.2021

Príslovia 28,12-28  12 Veľká je sláva, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. 13 Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2021

Príslovia 27,1-7  1 Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. 2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí, nie tvoje

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2021

Príslovia 27,1-7  1 Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. 2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí, nie tvoje

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.5.2021

5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate (Modlite sa!) Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Žalm 66,20

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.5.2021

Príslovia 26,1-17  1 Ako sneh v lete a dážď v žatve, tak nepristane bláznovi česť. 2 Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.5.2021

Príslovia 26,1-17  1 Ako sneh v lete a dážď v žatve, tak nepristane bláznovi česť. 2 Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.5.2021

Príslovia 25,11-28  11 Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. 12 Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.5.2021

Daniel 12,1-13  1 V tom čase povstane veľké knieža Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.5.2021

Daniel 10,1-21  1 V treťom roku perzského kráľa Kýra bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý sa volal Béltšaccar. Bolo to pravdivé slovo a predpovedalo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.5.2021

Daniel 9,20-27  20 Ešte som hovoril a modlil sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu a predkladal som Hospodinovi, svojmu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.5.2021

Daniel 9,1-19  1 V prvom roku Ahasvérovho syna Dária z médskeho rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejskom, 2 v prvom roku jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.5.2021

4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate (Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1) Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné! Žalm 98,1 Kolosanom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.5.2021

MÁJ Heslo mesiaca: Otvor svoje ústa namiesto nemého a za práva všetkých slabých. Príslovia 31,8 Daniel 8,1-27  1 V treťom roku kraľovania kráľa Bélšaccara

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.4.2021

Daniel 7,16-28 16 Pristúpil som k jednému z tých, čo stáli, a pýtal som si vysvetlenie o tom všetkom. Odpovedal mi a oboznámil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.4.2021

Daniel 7,1-15 1 V prvom roku babylonského kráľa Bélšaccara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu prebehli hlavou na jeho lôžku. Nato opísal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.4.2021

Daniel 6,1-29 1 Médsky Dárius prevzal kráľovstvo, keď mal šesťdesiatdva rokov. 2 Dárius sa rozhodol ustanoviť nad kráľovstvom stodvadsať satrapov, aby boli vo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.4.2021

Daniel 5,1-30 1 Kráľ Bélšaccar usporiadal pre svojich tisíc veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. 2 Pod účinkom vína rozkázal priniesť

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.4.2021

Daniel 3,1-30 1 Kráľ Nebúkadnecar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vysokú, šesť lakťov širokú. Dal ju postaviť v údolí Dúra v Babylone. 2

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.4.2021

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1) Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.4.2021

Daniel 2,24-49 24 Preto Daniel zašiel k Arjókovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov; prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.4.2021

Daniel 2,1-23 1 V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. 2 Vtedy

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.4.2021

Daniel 1,1-21 1 V treťom roku kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho. 2 Pán mu vydal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.4.2021

Kolosanom 4,7-18 7 Čo je so mnou, oznámi vám všetko Tychikos, milovaný brat, verný diakon, spoluslužobník v Pánovi, 8 ktorého som práve preto

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.4.2021

Kolosanom 4,2-6 2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. 3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.4.2021

Kolosanom 3,18-4,1 18 Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19 Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. 20

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.4.2021

2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini (Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5) Kristus hovorí: „Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.4.2021

Kolosanom 3,12-17 12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.4.2021

Kolosanom 3,5-11 5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6 Pre tieto veci prichádza hnev

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.4.2021

Kolosanom 3,1-4 1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. 2 Myslite

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.4.2021

Kolosanom 2,16-23 16 Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty, 17 veď sú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.4.2021

Kolosanom 2,8-15 8 Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, 9

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.4.2021

Kolosanom 2,1-7 1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.4.2021

1. nedeľa po Veľkej noci. Quasimodogeniti (Ako práve narodené deti. 1.Petrov 2,2) Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.4.2021

Kolosanom 1,24-29 24 Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.4.2021

Kolosanom 1,15-23 15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.4.2021

Kolosanom 1,1-14 1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.4.2021

Lukáš 24,50-53 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal, vzdialil sa od

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.4.2021

Lukáš 24,36-49 36 Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! 37 Poľakaní a zdesení sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.4.2021

2. slávnosť veľkonočná Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.4.2021

1. slávnosť veľkonočná. Pascha Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.4.2021

Lukáš 23,50-56 50 A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý, 51 a nesúhlasil s

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.4.2021

Veľký piatok. Parasceve Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.4.2021

APRÍL Heslo mesiaca: Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Kolosanom 1,15 Zelený štvrtok. Diesviridum Zaistil pamiatku svojim divom; milostivý a milosrdný

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.3.2021

Lukáš 23,13-25 13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka, akoby odvracal ľud, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.3.2021

Lukáš 23,1-12 1 Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi 2 a začali žalovať na Neho: Tohto sme pristihli, ako prevracal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.3.2021

Lukáš 22,63-71 63 Mužovia, ktorí držali Ježiša, sa Mu posmievali, bili Ho, 64 zakrývali Ho a spytovali sa Ho: Uhádni, kto Ťa udrel!

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.3.2021

6. nedeľa pôstna. Kvetná Musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15 Filipanom 2,5-11

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.3.2021

Lukáš 22,54-62 54 A keď Ho chytili, viedli a voviedli Ho do veľkňazovho domu. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka, 55 a keď si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.3.2021

Lukáš 22,47-53 47 Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš, išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.3.2021

Lukáš 22,39-46 39 Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci. 40 Keď prišiel na miesto, povedal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.3.2021

Lukáš 22,31-38 31 Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.3.2021

Lukáš 22,24-30 24 Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. 25 On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.3.2021

Lukáš 22,7-23 7 I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. 8 Poslal teda Petra a Jána a povedal im:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.3.2021

5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika (Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1) Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.3.2021

Lukáš 22,1-6 1 I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. 2 Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.3.2021

Lukáš 21,29-38 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. 29 Potom im povedal podobenstvo:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.3.2021

Lukáš 21,20-28 20 Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. 21 A ktorí budú vtedy v Judsku,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.3.2021

Lukáš 21,5-19 5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: 6 Prídu dni, že z toho,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.3.2021

Lukáš 21,1-4 1 Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice; 2 ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá hodila dva