Gól do vlastnej brány – požehnanie utrpenia

Kázeň pojednáva o tom, ako sa vyrovnávať s bolesťou vo vlastnom živote. Môže byť na niečo užitočná?