Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.9.2020

2.Korinťanom 2,1-11
1 Tak som sa teda rozhodol v sebe, že neprídem k vám opäť v zármutku. 2 Lebo keď vás ja zarmútim, kto poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? 3 Toto isté som aj napísal, aby som sa, keď prídem, nermútil nad tými, z ktorých sa mám radovať. Veď dôverujem vám všetkým, že moja radosť je radosťou vás všetkých. 4 Písal som vám veľmi stiesnený a skľúčený v srdci, s mnohými slzami, nie, aby ste sa rmútili, ale aby ste poznali lásku, ktorou vás milujem nadovšetko. 5 Ak teda niekto spôsobil zármutok, nie mňa zarmútil, ale, aby som mu nepriťažil, (zarmútil) čiastočne všetkých vás. 6 Dosť mal na pokarhaní, ktoré sa mu dostalo od väčšiny; 7 takže teraz mu radšej už odpusťte a potešte ho, aby si pre prílišný zármutok azda nezúfal. 8 Preto vás napomínam: dokazujte mu lásku! 9 Veď preto som aj písal, aby som sa presvedčil, či ste vo všetkom poslušní. 10 Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja, lebo aj ja, ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli vám pred tvárou Kristovou, 11 aby nás neoklamal satan; veď dobre poznáme jeho úmysly.

Kristova láska prekonáva všetky bariéry. V cirkevnom zbore v Korinte niekto napadol Pavlovu apoštolskú autoritu, a tým spochybnil aj jeho zvestovanie evanjelia. Pavel žiadal takého človeka potrestať, no nie kvôli svojej osobe, ale kvôli zneváženiu evanjelia, ktoré zvestoval. Cirkevný zbor potrestal vinníka dočasným vylúčením zo spoločenstva. Potom im však Pavel píše, aby previnilca, ktorý oľutoval svoje zlé konanie, opäť s láskou prijali medzi seba. Kristova láska má na zreteli dobro všetkých, aj tých, ktorí sa previnili a oľutovali svoje činy. Často máme v riešeniach sporov sklony k tomu, že neúprosne trváme na svojom stanovisku a zabúdame s láskou hľadať aj dobro toho, kto sa previnil voči nám. Pavlov prístup k riešeniu konfliktu v Korinte je krásnym príkladom toho, aby sme svojou neústupčivosťou a tvrdosťou neboli zvedení k zlu, ktoré vyzerá ako dobro a k nespravodlivosti, ktorá vyzerá ako spravodlivosť. Odpustenie uzdravuje obe strany konfliktu, toho, kto odpúšťa i toho, kto odpustenie prijíma.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, žijeme z Tvojej lásky a milosrdenstva. Chceme sa aj dnes podeliť s tým, čo sme od Teba prijali. Amen
Pieseň: ES 335
Autor: Libor Bednár

Nech ti pomôžu tí, čo pozorujú nebo a sledujú hviezdy. Tí, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Hľa, budú ako pleva, oheň ich spáli. Izaiáš 47,13-14
Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, pretože je dobré upevňovať srdce milosťou. Hebrejom 13,9

5.Mojžišova 24,(10-13)17-22 :: Modlíme sa za: Šamorín (Ba)